Cíl je cesta a cesta je cíl ...

 

Nascence - Questy (úkoly)

Quest od Ergo v Rubi-ka

Splněním úkolu od Ergo, získáte prsten, který vás teleportuje z Rubika do Nascence v Shadowlandsu. Ergo pro clan sídlí ve Wailing Wastes (550x540), Ergo pro omni je v Greater Omni-Forest (1200x2800), pro neutral ve Stret West Bank (1500x2715), je tam úzký průchod mezi skálami. Test jsem zpracoval pro clan, a byl jsem nakonec teleportován do hor poblíž The Wetlands v Nascence. Ve Wetlands byly velmi nepříjemná monstra kolem levelu 35-40 (jedno z nich házelo ochromující buff jako Boss v Temple of The Three Winds, takže mou postavu na levelu 33 zabili, přestože jsem měl fixerské uzdravování). Ke splnění úkolu budete potřebovat 4 nodrop věci z podzemky (do subway můžete jen do levelu 25): Copper Wire (červená cívka), A burnt Out Memory Chip (vypadá jako paměť do opasku), Small Power Supply (vypadá jako kus kamene) a Circuit Board (zelené dřívko).
Promluvte s Ergem. Je to opravdu dlouhý rozhovor. "Proč mě nazýváš mistrem? ...Řekni mi něco o guarding the shadows ...Co potřebuji udělat? atd." Nakonec jsem vše odklikal, ale žádné okno se neotevřelo, do něhož bych vložil 4 věci z podzemky. Kliknul jsem tedy na ikonku dole "Give items" a vložil jsem tam všechny věci. Hotovo. Prstýnek se objevil v mém inventáři. Znovu jsem si s ním promluvil (v novém komunikačním okně). Opět měl spoustu řečí. Když jsem kliknul na "I need to travel", zeptal se mě, jestli jsem připraven. Řekl jsem, že ano, a po chvilce mě to teleportovalo do Nascence (poblíž The Wetlands). Důležitá poznámka: Od levelu 50 už vás ergo neteleportuje do Nascence, ale do oblasti Elysium. Mělo by stačit dát ergo přes "Give items" prstýnek, než s ním vést zdlouhavý rozhovor.
Popíšeme si šílenou cestu k ergo v Nascence s teleportem do Elysium: Musíte do Misty Dreams Border (omni tam mají teleport, clan musí dorazit pěšky ze Silence). Když přejdete kamenný most z Misty Dreams Border do "vnější oblasti" kolem Jobe Research, půjdete západním směrem k "bublinkám" teleport. Poté jděte po cestě (světlejší pruh linoucí se kolem skal) jižně podél skály, následně budete šplhat vzhůru. Ocitnete se na tmavé kamenné "dlažbě" na skále a musíte velmi opatrně kráčet blízko skály. Postupně začnete sestupovat, až se ocitnete v údolí s rudými krátery. Běžte jižním směrem. Ale pozor! Jsou tam "medvědi" Stalking Slayer mezi levelem 35-40 a napadají. Pokud máte pod level 50 sesypou se na vás jako vosy (možná to lze proběhnout a utéct jim). Musíte se dostat k pravému dolnímu cípu (viz velká mapa) a přejít po mostě. Budete tedy směřovat na jihovýchod, až uvidíte cestičku vzhůru. Půjdete mezi skalními stěnami a za velkými stromy přejdete kamenný most. Pak uvidíte úzký skalní vchod. Tam najdete Ergo Nascence. Za ním, v dalším skalním prostoru, je teleport (zlatý kruh) do Elysium. Musíte vzít prstýnek do myši a kliknout na ten malý bílý "knoflíček" dole. Ergo Nascence zadává úkol k získání prstenu jako ten v Rubi-ka, ale je to složitější cesta (v Rubi-ka stačí ergo předat 4 věci z podzemky). Pokud máte nad level 50, můžete dostat prstýnek od Ergo v Nascence bez questu. Měl jsem se svou postavou hodně přes level 50 a nechtěl se mi quest už dělat. Zde jsou věty, jak jsem je zatrhl v dialogovém okně s Ergo, když jsem se vyhnul questu a dostal jsem na závěr Insipid ring:
"Take a closer look at this Ergo ..."
"Who are you?"
"All right Ergo ..."
"Serve whom?"
"All right, lets say ..."
"Watch what?"
"Guard the shadows? ..."
"What do you mean by ..."
"Tell me more about ..."
"Journey? Where? ..."
"You mean the journey ..."
"Sure, but I really liked the Eternal ..." (pokud zatrhnete druhou větu: "Yes. What do I need to do?" - s velkou pravděpodobností dostanete zadanou misi)
"Please Mr. Ergo, I agree totally ..."
"No I dont have it ..."
"Flukeworm sounds a bit ..."
"I think I will take your offer ..." - a dostanete prstýnek Insipid ring pro svou profesi.
 

Regulérní quest od Ergo Nascence na prstýnek k portálu do Elysium

 
Výše popsanou cestou jsem se s postavou na levelu 36 dostal k Ergo. Začal jsem s ním dlouhý rozhovor větou: "Take a closer look ...". Zatrhával jsem mnoho vět, rozhovor neměl konce. Pamatuji si, že jsem zatrhl větu, že ještě nemám Insipid ring. Tady jsem lhal, měl jsem ho již od Ergo v Rubi-ka. Nakonec jsem vyčerpal všechny možnosti, ale misi jsem zadanou nedostal. Místo toho jsem dostal do inventáře během rozhovoru Fumigating Canister. Nevím, po které větě se objevil v mém inventáři. Podle návodu na internetu jsem se vydal za Yutto. Uvádí se, že jsou v Nascence dva Yuttos, kterým můžete předat Fumigating Canister - Deep Breath Nine ve Frontier Border a Long Stare at Danger ve Swamps. 
Já se ze zahrady teleportoval do Frontier Border. Zde přejdete jihozápadně po kamenném mostě - rampě na ostrov a na pozici: 430; 448 najdete ve skalách Yutto Deep Breath Nine. V dialogovém okně s ním: "Hello.", poté: "I come from Ergo ..." - a předáte mu Fumigating Canister. Dostanete zadanou misi (máte na ni 10 hodin) - zničit Embryonic Molokhai a získat z něj Baby Molok Oil. V inventáři se vám objeví klíč do krypty, vchod se zobrazí na mapě (P). Musíte projít za zády Yutto a oranžovým bodem kompasu se nechat vést ke vchodu krypty.
Uvidět vlnícího se bílého "ryboještěra" je hezký zážitek :-)
 
Uvnitř katakomb jsem šel levými vraty, došel chodbou rovně až na konec, kde jsem zahnul vlevo, na konci chodby jsem vstoupil do vrat a ocitl jsem se v sále, kde se za zídkou vlnil Molokhai. V jeho blízkosti byly ještě dvě monstra mezi levelem 30-36. Nejdřív jsem zlikvidoval je, pak jsem napadl Molokhai s levelem 35. Po jeho zabití se okamžitě zplodil nový s levelem 37. Třetí "zplozenec" měl level 39 a poslední Young Molokhai měl level 42. Bossové nemají mnoho života, ale kdybych neměl zdraví od Fixera Hack and Quck, poslední Molokhai by mou postavu zřejmě poslal k zemi. Doporučuji si na posledního zplozence zachovat nejsilnější Perk attack. Po zabití posledního rychle vyberte mrtvolu - Baby Molok Oil trubičku. Ještě dodávám, že po zabití prvního - Embryonic Molokhai se mise naplní, i když byste nezabili posledního - Young Molokhai. Proto mějte s sebou tým nebo dostatečný level, abyste zvládli zabít posledního bosse a vybrat jeho mrtvolu.
Nyní zpět k Ergo. V dialogovém okně s ním: "Take a closer look ..." - Ergo začal svou nekonečnou mluvu. Proto jsem kliknul na ikonku Give Items a předal mu Molok Oil. Dostal jsem za něj do inventáře Mark of the Menace. V dialogovém okně se objevily dvě věty: Will I see you again? a věta: I am ready for the trial of passage. Protože jsem byl připravený zabít posledního bosse questu, kliknul jsem na větu "I am ready ..." Ergo mě v textu vyzval, abych mu ukázal Mark of the Menace, ale okno k předání se neotevřelo. Musel jsem kliknout na ikonku Give Items a předat mu Mark of the Menace. Ergo mi ho vrátil a dostal jsem zároveň zadanou misi. Na splnění jsem měl 3 dny a 11 hodin. Šel jsem ke kruhovému náspu kousek za Ergo a postavil se do jeho středu. Byl jsem přenesen do katakomb.
Levými vraty jsem vstoupil do chodby a šel až na konec chodby. Byly zde monstra kolem levelu 30. Na konci chodby jsem zahnul vpravo a vstoupil do vrat. V sále v pravém rohu seděl Nascence Menace - "heckler". Boss měl level 50, což mě lehce vyděsilo, neboť na internetu jsem se kdesi dočetl, že má úroveň 40. Nicméně jsem byl překvapený po jeho napadení, že není moc těžký na svůj level. Nebyl více nebezpečný, než Young Molokhai, předcházející boss s levelem 42, měl jenom mnohem více života. Po jeho zabití byla mise splněna. Teď jenom rychle vybrat jeho mrtvolu. Měl tři Pellucid Crystal a jakýsi krystal pro metafyzika. Vrátil jsem se k Ergo a začal s ním rozhovor "Take a closer look ..." Kliknul jsem na Give Items a předal mu Pellucid Crystal a Mark of the Menace. Vzápětí se v chatu objevil text: You already have Insipid Ring ... Prstýnek jsem už měl od Erga v Rubi-ka, chtěl jsem si jen tento quest vyzkoušet.

 

Scientist Drake Rodriguez

 
Když vstoupíte do Jobe Research, půjdete kousek na východ a poté zahnete na sever směrem ven z města. Brzy dojdete k maníkovi Scientist Drake Rodriguez. Promluvte si s ním (kliknete na "jaký je význam tohoto bracer?") a obdržíte od něj Bracer of Jobe a zároveň dostanete misi promluvit si s Donna Red, pokud jste clan, nebo Veronica Escobar, pokud náležíte k omni. Neutrals dostanou obě mise.
 

Emissary of Jobe

 
Poté projdete "bublinkami" (teleport), vydáte se po mostě Frontier Bridge (viz velká mapa "P"), až dojdete k ženské postavě Emissary of Jobe. Promluvte si s ní. Vybídne vás, abyste jí předali Bracer of Jobe, který jste před chvíli dostali. Ten vám vrátí a zároveň obdržíte první Insignii. Také vám zadá misi nalézt osobu Scientist Donna Red, pokud jste clan. Pokud náležíte k omni, máte nalézt Scientist Veronica Escobar. Pokud jste neutral, obdržíte obě mise (máte možnost absolvovat obě mise a získat přístup ke všem teleportům v Nascence).
 
Tyto mise doporučuji absolvovat nejdříve na levelu 20, kdy obdržíte v perks svůj první teleport (Elementary Teleportation), abyste se snadno dostali zpět do Rubi-ka, pokud někde uvíznete, zabloudíte nebo vám dojdou Insignie pro teleporty. Zadat mise u Donna Red nebo Veronica Escobar můžete už třeba na levelu 8, protože budete mít 29 dní (den v Anarchy trvá 18 hodin) na absolvování dalšího úkolu, což je dost času, abyste si zvedli svůj level.
Budete potřebovat přibližně 5 insignií (raději jich mějte alespoň 6, kdybyste se někdy spletli a teleportovali jste se do nesprávného místa). Tyto Insignie (Insignia of Aban pro clan a Insignia of Thrak pro omni) získáte snadno zabitím Barking Chiméra, jež se nalézají hned za mostem na louce (mají kolem levelu 5, takže pokud chcete získat xp, měli byste je napadnout do levelu 9). Jsou to tmavě modré většinou chodící kočkovité šelmy. Insignie jako kořist z nich padají poměrně často pro obě strany (clan i omni).
 
Nejdříve si popíšeme cestu mise pro clan a neutral (červené zbarvení).
 

Cesta k získání klíče k zahradě Aban (pro clan a neutral)

 
Scientist Donna Red
 
Tuto osobu naleznete, když půjdete podle oranžového bodu kompasu od mostu Frontier Bridge směrem na sever. Po chvíli sestoupíte do údolí, projdete mezi dvěma chrámy (vlevo stává boss Lord s levelem 20, který napadá, pokud nemáte odpovídající level, nepřibližujte se k němu). Také dejte pozor na obrovitého pavouka s levelem 110, který se stále dokola prochází celým prostorem Old Frontier
Až dojdete ke skalnímu masívu, uvidíte před ním tři velké a silné stromy. Za nimi se nachází užší prostor mezi skálami. Projdete tímto "vchodem" a brzy dorazíte k Donna Red. Promluvte s ní. "My name is ..." (klik) atd. Až se v komunikačním okně objeví text "Možná bych vám mohl pomoci?" a vy na něj kliknete, obdržíte novou misi a zároveň do inventáře zařízení Ancient Device. Máte najít informace o ancient looking device
Nedaleko od Donna Red směrem na západ je nejbližší teleport clanu - Aban statue. Je to zašpičatělý kamenný sloup. Na mapě "P" jsou Aban teleporty označeny oranžovou tečkou, Thrak (omni) teleporty zase modrou tečkou. Vezměte do myši Insignii of Aban a klikněte druhým tlačítkem myši na sloup teleportu. Ocitnete se v zahradě Aban. Doporučuje se (pokud chcete udělat celý quest na jeden "zátah") nejdříve si uložit zkušenosti v místě zvaném Redeemed Three of Life. Je to kouzelné místo kousíček (jižně) před vámi (ve skále) se zařízením, které připomíná "nášlapné" osvětlení. Vstoupíte na něj, čímž se vám po chvíli uloží zkušenosti. Nyní - v případě zabití - budete teleportováni do zahrady Aban (včetně zabití v Rubi-ka).
 
Ecclesiast Aban Fala
 
Směrem na východ od místa, kde jste se ocitli při přemístění do zahardy, se nacházejí tři teleporty (sloupy). Vaše mise je v místě zvaném Silence. Váš teleport je ten vpravo (prvním tlačítkem myši se vám zobrazí, kam vede). Přistoupíte k němu a kliknete na něj druhým tlačítkem myši, aniž byste použili další Insignii. Poznámka: Kousek dál jižně se nacházejí další tři teleporty, tím pravým se vrátíte až k mostu Frontier Bridge (blízko Jobe). Nespleťte si tyto teleporty, stojící nedaleko od sebe. Navenek se neodlišují (o kousek dál severozápadně jsou pak další 4 teleporty).
V Silence půjdete severně podle oranžového bodu kompasu, za skálou se budete stáčet vlevo, až vystoupíte na jakési kamenné obřadní místo a dostanete se k postavě anděla s jménem Ecclesiast Aban Fala. Promluvte si s ním. "Journey?" (klik), otevře se okénko a vy do něj vložíte Insignii of Aban. Budete s ním dále mluvit (myslím, že vás ještě vyzve, abyste mu předali zařízení Ancient Device), dokud neobdržíte dvě mise.
Mluvte s ním, dokud nebudete mít obě mise zadané. Jednu z nich - donést mu Insignii of Aban - můžete splnit na místě. Znovu s ním otevřete komunikační okno a klikněte na "I found the Mark of Aban". Předáte mu Insignii of Aban, kterou vám vrátí, čímž je mise dokončena. Poznámka: Během delšího rozhovoru s Aban Falou mě zdánlivě bezdůvodně napadl anděl stojící vedle. Po zbytek rozhovoru jsem musel čelit útoku anděla s levelem 40, ale stačil jsem ho zdárně dokončit a rychle vzít nohy na ramena. Mám pocit, že ten útok spouští "otálení" - časově omezená délka rozhovoru. Rozhovor s Aban Falou odklikejte co nejrychleji a pro jistotu mějte "fixerské" uzdravování, pokud jste nedosáhli aspoň level 30.
 
Sipius Aban Lux-Wei
 
Další mise je v zahradě Aban. Vrátíte se k teleportu (východním směrem). Vezmete Insignii do myši a kliknete druhým tlačítkem myši na sloup teleportu. Půjdete podle oranžového bodu kompasu, až přijdete k cestičce, kterou lemují vysoké rostliny připomínající houby. Vystoupáte na podstavec s postavou anděla s jménem Sipius Aban Lux-Wei. Otevřete s ním komunikační okno a pobavíte se o Ancient Artifact. Předáte mu Ancient Device. Pokračujete v rozhovoru, kliknete na "I could try to activate ...", a obdržíte novou misi. Anděl vám vrátí zařízení jako Ancient Pattern Analyzer spolu s Insignií of Aban (v dalším úkolu je spojíte). Tím je tato (část) mise dokončena.
 
Dreaming Silvertail
 
Vrátíte se po cestičce kolem dvou obrovských kamenných sloupů ke 3 teleportům, ale tentokrát k těm vzdálenějším (jižním směrem) a kliknete na ten vpravo (Passage to Frontier Bridge). Ocitnete se zpět u města Jobe. Půjdete na louku, kde se procházejí Barking Chiméry, ale také bílí jednorožci. Vyhledáte ty s modrým nápisem Dreaming Silvertail.
Nejdříve ale zkompletujte Insignii of Aban se zařízením (vezmete do myši Insignii a přes "shift" kliknete druhým tlačítkem myši na zařízení Ancient Pattern Analyzer) a získáte zařízení jako Ancient Pattern Analyzer graced by the Faithful. Přistoupíte k prvnímu jednorožci Dreaming Silvertail, otevřete s ním komunikační okno, kliknete na "Cover her eyes with the ancient device" a do otevřeného okna vložíte to nové (zkompletované) zařízení. Zahraje vám vítězná hudba (jednorožec vyroste a zezlátne). To uděláte ještě dvakrát. Když uložíte zařízení ve třetím jednorožci, dostanete novou misi - vrátit Ancient Pattern Analyzer andělské postavě Sipius Aban Lux-Wei.
 
Vrátíte se do zahrady Aban nejbližším teleportem (u mostu) a pomocí Insignie se teleportujete do zahrady. Půjdete po cestičce (podle oranžového bodu kompasu) k Sipiovi. Promluvte s ním ("I managed to activate the Artifact") a do otevřeného okna vložíte zařízení, čímž dokončíte celou misi. Kromě zkušeností obdržíte klíč k zahradě Aban (přidává také Treatment a First Aid), který můžete použít na všechny teleporty clanu v Nascence. Sipius vám také vrátí zařízení Ancient Pattern Analyzer graced by the Faithful. Zařízení si schovejte. Poznámka: Na klíči (Key to the Garden of Aban) je napsáno, že ho lze používat až od levelu 25. Zkusil jsem ho použít již na levelu 24, což byl level, na kterém jsem úkol dokončil, a bez problému mě to teleportovalo do zahrady.

 

Cesta k získání klíče k zahradě Thrak (pro omni a neutral)

 

Scientist Veronica Escobar

 

Tuto osobu naleznete, když půjdete podle oranžového bodu kompasu od mostu Frontier Bridge směrem na sever (předtím ale získejte ze zabitých Chimeras nejméně 5 Insignií of Thrak). Až dojdete ke skalnímu masívu, uvidíte před ním tři velké a silné stromy. Za nimi se nachází užší prostor mezi skálami. Projdete tímto "vchodem" a začnete se stáčet vlevo, severozápadně. Zanedlouho dorazíte k Veronice stojící u skály.

Před rozhovorem s Veronikou se ujistěte, že k vám nepochoduje obrovitý pavouk s levelem 110, který vytrvale prochází celou střední oblastí Nascence. Může totiž dojít i k takové - téměř neuvěřitelné situaci, která se stala mně. V okamžiku rozhovoru, kdy jsem měl dostat misi a zároveň s ní i Ancient Device, má postava šla k zemi. Misi jsem stačil dostat, ale zařízení se už v mém inventáři neobjevilo. Bez něj jsem ale nemohl Quest dokončit a úplně novou misi bych sotva dostal, i kdybych tu starou zrušil. Vzhledem k tomu, že jsem měl kolem levelu 20, raději jsem svou postavu zrušil a založil si novou, než abych si lámal hlavu s tím, jak „obelstít“ program (samozřejmě, že nemusíte svou postavu rušit, když svůj problém sdělíte gamemasterovi na /petition).

Rozhovor s Veronikou zahrnuje věty „I am one of those science experiments“, „Here is the Bracer“, „What´s the rush?“, „I´ll see what I can do.“ Dostanete misi a zařízení Ancient Device. Označení mise na velké mapě ukazuje na oblast Brawl. Půjdete k nejbližšímu omni teleportu Frontier Outskirts, který je kousek od Veroniky směrem na západ. Vezmete do myši Insignii of Thrak a druhým tlačítkem myši kliknete na sochu teleportu. Ocitnete se v zahradě. Můžete si zde „uložit“ zkušenosti, pokud chcete, abyste v případě zabití byli teleportováni do zahrady. Je to vyvýšené místo uprostřed zahrady, připomíná starodávnou studnu. Stačí tam vstoupit a v „lehkém opojení“ se tam zaregistrujete.

 

Prophet Yutt Thrak

 

Nyní vyhledejte sochu teleportu, který vede do oblasti Brawl. Teleporty jsou rozložené v kruhu u zídky po obvodu horní části zahrady. Prvním tlačítkem myši si zobrazíte, kam směřují (vlevo nahoře obrazovky se objeví název). Teleport do Brawl (Passage to Brawl) je na západ od centra zahrady (ukládání xp). Když se teleportujete do Brawl (v zahradě nepotřebujete Insignie), ocitnete se na „nádvoří“ Chrámu. 

Zde vyhledáte podle oranžového bodu kompasu démona Prophet Yutt Thrak. Je nedaleko, nelze ho přehlédnout. Promluvte si s ním. „I found this ancient device“, a předáte mu zařízení. „I need to know more …“, „I have nothing to lose, what do …“, „I am prepared to follow …“, a dostanete dvě mise (neukončujte hovor, dokud nebudete mít obě mise). Klikněte poté v textu na „I have proof of Thraks Divine“, a předáte mu Insignii of Thrak. Tím jednu misi splníte a zůstane vám jediná – nalézt další informace o ancient device u Hypnagogic Urga-Lum. Je to démon, nikoli tabletky na spaní :-)

 

Hypnagogic Urga-Lum

 

Vrátíte se teleportem, kterým jste přišli na nádvoří Chrámu, zpět do zahrady Thrak. V zahradě půjdete jižně od místa uložení. Je tam na zídce rampa vedoucí k spodnější části zahrady. Pod schody stojí Hypnagogic Urga-Lum. Promluvte s ním ("It was found by ..."), vyzve vás k předání Ancient Device. Vrátí vám ho jako Ancient Pattern Analyzer. Zároveň dostanete novou misi. Půjdete do horní části zahrady k teleportu Passage to Frontier Bridge. Ocitnete se na louce s Chimeras a bílými jednorožci Silvertails. Vyhledáte jednorožce s názvem (v modrém provedení) Dreaming Silvertail.

Nejdříve ale zkompletujte Insignii of Thrak se zařízením (vezmete do myši Insignii a přes "shift" kliknete druhým tlačítkem myši na zařízení Ancient Pattern Analyzer), a získáte zařízení jako Ancient Pattern Analyzer favored by the Chosen One. Přistoupíte k prvnímu jednorožci Dreaming Silvertail, otevřete s ním komunikační okno, kliknete na "Cover her eyes with the ancient device" a do otevřeného okna vložíte to nové (zkompletované) zařízení. Zahraje vám vítězná hudba (jednorožec vyroste a lehce zezelená). To uděláte ještě dvakrát. Když uložíte zařízení ve třetím „snícím“ jednorožci, dostanete novou misi - vrátit zařízení Hypnagogic Urga-Lum. Nejbližším teleportem se vrátíte do zahrady za démonem, co stojí pod schody. „I claimed the three souls …“, předáte mu Ancient Pattern Analyzer (vrátí vám ho), a obdržíte zkušenosti a vytoužený klíč k zahradě Thrak.
 

Professor Dedlock - Specializace

 
Postava profesora Dedlocka zadává úkoly ke 4 specializacím. Zatím nemám zjištěno, co zvládnutí jednotlivých specializací všechno přináší - kromě jedné věci: V Shadowlandsu padají jako kořist nanokrystaly, které mají ve svých požadavcích zvládnutí těchto specializací, takže bez nich nemůžete nanokrystaly používat. K Dedlockovi se dostanete tak, že před vstupem do budovy s nápisem Jobe Research v The Harbor vystoupáte na skalní plošinu s budovami a nahoře zahnete vlevo. Projdete kolem postavy Ricki Denick a kousek za ní je vchod do budovy s nápisem (je hodně vysoko) Independent Professionals Society. Vstoupíte dovnitř, kde narazíte na začátku velkého sálu na Dedlocka. Promluvíte s ním. Dostanete misi k první specializaci - nalézt čtyři kapitoly knihy The Mariner´s Father.
Vydáte se po mostě Frontier Bridge a pak po louce na sever. Máte dvě možnosti: jednotlivé kapitoly padají z Hai-Tempterus (bílí opeřenci) a také Tempterus (zlatí opeřenci, pozice: 699, 1334). K Hai-Tempterus se držte podél stěny skály vpravo (k Tempterus podél stěny skály vlevo). Ta se bude postupně stáčet vpravo, až vás dovede na místo (pos: 959, 1320 Old Frontier), kde se nalézají od hlavy až k patě bílí ptáci Hai-Tempterus. Ty napadnete. Z těchto opeřenců padají kromě jiného i jednotlivé díly knihy Mariner´s Father. Asi po 15 minutách z nich vypadly kapitoly 1 a 3 (chapters 1 a chapters 3).
Po chvíli se ale stala zvláštní věc: Po zabití dalšího opeřence náhle zahrála vítězná hudba a v mém inventáři se objevila kompletní kniha The Mariner´s Father. Zároveň jsem dostal novou misi - doručit tuto knihu Professor Dedlock. Vrátil jsem se zpátky do Jobe k Dedlockovi a při komunikaci s ním jsem mu předal knihu. Specializace 1 byla úspěšně dokončena a objevilo se to v základním "info" mé postavy (přes "shift klik na vlastní postavu). Moc to nechápu. V popisu různých webových průvodců této mise se píše, že se musejí najít všechny 4 kapitoly knihy a zkompletovat je do jedné. Já jsem našel jen dva díly a zkompletovaná kniha se náhle objevila v mém inventáři. Možná jsem zabil nějakého "bonusového" opeřence, takže jsem nemusel hledat další kapitoly. Nikde na netu jsem o této možnosti ale nečetl. 
Pokud nasbíráte všechny čtyři kapitoly, skládají se ve výslednou knihu takto: Vezmete do myši první kapitolu a přes "shift" ji přenesete na chapters 2. Vznikne chapters 1 - 2. Poté vezmete do myši třetí kapitolu a přenesete ji na chapters 1 - 2. Vznikne chapters 1 - 3. Nakonec vezmete do myši čtvrtou kapitolu a přenesete ji na chapters 1 - 3. Vznikne výsledná kniha The Mariner´s Father. Výhodou je, že nejsou jednotlivé kapitoly ani výsledná kniha Nodrop, takže se dají předávat.
 

Scarlett Dalquist - Doja Chip mise

Doja Chip je nodrop věc, která v Nascence padá z "medúz" s různými jmény (Hiathlin, Malah). Uvádí se, že padají i z jiných monster (například Predator Striker), ale já měl největší štěstí na Doja Chip z medúz. Medúzy s nejmenším levelem v Nascence jsou v Old Frontier (level 15). Můžete je tedy chodit zabíjet kolem levelu 12, a tím získávat velký počet zkušeností za splnění mise (množství xp odpovídá denní misi v agenturách v Rubi-ka). Nečekejte ale, že získáte Chip pokaždé během pár minut. Nepadají zase tak často.
Jakmile máte ve svém inventáři svůj první Chip, klikněte na něj druhým tlačítkem myši, čímž "spustíte" misi. Chodit napřed ke Scarlett je zbytečné. Kliknutím na chip zároveň vyvoláte místo určení mise, takže když se ocitnete v Jobe Research, oranžový bod kompasu vás zavede do budovy Lab R1. Uvnitř je ženská osoba s jménem Scarlett Dalquist. Promluvte s ní ("Našel jsem Chip"), předejte jí ho, a dostanete spoustu zkušeností. Zároveň dostanete denní misi - donést (nejdřív za 18 hodin) další Chip. Takto lze "obchodovat" s Chipem z Nascence do level 60. Od levelu 61 je nutné sbírat Doja Chip v oblasti Elysium, od level 101 pak v oblasti Scheol, v Adonis od levelu 131, v Penumbra od levelu 161 a v Inferno od levelu 205.
 

Joshua Falker

 
Joshua Falker stojí na konci mostu Frontier Bridge. Úkoly od něj se někde označují jako "nastartování" vašeho pátrání v Nascence. Promluvte si s Joshua Falker. "Ano!" (klik), a dostanete dvě mise: zabít 10 Swift Silvertails (bílí jednorožci) a 10 Barking Chimeras (něco jako kočkovité šelmy). Obě monstra se nacházejí na louce severně od mostu (mají kolem levelu 5). Můžete z nich získat zelený Compact Message Datadisc (to Dr. Rosenblatt), který využijete k zadání další mise.
Až je všechny zabijete, zahraje vám vítězná hudba. Od Joshua obdržíte do inventáře "sedací" uzdravovací prostředky. Poznámka: Nejdříve jsem zabil 10 Barking Chimeras a teprve poté 10 Silvertails, a měl jsem obě mise stále zadané, třebaže zahrála vítězná hudba. Na netu psali, že je třeba zabít nejdříve všechny Jednorožce, a teprve poté Chimeras. Udělal jsem to tak, jak radili, a teprve nyní zmizelo zadání obou misí.
 

Dr. Rosenblatt

Dr. Rosenblat se nachází severně od mostu Frontier Bridge společně s dalšími postavami (Sabine Florenta a Libbie Hyman). Všichni stojí u přístřešku s plachtou (poz. 879, 1574). Rosenblatt zadává dvě mise, přičemž ta první se v komunikačním okně spouští kliknutím na "Yes!". Ale pozor: Během této mise máte zabít monstrum na levelu 90, takže ji popíši jako poslední quest v Nascence. Druhý úkol se spouští "Našel jsem disc ..." Vložíte do okna Compact Message Datadisc (padá z různých monster), řeknete "I´ll help you!" a dostanete misi Colled Essence of the Haunted. Máte zabít Cascading Spirit (jsou v údolíčku mezi chrámy). Jakmile jednoho zabijete, obdržíte do inventáře věc Essence, kterou máte doručit Rosenblattovi. Kliknete, že pro něj máte Essenci a po předání dostanete 1000 xp a 1000 credits. Pokud najdete další datadisc, můžete misi zopakovat. Tentokrát ale dostanete za úkol zabít Papagena (Papageno se prochází v místě, kde jsou Tempterus). Jakmile zabijete Papagena (padají z něj nanokrystaly pro Adventurera), mise je dokončena, a vy obdržíte 1000 xp a 1000 credits.
 

Sabina Florenta

 
Stojí vedle Dr. Rosenblatt. Promluvte s ní ("Yes!"), a obdržíte misi. Máte získat 6 blood samples z Predator Strikers. Já je pobíjel v místě s poz. 789,1647 (půjdete kousek na sever a u silných stromů zahnete vlevo. Ve skalním údolíčku se producírují. Po zabití každého "medvěda" zahraje vítězná hudba a ve vašem inventáři se objeví blood sample (potřebujete 6 volných míst). Mezi medvědy se nachází boss Deadly Predator s levelem 20. Vrátíte se k Sabině a předáte jí 6 blood samples. Obdržíte 2000 xp a 2000 credits.
 

Libbie Hyman

 
Poslední postavou (u Dr. Rosenblatt) je Libbie Hyman. Promluvte s ní ("Yes!"), a obdržíte misi - zabít 7 Weavers of Malice. Jsou to nazelenalí pavouci s levelem 15 a s poz. 996,1654 (půjdete kousek na sever a u silných stromů zahnete vpravo). Po zabití sedmého je mise dokončena. Odměna 2000 xp, 2000 credits. Tuto misi lze opakovat.
 

Seeker Aban Kald-Nuir

Úkoly od Seeker Aban Kald-Nuir jsou pro clan a neutral. Tento anděl se nachází v Silence v Redeemed vesnici s poz. 1861,696. Promluvte s ním. "What creatures ... are you talking about?" "Yes!", a obdržíte misi, ve vašem inventáři se objeví Population Denzity Sensor. Máte za úkol zabít nejdříve 10 zelených dráčků (Spinetooth Hatchling). Nejvíce jich je v oblasti Wetlands nad Thrak teleportem. Mají level 20-25. Až je zabijete, přejděte přes kamenný most do oblasti The Core. Zde se nacházejí Malah-Ana ve větším množství (poz. 1585; 1274 a dál východně). Zabít jich 10 je vaším druhým úkolem (mají kolem levelu 35). Po splnění úkolu se vraťte do Silence k Seeker Aban Kald-Nuir. Kliknete na "I have cleared the path for you...", vrátíte mu Population Denzity Sensor a obdržíte požehnané množství xp a Armor pro svou profesi (předpokládám). Dostal jsem 188847 xp v level stupnici a 45000 xp do personal research a zároveň v inventáři Saboteur´s Armor Gloves level 17 pro Engineer nebo Soldier (měl jsem profesi Engineer).
 
Další úkol od Seeker Aban Kald-Nuir je získání všech 4 kapitol Mariner´s Father knihy. Stačí v komunikačním okně kliknout na "Attacks on the willage", a anděl vám nabídne získat mise na Mariner´s Father. Nevím, jak jsou jednotlivé úkoly obtížné, tento quest jsem nedělal (kapitoly jsem získal celkem snadno ze zabití opeřenců Tempterus a Hai-Tempterus).
 
Další možností je dělat questy na jednotlivé kusy Compact Message Datadisc. Získával jsem je jako kořist z Malah (medúz) v The Core. Jsou nodrop, nedají se předávat. V komunikačním okně s andělem jsem kliknul na "I have a datadisc here" a předal jsem mu datadisc s označení (dole) Re: Kumpari. Pak jsem kliknul na "I´ll get an egg from Kumpari for you", a dostal jsem misi - zabít velkého hnědého draka Kumpari. Kumpari se nalézá ve Wetlands s poz. 1558,1536. Má level 28. Až ho zabijete, zahraje vám vítězná hudba a v inventáři se objeví tmavé Spinetooth vejce. 
To přinesete Seeker Aban Kald-Nuir. Kliknete na "I think I´ve managed to extract ..." Jakmile mu předáte vejce, dostanete příděl zkušeností a Neglectful Brain Symbiant Extermination Unit Aban. Přesněji: dostal jsem implantát (Head) pro Meta-Physicist, Bureaucrata nebo Nanotechnician profesi. Je skvělý a může se nasadit na levelu 19. Zde uvedu, co přidává: 13 Nano Progr, 13 Comp. liter, 13 Quantum FT, 7 Intelligence, 13 Matter Crea, 13 Time Space, 13 Matt. Metam, 13 Bio Metamor, 13 Nano Resist, 13 Psycho Modi, 13 nanoC Init, 7 Psychic, 13 Psychology, 13 Sensory Impr, 13 Treatment, 51 Max Nano, 4 Sense. Dá se předávat.
 
Když jsem předal Seeker Aban andělovi další datadisc ("I have a datadisc here ...") s označením Re: Sashuqa a kliknul na "I´ll get Sashuqa´s Venom Sac for you!", dostal jsem misi zabít velkého hnědého draka Sashuqa a donést zpět Spinetooth Venom Sac (měl jsem na to 6 dní). Sashuqa je podobně jako Kumpari ve Wetlands s poz. 1446, 1466 a má level 30. Po zabití draka vám zahraje vítězná hudba a obdržíte do inventáře Venom Sac. Vrátíte se k andělovi do Silence a kliknete na "I think I´ve managed to extract ..." a předáte věc Seeker Aban Kald-Nuir. Obdržíte zkušenosti a Neglectful Brain Symbiant Infantry Unit Aban. Přesněji: dostal jsem tentokrát implantát (Head) pro Keeper, Martial artist, Enforcer nebo Adventurer profesi. Přidává 13 bodíkú všemu možnému (dlouhý seznam), také 9 Dimach, Map navig, Weap. Smith, Perception. Lze ho nasadit od level 19.
 
Když jsem předal andělovi další datadisc s označením Re: Narunkt a kliknul na "I´ll get Narunkt´s Tongue for you!", dostal jsem misi zabít draka Narunkt a donést zpět Spinetooth jazýček. Narunkt (level 32) je také ve Wetlands na pozici 1527, 1579. Až draka zabijete, doneste Spinetooth Tongue andělovi. Kliknete na "I think I´ve managed to extract ...", předáte Tongue a obdržíte příděl zkušeností a Neglectful Brain Symbiant Control Unit Aban. Přesněji: dostal jsem implantát (Head) pro Engineer, Meta-Physicist, Bureaucrat nebo Trader profesi. Přidává 13 bodíků všemu možnému, také 51 Max nano, 9 Elec. engi, Map Navig, Nano pool a Weapon Smith.
 
Když jsem předal andělovi datadisc s označením Re: Narunkt again a kliknul na "I´ll get the skin from Narunkt for you!", obdržel jsem misi zabít draka Narunkt a donést Spinetooth skin. Po zabití draka Narunkt (Wetlands 1527,1579) se vrátíte do Silence k Seeker Aban andělovi. Kliknete na "I think I´ve managed to extract ...", předáte Spinetooth skin a obdržíte zkušenosti a Neglectful Brain Symbiant Support Unit Aban. Tentokrát jsem dostal implantát (Head) pro Fixer, Doctor, Keeper, Martial Artist, Meta-Physicist, Adventurer nebo Trader profesi. Přidává 13 bodíků všemu možnému (dlouhý seznam) a lze ho nasadit od level 19.
Poznámka: Více datadiscs jsem nenašel, ani jsem to nezkoumal na internetu, zda existují.
 

Avatar Urga-Pi Thrak

Úkoly od Urga-Pi Thrak jsou pro omni a neutral. Tento démon se nachází v oblasti Brawl na poz. 162,1062. Vyjdete z nádvoří Chrámu, kde je omni teleport, dáte se vpravo a za chviličku dorazíte k Avatar Urga-Pi Thrak. Promluvte si s ním. "Followers get ill?", "Yes!", a dostanete misi - zabít (nejdříve) 10 Cripplers Growth. Jsou to ptáci poskakující po zemi mezi levelem 25-30.
Nacházejí se severně od Urga-Pi Thrak vpravo (obejdete skalní masív zprava). Na opačné straně (vlevo) jsou monstra Hecklers s levelem 80. Tito zelenotmaví ptáci cripplers jsou hned za pavouky Weaver of Decay (level 30), místy jsou i mezi pavouky. Také se tam nacházejí dva pavoučí bossové v blízkosti skály. A aby toho nebylo dost, prochází se tam monstrum Ran-Roth Ur s levelem 110 (zabil mou postavu dvěma plácnutími).
Po zabití 10 cripplers opeřenců, půjdete od Avatar Urga-Pi Thrak na jih. Vyběhnete po pilíři Chrámu jako po rampě a běžte k tomuto místu s poz. 243,847. Zde projdete úzkým vchodem na jih. Vpravo je most přes propast. Na druhé straně se brzy ocitnete na louce, kterou obývají "netopýři" Croakers of Night. Mají level 30-35. Vaším druhým úkolem je zabít 10 croakers.
Až zabijete posledního, obdržíte do inventáře Infections Disease Sample Transportation Unit. Vrátíte se k Avatar Urga-Pi Thrak. V dialogovém okně dáte "I´ve killed the cripplers and croakers", předáte mu onu věc, a dostanete spoustu zkušeností a brnění pro svou profesi. Pokud kliknete v novém okně s Urga-Pi Thrak na "Followers get killed?", nabídne vám dělat mise na jednotlivé kapitoly Mariner´s Father knihy. Mise jsem nedělal, kapitoly jsem snadno získal ze zabitých opeřenců Tempterus nebo Hi-Tempterus.

 

Compact message Datadisc pro Urga-Pi Thrak

 

Ze zabitých „netopýrů“ jsem získal zelené datadisky s různými úkoly. Nacházejí se jižně od avatara Urga-Pi Thrak. Jsou tam dva bossové netopýrů (Remur- Nefer a Mesut-Ra), ale datadisky padají z jejich „slouhů“. Další dva bossové netopýrů (Nesbaneb a Takheperu) jsou "schované" v prostorách chrámu. Bossové mají level 38 a 40 (Takheperu level 35). Šel jsem tam s postavou Shade poprvé na levelu 31, ale protože jsem měl nejlepší fixerské uzdravování, snadno jsem pozabíjel houf netopýrů, co se na mou postavu sesypal. Bez fixerského uzdravování bych na levelu 31 útok víc jak dvou netopýrů nepřežil. Postupně vypadly jako kořist ze zabitých slouhů tyto zelené datadisky pro Urga-Pi Thrak: Re: Remur-Nefer, Re: Remur-Nefer again, Re: Mesut-Ra, Re: Nesbaneb a Re: Takheperu. Výhodné je, že můžete všechny datadisky, co posbíráte, zadat do misí Urga-Pi Thrakovi najednou. Jako první datadisk s názvem Re: Remur-Nefer again jsem předal Urga-Pi Thrakovi. V komunikačním okně s ním jsem zatrhl „I´ve found a datadisc ...“ a pak mu ho předal. Pak jsem zatrhl „I will help …!“ - a dostal jsem misi zabít Remur-Nefer bosse (level 38). Doba na to byla 7 dní. Po zadání mise se neobjeví na mapě označení, kde boss je. Nachází se v místě se souřadnicemi 258; 644.

Po zabití Remur-Nefer se mi v inventáři objevila věcička Piece of Wing Membrane. Tu jsem donesl zpět Urga-Pi Thrak. V komunikačním okně jsem zatrhl „I have the wing membrane …!“ a dostal jsem 30 714 xp (postava byla na levelu 32). Udělalo mi to celý level. Později na levelu 34 jsem dostal za zabití Remur-Nefera přes 40 000 xp, opět mi to udělalo celý level. Asi se velmi vyplatí sbírat datadisky pro plnění úkolů. Odměnou kromě xp byl i implantát s levelem 19: Neglectful Brain (Head) Symbiant, Support Unit Aban pro profese Fixer, Doctor, Keeper, MA, Metafyzik, Trader a Adventurer. Měli byste dostávat implantáty pro svou profesi. Moje profese Shadeho používá speciální implantáty, tak jsem dostával jako odměnu Symbianty pro jiné profese.

Jako další jsem předal Urga-Pi Thrakovi datadisk s názvem: Re: Remur-Nefer. Opět jsem dostal za úkol zabít Remur-Nefera. Tentokrát jsem obdržel jako odměnu kromě xp implantát (opět level 19) Neglectful Right Arm Symbiant, Artillery Unit Aban pro porofese Fixer, Agent, Soldier, Adventurer a Trader.

Jako další úkol jsem měl zabít bosse Mesut-Ra. Je kousek jižně hned za Remur-Nefer. Je na pozici 221; 586. Odměnou za zabití bylo opět „wing membrane“ v mém inventáři. Předal jsem „kořist“ Urga-Pi Thrakovi a dostal za odměnu xp (celý level) a Neglectful Brain Symbiant (level 19), Infantry Unit Aban pro profese Keeper, MA, Enforcer a Adventurer.

Jako dalšího jsem šel zabít bosse s jménem Nesbaneb (level 40). Půjdete jižně od Urga-Pi Thrak po nádvoří chrámu, ale tentokrát nezahnete vlevo, ale vpravo a dojdete ke schodům vzhůru (pozice 117; 890). Dáte se po schodech nahoru, pak projdete úzkým vchodem do vnitřních prostor chrámu až postupně dorazíte na pozici 143; 663, kde stává Nesbaneb. Po jeho zabití jsem odnesl wing membrane Urga-Pi Thrakovi a dostal xp a Symbiant (Head) pro profese Metafyzik, Bureaucrat a Nano-Technician level 19.

Jako poslední jsem šel zabít Takheperu. Je hned vedle Nesbaneba - severně ve skalní „rozsedlině“. Je na pozici 166; 740. Po zabití bosse jsem odnesl "wing mebrane" Urga-Pi Thrakovi a obdržel xp (celý level) a Head Symbiant level 19 pro různé profese.


 

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode