Cíl je cesta a cesta je cíl ...

Scheol - Questy (úkoly)

Quest na klíč k zahradě Roch - Roch Garden Key Quest (Omni, Neutral)

Po průchodu portálem z Elysium se ocitnete v Scheolu. Prvně byste měli získat 1-2 Insignia of Roch. Padají z nejrůznějších monster. Pokud si troufáte napadnout andělská monstra s levelem 105-120, pak je nejlepší vydat se rovnou na západ k chrámu v The Court (poz. 493; 339). Před chrámem stávají dva andělé (rodí se rychle) a uvnitř jsou další. Padají z nich nejen Insignia of Roch, ale i zajímavé zbraně, části knihy The Girl that saw it all, ale především všechny čtyři části plánu (Abhan, Bhotar, Dom a Chi), z něhož se nakonec vyrobí kapesní boss Weary Empath Min-Ji Liu. Přibližně za 40 minut mi z andělů vypadly jako kořist všechny čtyři části plánu, a to vícečetně, takže jsem sestavil téměř 3 kusy kompletního Blueprint of Weary Empath Min-Ji Liu.

Nejdříve vezmete do myši Bhotar Pattern "Weary Empath Min-Ji Liu" a dáte přes shift na Abhan Pattern "Weary Empath Min-Ji Liu". Poté vezmete do myši Chi Pattern a přes shift dáte na Abhan-Bhotar - výsledný kus z předcházející operace. Nakonec vezmete do myši Dom Pattern a dáte na Abhan-Bhotar-Chi. Výsledný kus se jmenuje Complete Blueprint Pattern of Weary Empath Min-Ji Liu.

Nyní se s kompletním plánem vydáte do Temple Bog, jenž leží severovýchodně od portálu z Elysium. Půjdete po dlouhém mostě nad údolím, pak po schodech, po rampě vystoupáte ke vchodu do chrámu démonů. V chrámu půjdete rovně přes nádvoří k dalším dveřím, pak se dáte vlevo po schodišti, zahnete do prvních dveří vlevo a následně se dáte do chodby vpravo, v níž podél stěn stojí démoni. Po chvilce narazíte na Prophet Eckel Roch. Otevřete si s ním dialogové okno: "You look warried ...", pak: "My mistake, I am sorry ...", nakonec: "I am honored to help ..." - a dostanete misi Help the Visionist find the blueprint. Na splnění máte 30 dnů. Musíte sestavit plán ze čtyřech částí a vrátit se s ním k Prophet. Protože už máte plán sestavený a s sebou, otevřete si s Prophet Eckel Roch znovu dialogové okno:

Oba questy jsem absolvoval, nemám zatím ale podrobný zápis. Jsou to poměrně snadné úkoly (na netu jsou k nim návody v angličtině), až na dvě věci: Je třeba si vyrobit "kapesního bosse" Novictalizes Notum Crystal with Empath Min-Ji Liu, a na závěr tuto osobu zabít. K výrobě potřebujete Crystal Filled by the Source a Vicious Novictum Continuity (mají více druhových názvů). Měly by mít level 135 (jako blueprint Weary Empath Min-ji) a vyšší. Lze je koupit v Marketu. Ještě potřebujete věc s názvem Ancient Novictum Refiner (je na něj Quest v Sheolu). Nebo někoho požádejte, aby vám s výrobou pomohl. Potřebujete ještě 337 Nanoprogramming a 135 Quantum FT.

   

Největší problém, zdá se, je ale zabít Empath Min-Ji Liu (level 140). Na netu píší, že musíte mít vyšší level než tento boss. To je velmi zavádějící informace. Zkusil jsem jí poprvé zabít na levelu 200, byl jsem si jistý, že to bude v pohodě, nevyužil jsem ani všechny možnosti své profese. Poslala mou postavu k zemi ani ne za tři minuty. Problém je v tom, že háže několikaminutový buff, který snižuje všechny iniciativy o 2000. To znamená, že se zpomalí údery vaší zbraně, případně uzdravování tak, jako byste měli level 1. 

Úspěch porazit Min-Ji spočívá v tom, co nejdříve se zbavit nežádoucího kouzla ve vašem NCU. Především můžete použít ampulku Free Movement, který odstraňuje roots, snare, nebo ještě účinější nano na odstarňování "nástrah", máte-li profesi s tímto nanokrystalem, případně buff v perks (například Purge 1). Nebo požádejte o pomoc jiného hráče. Pokud nemáte vysoký level, a chcete si ji zkusit zabít sami, nechte si dát od Fixera co nejsilnější uzdravování. Tohoto bosse budete muset zabít dvakrát, podruhé v questu na klíč k Sanctuary zahradě. 

Důležitá poznámka: V tomto následujícím questu nejdříve Min-Ji Liu vyvoláte na Incarnator, ale nebudete zabíjet (neměla by na vás útočit). Nechte ji tam stát, dokončete následující úkoly a teprve pak ji jděte zabít na závěr. Nebezpečí je v tom, že by vám ji mohl zabít jiný hráč, než se k ní vrátíte. Mně se to nestalo, když jsem k ní asi za 20-25 minut dorazil.

 

 Quest od Ergo v Scheol

Jde o Quest v Scheol na prstýnek k teleportu do oblasti Adonis. Nejdříve musíte dorazit k ergo. Omni dorazí od teleportu Halls of Scheol (Clan má nejbližší teleport stejného názvu, ale leží západně). Omni půjdou od teleportu kousek na sever, pak se stočí vpravo na východ, seběhnou dolů k „svítícím rostlinám“. Tam se stočí jihovýchodně k velkému sloupu skály (pozor vpravo jsou drobné „trhliny“ propasti, spadnout tam znamená teleport zpět do Rubi-ka), poté za sloupem zahnou na východ a po chvíli narazíte na zelené Esoteric Hiathlin (pokud je zrovna někdo neskolil). Tady zahnete vlevo nahoru po skále (uvidíte něco jako kamenitou rampu), takže se dostanete téměř do „protisměru“ (západně stoupáte nahoru). Pak se stočíte vpravo (severovýchodně) a vyjdete nahoru. Poté stále na sever po světlé cestičce. U teleportu Necropolis (je to omni teleport, ale přístup k němu je jen z „alternativní“ zahrady) přeskočte nižší zídku a u chrámu směrem na sever brzy uvidíte malý průchod k Ergo.

Ještě udělám malou odbočku a popíši, jak se dostat k teleportu Halls of Scheol úplně zezdola od portálu z Elysium, aniž byste museli použít jediný teleport (kdybyste neměli klíč do zahrad ani Insignie na jednorázové použití:

Od portálu seběhnete jižním směrem z vršku dolů (držte se světlejšího pruhu) a dole se stáčejte na sever. Běžte po cestě na sever, která protíná na velké mapě písmena „Sch“ ve slově Scheol (Upper). Pak proběhnete kolem levého okraje čehosi, co na velké mapě připomíná nazelenalé jezírko. Běžte stále na sever, budete sestupovat kaňonem s šutry, pak přijde prudký sráz, až se ocitnete na „křižovatce“ (poz. 1128, 1488). Jděte dál na sever úzkým průchodem mezi skálami. Pak seskočte se srázu k pilířům, v nichž pulsuje světlo. Stále se držte severního směru (budete procházet po úzkém klikatém chodníčku na skále), až v dálce uvidíte portál s teleportem. Zamiřte k němu a projděte jím. Od portálu kousek severně, pak zahnete vlevo. Na prostranství vpravo kolem Dr. Curry (budete se stáčet na sever až východ). Po chvilce uvidíte kamenný most (směřuje na sever). Přejděte na druhou stranu a tam se ocitnete u omni teleportu Halls of Scheol. Odtud je cesta k Ergo již popsána na začátku.

Promluvíte si s Ergem. Pokud máte level 130 a vyšší, pravděpodobně od něj žádnou misi nedostanete, takže asi není nutné s Ergo mluvit, dokud nemáte Local Gravity Monitor. Faktem je, že jsem měl již nad level 200, když jsem dorazil k Ergo, a žádnou misi jsem od něj nedostal. V textu byla nabídka ukázat Ergo Local Gravity Monitor, další je ukázat Demonic Spike, Mark of the lost Souls a Caliginous ring (jde o prsten od Ergo z předcházející oblasti). Možná nezadává misi nikomu, i když máte pod level 130, to nemám zjištěné. Jen mi doporučil v textu navštívit „skřítka“ Leading Blossom. To dělat nemusíte. On vám jen dá doporučení sehnat si tyhle 4 věci: Widget to Gadget, Ravin´s Multi-Gyro Component, Navi´s Multi-Gyro Component, Antigravitational Metal Sphere. Tyto čtyři věci musíte získat, a skřítek Leading Blossom vám je vymění za Local gravity Monitor. Ten pak odnesete Ergo.

Jako první jsem šel získat Widget to Gadget od Undead Engineer. Šel jsem k Chrámu Redeemed (clan) v jihozápadní části Scheolu (poblíž teleportu The Court). Cesta k němu je dobře vyznačená na velké mapě, držte se světlého pruhu cesty. Půjdete stále na západ, až dorazíte po vyznačené cestičce k Chrámu.

Z andělů, kteří obklopují vstup do chrámu, jsem vždy získal nejvíce Insignií of Roch k omni teleportům. Z jiných monster nepadají tak často. Vstoupíte vchodem do venkovního prostoru chrámu, půjdete kousek na sever a pak zahnete vpravo (východně), až dorazíte k bílé pevnosti s tmavým vchodem (viz obrázek). Vstoupíte dovnitř, projdete sálem na konec a vstoupíte dalším vchodem. V tomto sále vstoupíte do věže uprostřed a spirálovitě vystoupáte vzhůru (velice dlouhá točitá cesta). Nahoře půjdete k západní bráně. Po vstupu se připravte, že vás mohou napadat Slinking Spirit (mají, tuším, level 130). Napadají každého bez ohledu na level, ledaže byste měli vysoký Concealment a „plížili“ byste se. Hned za vchodem jděte vpravo do menšího sálu. Přejděte napříč sálem (západně) k úzkému vchodu vedoucímu chodbou k vratům. V této menší chodbě je možné si „odpočinout“ (nerodí se tady Spirit), případně pobít Spirits, co vás dříve napadly. Když se přiblížíte k vratům, začnou se otevírat a vy vstoupíte do další chodby, která se lomí vlevo. Jsou zde další Slinking Spirits. Pak se chodba prudce svažuje dolů a lomí se vpravo a poté opět vpravo. Zde - na konci, kde se chodba lomí vlevo – stojí téměř neviditelný Undead Engineer (barva jeho pláště „splývá“ se zdí). Má level 150 a je velmi odolný. Měl jsem přes level 200 a dost jsem se „zapotil“. Musíte počítat s tím, že budete čelit zároveň Spirits, které jsou v blízkosti Engineera. Až ho zabijete, jako kořist naleznete Widget to Gadget.

Druhou věcí, kterou skřítek požaduje, je Ravin´s Multi-Gyro Component. K místu, kde se nacházejí monstra (Pyramida), z nichž padá toto zařízení, se omni dostanou nejlépe z The Bastion teleportu, clan zřejmě z Mirador teleportu. Cesta od The Bastion: Po světlé cestičce sestupovat jižně, pak po tmavé cestě západním směrem. Poté na „křižovatce“ severní cestičkou. Pak seběhnout západně mezi skálami, poté severně (opatrně) sestupovat dolů a na skalní vyvýšenině s postavou Karl Berth zahnout vlevo na západ a stoupat vzhůru jižně. Na další skalní vyvýšenině vlevo kolem Technologist Frank Jobin stoupat stále nahoru po úzké cestě. Zde přijde nejtěžší část – přejít lávku tak úzkou, že jsem padal do propasti (dokud jsem si nevypnul antivirový program – zřejmě to mi pomohlo). Budete stoupat stále vzhůru (točitě), až přijdete na vršek k pyramidě (myslím, že existuje bezpečnější cesta k Pyramidě, ale já šel touto). Zde se promenádují Ercorash, také Harijay Duryand. Padají z nich nanokrystaly pro Adventurera, také nodrop brnění pro Adventurera nebo Enforcera. Jsou zde něco jako bossové Sannik Ray a Madanda Vishudr. Bossové mají level 130 a nejsou to těžcí bossové. Svou „silou“ jsou rovni svým podřízeným monstrům (podřízená monstra mají mezi levelem 110-120). Na internetu píšou, že u bossů je větší pravděpodobnost, že padne Ravin´s Component. Já ho získal asi po 15 minutách z běžného Arcorash.

Třetí věcí pro skřítka je Navi´s Multi-Gyro Component. Musíte se dostat k další Pyramidě, která je v severnější a západnější části Scheolu. Omni tam dorazí z The Twilight Basin teleportu, clan z Cutching Light teleportu. Cesta omni: Od teleportu půjdete severovýchodně, pak seběhnete dolů severně, na „křižovatce“ se stočíte na východ a seběhnete dolů. V dálce uvidíte pilíře, v nichž pulsuje světlo. Když k nim dorazíte, zastavte se, a vlevo - kousek za modrým pilířem či sloupem – uvidíte dole portál s teleportem (nažloutlé světlo na kamenné desce). Stoupněte si na něj, a budete teleportováni k Pyramidě. Jsou zde opět Ercorash (level 120), také Pusu Omankan. Jsou zde bossové, například Boss Nab Vangua (level 130). Právě z něho vypadl jako kořist Navi´s Multi-Gyro Component.

Poslední věcí pro skřítka je Antigravitational Metal Sphere. Musíte do Halls of Scheol. Cesta od omni teleportu (clan jsem zatím neprošel): Jihovýchodním směrem je po pár metrech kamenný most (směřuje jižně). Přibližně v polovině mostu seskočte dolů, nejlépe čelem na západ. Pak jděte rovně západním směrem, tam narazíte na Shadows (level 120). Také jsou tam Casuist. Je tam Boss Crocked Casuist (level 130). Není těžký, „silou“ se rovná podřízeným (ovšem já jsem tam šel s vysokým levelem, takže nevím, jestli hráče s nižším levelem monstra automaticky nenapadají). Antigravitational Metal Sphere vypadl jako kořist hned z druhého Twisted Shadow.

Nyní cesta ke skřítkovi Leading Blossom: Od omni teleportu The Twilight Basin na sever, pak (opatrně) prudce dolů a stáčet se severozápadně. Poté projdete mezi skálami, až se ocitnete na návrší jakési točité pánve s obrovským kráterem uvnitř (spadl jsem jednou dolů, a už jsem se ven nevyškrábal, musel jsem se teleportovat do Rubi-ka). Držte se vpravo (dál od vnitřního kráteru) u skály severovýchodním směrem. Ocitnete se na kraji (vnější) propasti s poz. 346, 1258. Když nahlédnete dolů, uvidíte pod sebou portál. Skočte dolů, (skákal jsem z místa v blízkosti skalní stěny), a dopadnete na portál či spíše malou skalní vyvýšeninu. Projděte portálem. Od portálu jděte kousek na jih, vpravo uvidíte kamennou rampu (západním směrem) svažující se prudce dolů. Tam je na zelené pláni Yutoss Leading Blossom (a také Dr. Darnell – Social Anthropologist). V komunikaci s Leading blossom klikněte na „I found Navi´s piece. Here, také this stuff, I have all …“, předáte mu všechny 4 věci, a dostanete Local Gravity Monitor.

Nyní zpět k Ergo: Po dlouhé komunikaci s ním, si nevyžádal Local Gravity Monitor. Kliknul jsem tedy na „Give items“, vložil jsem Local Monitor, a ihned jsem obdržel Mark of the lost Souls. Dál jsem s ním mluvil, ale žádnou další misi jsem nedostal. Poznámka: Hráči pod level 130 dostanou misi na zabití Démona, z něhož padá Demonic Spike. Předtím ale musejí nasbírat 6 kusů Soul Globe, což padá z monster kolem Chrámu (vyjdete od Ergo ven a vpravo a vlevo jsou různí Spirits a jejich bossové - hlavně z bossů padají Soul Globe). Hráči s vyšším levelem dostanou od Ergo prsten k teleportu do Adonis pouhou rozmluvou (to jsem poprvé nevěděl). A tady si nejsem zcela jistý, zda opravdu bylo nutné absolvovat podstatnou část Questu (odevzdat Ergo Local Gravity Monitor), nebo pouze správně „odklikat“ text s Ergo, a dostat Achromic Ring bez Questu. Zřejmě musíte Quest absolvovat (kromě boje s démonem). Něvěděl jsem si poprvé rady, co přesně mám udělat, abych dostal prsten. Požádal jsem proto v chatu o radu, a okamžitě mi jeden hráč sdělil, že mám v komunikaci s Ergo zatrhnout toto: „I wish I had time to chat, but now I need to get on with my yourney.“ A poté: „I think I will skip the trial and continue straight to Adonis." Udělal jsem to, a obdržel jsem prsten a ještě plášť – brnění (poté, co jsem absolvoval podstatnou část Questu).

 

Technologist Frank Jobin

Frankem Jobinem začíná série úkolů, na jejichž konci získáte nanokrystal pro vaši profesi (ale také zařízení Ancient Novictum Refiner sloužící k výrobě "kapesních bossů"). K tomuto chlapíkovi se dostanete cestou k Ergo, jak je popsána výše. Půjdete stále na sever přes písmena "Sch" ve slovech Scheol Upper na velké mapě, pak budete sestupovat mezi skálami, pak projdete úzkým prostorem v skalách (1132,1528), až nakonec seskočíte dolů k pilířům, v nichž pulsuje světlo. Přejdete úzkou kamennou lávku a zahnete prudce vlevo na cestu směřující vzhůru (vede k Pyramidě). Tady stojí Frank Jobin (poz. 1066,1813).

Promluvte si s ním, a dostanete misi Testing the Incarnators. V inventáři se vám objeví dva "kapesní bossové". Jeden se jmenuje Immature Voidling Crystal. Ten použijete jako první (je důležité zachovat pořadí, aby mise byla splněna). Pokud se vám nezobrazuje mise na velké mapě a nevede vás oranžový bod kompasu, klikněte na "upload to map" druhým tlačítkem myši na název mise. Půjdete k místu "plození" démona. Je to místo, odkud vychází proud světla. 

Když tam dorazíte, klikněte na spodní hranu kamene (šipka myši utvoří "ozubené kolečko"), z něhož proudí sloup světla, takže vlevo nahoře se objeví drobným písmem Incarnator. Poté druhým tlačítkem myši klikněte na kapesního bosse Immature Voidling Crystal v inventáři. Vyvoláte bosse s levelem 120. Bude ve výšce nad vaší postavou, takže ho budete muset nejdřív zaměřit tabelátorem. Až ho zabijete, zahraje vám vítězná hudba. Na velké mapě už budete mít další cíl mise - místo plození druhého bosse (oranžový bod kompasu vás tam povede).

Když tam dorazíte, klikněte opět myší na Incarnator, z něhož vychází sloup světla. Druhým tlačítkem myši poté klikněte na zbývající krystal "Adolescent Voidling" v inventáři, a vyvoláte bosse s levelem 140. Opět bude ve výšce nad vaší postavou. Je mnohem těžší než ten předcházející, a dost pochybuji, že ho někdo zabije sám na levelu 140. Chce to ale vyzkoušet, kdy je možné tohoto bosse zabít samostatně bez větších problémů. Až ho zabijete, vrátíte se k Frank Jobin. Promluvte si ("I found them alright ..."), a obdržíte tolik zkušeností jako za denní misi. Zároveň dostanete zařízení Ancient device a misi nalézt Dr. Hestyia, archeologist.

Dr. Hestyia, archeologist

Na velké mapě budete mít označené místo, kde stojí, a oranžový bod kompasu vás povede. Promluvte si s ní. "Frank Jobin said you might be interested in this ancient." Předáte jí "starověké" zařízení, vznikne Ancient Novictum Refiner, ten vám zůstane. V dalším rozhovoru s Hestyií dostanete Space-Time Extraction Device a zároveň novou misi Digging for treasure. Budte hledat sklenice (a jar), které vypadají spíš jako vázy. Kousek severně od Hestyia je jedno místo s vázami - první s poz. 823,746 a druhé s poz. 738,98. 

Když uvidíte sklenici trčet ze země, vemte do myši zařízení Space-Time Extraction a druhým tlačítkem myši klikněte na sklenici. Budete "sklízet" do inventáře Crystaly (Deformed Xan Notum Crystal, Pristine Xan Notum Crystal, Cracked Xan Notum Crystal, Empty Xan Notum Crystal). Sklenice se velmi rychle obnovují, ani ne za 10 minut na tom samém místě byly znovu. Vrátíte se s Krystaly k Hestyia. "I´ve got same ...", a předáte jí Krystaly. Dal jsem jí tyto tři Krystaly: Deformed Xan Crystal, Pristine Xan Crystal, Cracked Xan Crystal a zařízení Space-Time Extraction (Empty Xan Notum Crystal mi zůstal, nebyl potřeba k dokončení mise). Obdržíte slušnou porci zkušeností a misi nalézt Dr. Curry - Linguistic Anthropologist.

Dr. Curry - Linguistic Anthropologist

Nejrychleji se k němu dostanete cestou na sever, jak je popsána výše (přes písmena "Sch" ve slovech Scheol Upper na velké mapě), a v místě 1183,1087 uhnete vpravo a půjdete po tmavě vyznačené cestě. Postupně se stočíte na sever a za chvíli uvidíte v dálce portál s teleportem. Sestoupíte k portálu (kolem Karl Berth), projdete teleportem a od portálu půjdete kousek severně, pak zahnete vlevo. Na širokém prostranství vpravo u skály stojí Dr. Curry. Promluvte si s ním, a dostanete misi sehnat kopii "svaté knihy". Nebudete mít žádné vodítko na mapě ani kompasu, kde knihu shánět (ani byste za Dr. Curry nemuseli poprvé chodit, dokud nebudete mít knihu).

Omni chodí za Or-Moda Taka (poz. 646,285), což jsou andělé, clan vyhledají Coma-Eltah (poz. 1625,452), což jsou démoni. Chodí se tedy získat knihu k "protistraně" (ale nemusíte, pokud vám nevadí, že ztrácíte určité body, když zabíjíte "vlastní"). Nejdříve popíši cestu k Or-Moda Taka. Je v Chrámu v jihozápadním cípu Scheolu. Musíte vstoupit do Chrámu ze spoda od teleportu The Court, kde je vchod (jinudy to nejde, neboť nelze přeskočit venkovní zdi Chrámu. Po vstupu do venkovního prostoru chrámu budete směřovat na kopec nad Chrámem. Tam najdete Or-Moda Taka. Našel jsem dva anděly toho jména, byli kousek od sebe. Z druhého vypadla kniha The Word of Ocra jako kořist za zabití.

Clan půjde také do jižní oblasti Sheolu do blízkosti Chrámu The temple Bog. U zdi mostu vedoucího k Chrámu se procházejí Coma-Eltah. Až získáte knihu, vrátíte se za Dr. Curry. "Dostal jsi knihu?" zeptá se. "Yes, I did ..." a předáte mu knihu. Obdržíte spoustu xp jako za denní misi. Mluvte s ním dál: "But if I understand ...", pak: I guess I could!", a dostanete misi Capturing the past a do inventáře cosi jako nahrávací zařízení. Nejdříve půjdete podle zadání mise do Mirador Chrámu za Diviner Ocra Path-Yeol (928,1537). Vrátíte se do jižního Sheolu a začnete stoupat zespoda k Mirador. Jděte k Chrámu spodní "levou" světlejší stezkou (na velké mapě), takže budete přicházet k Mirador jakoby zleva. U Kirra Quinn (ženská postava na skále) zahnete vpravo severovýchodním směrem a přejdete kamenný most. Vzápětí se ocitnete u Chrámu. Vstoupíte do vnějšího prostoru Chrámu a hned za zdí půjdete vpravo. Brzy narazíte na zelenkavého Diviner Ocra Path-Yeol (stojí tam ještě s jedním andělem). Vezmete do myši Hadron Recording Device a druhým tlačítkem myši kliknete na anděla. První část mise je splněna.

Nyní půjdete do The Bastion za Fortuitous Dom-Nar Roch (1580,1783). Dostanete se tam uhnutím vpravo z cesty na sever vedoucí k portálu do horní části Scheolu. Fortuitous Dom-Nar Roch tam stojí ještě s jedním démonem. Opět vezmete nahrávací zařízení do myši a kliknete druhým tlačítkem myši na démona. Zahraje vám vítězná hudba a vy se vrátíte za Dr. Curry k dokončení úkolu. V komunikaci zatrhnete "I got the recording you wanted!", vrátíte mu Hadron Recording device a obdržíte mnoho zkušeností. V dalším textu dostanete misi nalézt Dr. Darnell.

Dr Darnell Social Anthropologist

Dr. Darnell je žena (nezkoumal jsem to blíže), sedí na zemi v trávě hned vedle "skřítka" (Yutto) Leading Blossom. Cesta za Yutto je popsána výše. Promluvte si s Dr. Darnell, a stará mise zmizí. Pak dáte "I´m just looking for a job! ... atd. ... I´ll help you!", a dostanete misi. Poté v novém dialogovém okně dáte "I´m looking for adventure! ...atd. ...I´ll search for you!", a dostanete druhou misi Serving Up a Plate (místo mise bude vyznačené na velké mapě). Od Dr. Darnell se vrátíte rampou nahoru, ale místo vlevo k portálu, odkud jste přišli, zahnete vpravo (jihovýchodně) a opatrně se na konci plošiny "protáhnete" kolem skály zahnutím vlevo (na východ), půjdete dál až "sklouznete" (vpravo) dolů (neskákejte s rozběhem) a dopadnete u omni teleportu The Twilight Basin. 

Od teleportu půjdete severně, pak prudce dolů, ale nesestoupíte do rokle, ale uhnete na plošinu vpravo, kde se producírují monstra Girdet Runt. Půjdete dál východně až severovýchodně, přejdete lávku, sestoupíte po "rampě" k pavoukům a oranžový bod kompasu vás vzápětí zavede ke vchodu do dungeonu. V dungeonu musíte najít krychličku s otazníkem (znáte to z vylosovaných misí), v níž se ukrývá Spun Pygmalus Platter. Na netu píší, že se monstra v této misi "vygenerují" podle výše vašeho levelu. Já měl už přes level 200 a v dungeonu jsem potkal různé potvory mezi level 149 a 173. Krychlička s otazníkem byla v zadní části dungeonu. Kliknete na ní (zahraje hudba) a pak dvojím pokliknutím stáhnete do inventáře Spun Pygmalus Platter. Donesete ho (předáte) Dr Darnell, a obdržíte xp jako za denní misi.

Nyní k druhé misi (Urgent! Get DNA samples): Zde není místo určení, sami musíte najít monstra (což nebude problém) Toxic Shadows, Girder Runt a Mutant Granite Spider a získat z nich vzorky DNA (je to v zadání mise). Vrátíte se zpátky (skokem či pádem ze skály) k omni teleportu The Twilight basin, půjdete severně, ale uhnete vpravo na východ (místo seběhnutí dolů) a vystoupáte nahoru k Toxic Shadows (mají level 130) a ze zabitých monster získáte Tagged Shadow DNA samle ("trubičky" jsou Nodrop a Unique, takže můžete vzít jen jednu). Hned z druhého Shadow jsem ji získal. Poté se vrátíte na "rozcestí", z něhož jste uhnuli vpravo, a sestoupíte kousek dolů a zahnete vpravo na plošinu, kde se promenádují Girder Runt (šli jste tudy v předcházející misi k dungeonu). Girder Runt mají level 140, jsou o poznání těžším soupeřem než Shadows. Až z nich získáte Tagged Girder DNA sample, půjdete dál severním směrem, pak vpravo přes lávku a tam již uvidíte pochodující pavouky Mutant Granite Spider (level 130). 

Ulf Reinhart

Až z některého vypadne Tagged Spider DNA sample, půjdete do severovýchodní části Elysium (předcházející oblast pod Scheol). Zde naleznete postavu Ulf Reinhart (poz. 1467,1318). Předáte mu vzorky DNA ("I´m here to deliver DNA samples"), a obdržíte do inventáře Delivery Confirmation. Vrátíte se k doktorce Darnell do Scheol, předáte jí "potvrzenku" od Ulfa ("I got a receipt ..."), a dostanete 500 000 credits. V dialogovém okně klikněte na "I´ll deliver it for you!" (něco donést Dr. Hestyia), a obdržíte misi (pozor! máte jen 11 hodin na její splnění) a do inventáře Jobe Research Symbolism Reference Library. Vrátíte se do dolního Scheol k Dr Hestyia (poz. 810,615), předáte jí tu věc s dlouhým názvem ("Dr. Darnell asked me ..."), a dostanete nanokrystal pro svou profesi. Hestyia vás ještě požádá o práci. Když dáte "Sure, what do you want me to do?", dostanete misi, na jejímž konci (série úkolů) je jako odměna prstýnek, který přidává 25 Psychic a 25 Intelligence (požadavky jsou ale 1200 Comp. Liter). Já si tu misi zadal, ale nedělal jsem jí, není totiž časově omezená.

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode