Cíl je cesta a cesta je cíl ...

Elysium - cesta k Chrámům (dungeons)

Dungeon v jihovýchodní části Elyseum 
Unremeeded dungeon (démoni) na poz. 2244; 1221 Area Silt Lakes, mobs level 65-73. Dungeon se nachází dole pod "tmavými" skalami. Průchod skalami je na poz. 438; 499 Area Stormshelter. 

Cesta k bossovi: Rovně až na konec chodby. Tam zahnout do pravých vrat, pak vpravo a nahoru po schodech. Nahoře vlevo a hned vpravo (západně) dolů po schodech. Pak do „západních“ vrat. Půjdete po dřevěném točitém mostě až na konec, pak do západních vrat k 1. teleportu.

Od teleportu půjdete jihozápadně k jižním vratům. Pak rovně sálem do dalších vrat. Pak půjdete jihovýchodně k východním vratům. Za nimi je kratší točitý most a nahoře 2. teleport.

Od teleportu půjdete do jižních vrat, sálem do dalších vrat, pak rovně do dalších „jižních“ vrat, pak po točitém můstku k poslednímu teleportu. Ten vede k bossovi. Vystoupáte po schodech a v jednom vzdálenějším rohu je boss Abominus (měl level 84). Vypadly z něho tři Arbiter gem (of the Insidious Killer, of the Empty Desert, of the Iay Tundra). Ze spirit hunterů (bylo jich tam dost) vypadly Abhan Pattern The Elysian Soul Dredge, Spirit Babuble a Disturbed Sequence of Novictum.

 

Redeemed Temple (poz. 800; 907) blízko Utopolis (clan teleport) či omni teleportu Shunpike

Vchod do chrámu je z mostu. Projdete prvním sálem, v dalším vystoupáte po točité rampě nahoru. Severně přejdete lávku a vstoupíte do sálu. V západní části stojí (pokud ho nikdo nezabil) Venerable Ecclesiast Ocra Lum (level 85). Je obklopen pomocnými anděly (mají kolem levelu 65). Po zabití bosse se u nohou mrtvoly zrodí Ardent Pi shere. Jako kořist padá z Venerable Ecclesiast nodrop unique Enel Gil´s Earring of Attention, Supply Unit Helmet, nodrop Enel Gil´s Gloves of Tact, Enel Gils Raging Spirit Tattoo či Control Unit Helmet. Jakmile předáte Ardent Pi Shere (v dialogovém okně kliknete na Give Items) 6 Insignia of Enel, zrodí se boss Empath Aurea (level 95).

Když budete až u východu ze sálu v okamžiku zrození Empath, nenapadne vás se svými pomocnými monstry. Pak můžete vytahat pomocná monstra z kruhu opatrným přiblížením se k nim. Osamocenou Empath s jedním či dvěma anděly snadněji porazíte. Jako kořist padá z Empath nodrop Aureas Heated Cloak či Exterminator Unit Pants. Po zabití Empath se zrodí Redeemed Enel. Na druhé straně sálu stojí Devoted Enel Thar Ilad (level 70). Padají z něho jako kořist části knihy The Girl that Saw it All (ke 2. specializaci), ale ne pokaždé, a Briefing pro Sanctuary garden quest.

 

Unredeemed Temple (poz. 928; 391) v Central Elysium (Nero)

Pokud přicházíte od teleportu Chronos Canyon, musíte se dostat k "bublinkovému" teleportu na poz. 588; 1860. Uvnitř půjdete severozápadně, po chvíli zahnete jihozápadním směrem, až dojdete k rampě, jež vede ke vchodu do chrámu. Uvnitř chrámu projdete sálem, za dalšími dveřmi se dáte vpravo, po chvíli zahnete do prvních vrat vpravo. Za vraty se dáte pravým nebo levým vchodem a ocitnete se ve velkém sále. Půjdete dozadu na východ, kde stojí Patriarch Prophet Dom Roch (level 85). Kolem dokola jsou pomocná monstra, mají kolem levelu 65. 

Měl jsem postavu na levelu 93, takže po napadení bosse se na mne vrhla i pomocná monstra. Vyběhl jsem ze sálu ven, na chodbu a znovu jsem vstoupil na okraj sálu. Zde jsem pobil pomocná monstra, co mne předtím pronásledovala ke vchodu. Další pomocná monstra jsem pobil už v blízkosti bosse a vzápětí jsem napadl samotného Patriarch Prophet. Jako kořist z něj vypadlo brnění Control Unit Boots a nodrop unique Nar Sheres Earring of Tapping. U nohou zabitého bosse se zrodí Acolyte Enel Wei. Jakmile mu předáte v dialogovém okně (Give Items) 6 Insignia of Shere, zrodí se boss Omega Yuan Chi (level 95)

Provedl jsem to se svou postavou stejně jako v předcházejícím případě: Vyběhl jsem ze sálu pronásledován pomocnými monstry. Po vstupu do sálu jsem jich několik pobil, ostatní jsem "vytahal" z kruhu kolem bosse opatrným přiblížením se k nim. Samotný boss není těžký, ale má hodně života. Jako kořist z něj vypadlo brnění Supply Unit Helmet, nodrop Yuan Chis Boots of Persecution a nodrop Yuan Chis Air cooled Cloak pro Shade, Adventurer, Agent, Fixer a Martial Artist. Je nádherně duhový modrozelenkatý (viz foto) v social položce.

Po zabití Omega Yuan Chi se zrodí boss Unredeemed Shere (level 100).

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode