Cíl je cesta a cesta je cíl ...

 

 

Adonis - Questy (úkoly)

Cesta do Adonis

Jakmile projdete portálem z Scheolu do oblasti Adonis, musíte od skřítka „One Who Points The Way“ přejít most směřující na sever (poznámka: u yutto One Who Points můžete začít Quest civilizace xan, kde v úvodu získáte Insignii do zahrad, quest můžete přerušit po obdržení mise "Talk to Fourth Watch Down", a dokončit až po získání klíčů do zahrad). Projdete teleportem brány na konci mostu a octnete se uvnitř dungeonu. U zdi je další Yutto s jménem One Who Greets Wanderers. Vstoupíte do vrat a projdete chodbou (rovně) na konec. Po chodbě se procházejí ojedinělé Spirits s levelem 135 a napadají každého. Projdete vraty a ocitnete se před dalšími s teleportem. Jak do nich vstoupíte, ocitnete se na mostě (viz. obrázek), kde vás začne cosi atakovat s poškozením 527 (most je pod vodou, jak se domnívám). Je třeba mít velkou rychlost a proběhnout po mostě až ke schodům, na nichž je pak další "bublinkový" teleport. Za ním si vydechnete. Měl jsem rychlost 1400, a když jsem přeběhl most, ztratil jsem přibližně třetinu života (asi 2500 zdraví). Most je navíc v polovině přerušený (použil jsem mezerník k jeho přeskočení), a ke konci také „prolomený“. Zde jsem se zasekl a musel opakovaně vstoupit na „zhroucenou“ zvedající se část mostu. Není to ale tak dramatické, jak to možná popisuji :-) Důležitá poznámka: Zjistil jsem dodatečně, že když si před vstupem na most oblečete Metawater Repellent Spiritech Suit, který jste dostali od Ergo v Sheolu za splněný Quest, přejdete most bez problému. :-)

Quest na klíč k zahradě Dalja (pro omni a neutral)

Jak projdete teleportem, ocitnete se na mostě v Adonis City - vítejte v Adonis!, chtělo by se říci. Za mostem stojí další skřítek Fourth Watch Down. Co dál? Měli byste se dostat do zahrady nejbližším teleportem, ale předtím nasbírat nějakou Insignii, abyste mohli použít teleport. Clan má nejbližší teleport City South. Cestu k němu jsem nezkoumal. Pro omni je nejbližší teleport stejného názvu City South. Dostanete se k němu od skřítka Fourth Watch Dawn tak, že od něj půjdete na východ a za zdí opevnění zahnete vpravo (na jih). Půjdete podél zdi na konec cesty, kde je teleport. Vlevo před teleportem jsou Magnanimous Spirit s levelem 135. Jsou velmi drsní na svůj level. Mějte nachystanou Insignii, pokud chcete proběhnout a teleportovat se bez boje. Prozkoumal jsem také cestu k omni teleportu City North. Půjdete od skřítka rovně na sever. Přejdete další most. Cestou jsem potkával Spirits s levelem 135. Také se zde prochází šelma či druh psa Stray dog s levelem 160 (v Nascence se to jmenuje Chimera). Zkusil jsem to zabít, abych získal Insignii, ale ouha! Místo mrtvoly se zrodily čtyři další dog monstra s levelem 170. Naštěstí mě neatakovaly pro můj vysoký level. Radím tomuto monstru se vyhnout.

Půjdete stále na sever a u konce cesty (cesta se tam zvedá a náhle „hroutí“ do propasti) zahnete vlevo na západ. Budete směřovat k okraji pobřeží (na velké mapě) k místu s poz. 1665,1330. Zde přeskočíte „kříž“, jež tvoří pilíře, doběhnete na konec náspu a skočíte do moře směrem k severozápadu (jinou cestu jsem nenašel). Poplavete severozápadně, až uvidíte na západním břehu trčet z vody velké balvany směrem do stráně. Po jednom vyšplháte vzhůru. Nahoře půjdete na západ podél zdi opevnění, pak zahnete vlevo k jihu, půjdete stále dál, podběhnete jakousi „vzduchotechniku“ vysoko nad vámi (pulsuje v ní světlo). Za chrámem zahnete vlevo na východ na široké prostranství. Jsou zde monstra Kolaanas s levelem 135 (a kousek dál další skupinka). Za 15-20 minut jsem z nich získal několik Insignií. Odtud půjdete na sever, pak východ a zase sever (budete se pohybovat na prostranství mezi zdmi chrámů). Vystoupáte po schodišti (na konci schodů je mezera, do které jsem třikrát spadnul, a musel tak oběhnout celý blok staveb), pak po rampě a dalších schodech a stanete u teleportu City North. Poznámka: Když vylezete z moře na souš, v tomto místě s poz. 1096,1236 se pohybují Molokhei s levelem 140. Jsou to jakési velryby na suchu (celkem úctyhodné kousky k zhlédnutí, případně zabití).

Když se ocitnete v zahradě Dalja, doporučuje se „uložit si“. Odtud půjdete na západ k samému okraji zahrady (přeskakoval jsem zdi jednotlivých úrovní zahrady). Západní cíp zahrady je místo nad propastí, ze kterého skočíte dolů. Skákal jsem z tohoto místa s poz. 298,364. Skočte dolů třeba s rozběhem. Dopadnete jakoby na hladinu vody a chviličku poběžíte po hladině, až projdete bublinkovým teleportem. Z místa doskoku budete směřovat severovýchodně. Poznámka: V blízkosti, kde dopadnete, jsou monstra Whirling Rocks s levelem 190 a jsou dost „dráždivá“ (z poměrně velké vzdálenosti vás zaregistrují). Půjdete tedy severovýchodním směrem (cestou podběhnete jakousi „vzduchotechniku“), pak se stočíte k severu a dorazíte do Redeemed vesnice. Jsou zde andělé. Nás zajímají tito: Sipius Gil Ilad-Ilad s poz. 2689,1533 (level 140) a Watcher Gil Hume-Wei s poz. 2667,1563 (je trochu schovaný za baráčky). Z nich padají jako kořist za zabití „Note“. Vypadá to jako stránka (Nodrop, Unique). Hned z prvního anděla Sipius jsem tu „poznámečku“ získal.

Nyní se vrátíte do zahrady Dalja. V zahradě si nasadíte Metawater Repellent Spiritech Suit. Ze zahrady se teleportujete do Lament Lagoon. Budete se pohybovat pod vodou a směřovat jiho-jihovýchodním směrem k Chrámu, jenž se nachází v nejjižnější části propasti či „pánve“. Vchod do Chrámu má poz. 1913,1267. Pod vodou jsem nacházel medúzy Aegis Blorrg s levelem 137-140, také rybičky Stinger s levelem 136. Chvíli jsem se pod vodou dost zmateně motal. Měl jsem sice zadané souřadnice Chrámu a oranžový bod kompasu mi ukazoval správný směr, ale obával jsem se pádu do propasti; nevěděl jsem totiž, jestli je vstup do chrámu na dně propasti nebo v horní části na skále. Přestalo mě to ale bavit hledat cestu k Chrámu na skále, a skočil jsem dolů na dno ve směru oranžového bodu kompasu. Lehce jsem dorazil za okamžik ke dveřím Chrámu (vchod je na dně).

Prophet Man Dal

Po vstupu půjdete severně přes prostranství do dalších dveří a pak vlevo po schodech nahoru a dozadu. Vstoupíte do dveří vlevo, tady jižně v chodbě u zdi stojí Prophet Man Dal. Promluvte s ním. „How can I be of assistance?“, „I am yours to command … atd. Dostanete misi na získání Note. Tuto „stránku“ či poznámku jste získali v Redeemed vesnici předtím, takže v dalším dialogovém okně (I have returned …“, „Yes“) ji předáte Prorokovi Man Dal. Zahraje vítězná hudba, dostanete misi The lost Diviner, v invenáři vám Prophet vrátí Note a přidá jednu Insignii of Dalja. Půjdete hledat Redeemed Ark artifact (Archa připomíná velkou uměleckou „truhlu“).

Vrátíte se do zahrady Dalja. Někdo doporučuje se tam dostat nejrychleji sebedestrukcí (/terminate), pokud máte „uloženo“ v zahradě, nebo vyjít z Chrámu a hledat (pod vodou) portál k Redeemed vesnici. Nechtělo se mi ani jedno. Teleportem jsem se vrátil do Rubi-ka a udělal jsem si denní misi. Do zahrady Dalja jsem se vrátil výše popsanou cestou přes portál v Scheol (cca 20 minut z Newlandu). Zde, v zahradě, jsem opět skočil z nejzápadnějšího cípu zahrady dolů. Poté budete opět směřovat severovýchodně k Redeemed vesnici (kde jste získali „Note“). U vesnice půjdete severním směrem k The Outmo Yard clan teleportu (2413,1743). Za vesnicí opatrně, jsou zde „trhliny“ v zemi, ať do některé nespadnete. Až se ocitnete u teleportu, skočte do vody a plavejte severně k pobřeží naproti. Musíte se postupně dostat ke clan Sanctuary teleportu Dead Ends (oranžový trojúhelníček na severu velké mapy). Až vylezete z vody, dostaňte se na místo s poz. 2474,2098 (cestou narazíte na Predators s levelem 130-140), odkud (s rozběhem) přeskočíte na další skalní plošinu ve východním až severovýchodním směru. Dál postupujte po kamenných plošinách ve směru clan sanctuary teleportu.

Před teleportem vlevo je malý výběžek či výstupek skály. Opatrně tam seskočte a u samého kraje u skály (severovýchodním směrem) seskočte dolů. Dopadnete na plochu skály pod vámi. Odtud budete směřovat k místu s poz. 2800,2532 (cíl mise – Archa). Postupujte k tomuto bodu východním směrem („obloukem“). Vyskočte na rampu směřující vlevo (na sever) vzhůru. Nahoře, na prostranství, jděte západně a pak se stočte vpravo k cíli oranžového bodu kompasu. Na prostranství jsou Waining Visitant s levelem 130-133. V případě napadení je spolehlivější rychle utíkat směrem k Arše a dokončit misi, než bojovat, pak už nezáleží na tom, jestli přežijete. Až dorazíte k Arše, klikněte na ní prvním tlačítkem myši. Zahraje vám hudba a vy dostanete novou misi – nalézt druhou Ark.

Jak k druhé Arše: Poblíž omni teleportu City North vlezte do vody a začněte plavat severně k místu s poz. 1363,1820. Poplavete kolem „výčnělku“ skály (místo waypoint) stále na sever podél skály, minete potopený most trčící z vody a vyjdete na souš. Půjdete stále na sever k místu s poz. 1544,2825. Minete Unredeemed Chrám s Boran-Kaar (nalevo od vás), narazíte možná i na Frozen Rafter s levelem 140. Uvidíte zasněžené vrcholky hor. Přejdete po kamenném mostě (není na mapě značený) vedoucí k ostrovu Coral Raft. Po výstupu nahoru narazíte na skupinu White Dryad s levelem 142-146. Jsou dost obtížné, zkusil jsem jich pár zabít, a nic zvláštního z nich nevypadlo. Doporučuje se, pokud nemáte dost vysoký level, vyhnout se jim tak, že poplavete podél pobřeží (břeh bude vpravo od vás) k místu waypoint, což je místo, kde lze vylézt z vody na břeh. Nyní vystoupáte na vršek hory k místu s poz. 1669,3020, kde se nachází Archa. Prvním tlačítkem myši zaměříte Archu, zahraje vám vítězná hudba, a vy se vrátíte do zahrady pro svou odměnu.

Visionist Bhotaar-Hes Dal

Vrátil jsem se zpět k teleportu City North, pěšky i plaváním. V zahradě Dalja stojí jihozápadním směrem od centra Visionist Bhotaar-Hes Dal. Promluvíte s ním („That´s what I´d like know“, pak: „I´ve already found it“). Předáte mu „Note“ (bílá stránka), a obdržíte xp a klíč k zahradě Dalja. Bhotaar se vás ještě zeptá na Redeemed Diviners. Když dáte „I know a little“ a poté „How can we summon the demon?“ a pak „Sure, how?“, dostanete další misi – donést „blueprint“. Tím ale spustíte další Quest k získání klíče ke "svatyni" či "rezervaci" Dalja.

Quest na klíč k Sanctuary zahradě Dalja (pro omni a neutral)

Pokud máte zadanou misi (donést blueprint) od Visionist Bhotaar-Hes Dal, budete muset sehnat 4 části (Bhotaar, Aban, Chi, Dom) Blueprint Pattern Infernal Demon a zkompletovat je. Vrátíte se do zahrady Dalja a zde se teleportujete do Lament Lagoon. Předtím si ale nasaďte plášť Metawater Repellent Spiritech Suit, protože se v Lament Lagoon ocitnete pod vodou. Od teleportu se budete muset dostat nad hladinu. Postupujte po skalních plošinách severozápadním směrem. Měli byste se dostat ke zhroucenému mostu, který se zvedá k pobřeží (u dolní části mostu byly mořské potvory Disgusting Parasite s levelem 180). Vstupte na most a směřujte po něm nahoru, projdete teleportem a ocitnete se nad hladinou.

Začněte plavat jihovýchodně kolem pobřeží skal (skály budete mít po levé ruce). Směřujte k místu s poz. 1909,2240. Dostanete se tam z jihovýchodu, kde vylezete z vody. Cestou vzhůru narazíte na Reprobate Spirits se levelem 140-145. Z nich padají jednotlivé části Blueprint Pattern Infernal Demon (a také implantáty pro profesi Shade). Východně je pak boss Corrupt Spirit s levelem 155, obklopený Reprobate Spirits. Z něj vždy vypadne nějaká část blueprint, ale nemusí to být „Infernal Demon“. Stejně tak z jeho „podřízených“ monster nepadá jen jeden druh Blueprint Pattern. Po asi 45 minutách zabíjení jsem v tomto „hnízdě“ Spirits získal tři části Infernal Demon.

Zkusil jsem jít tedy do dalšího vzdálenějšího místa, jak se doporučuje na netu. Půjdete k místu Archy, kde jste dělali předcházející Quest, na poz. 2792,2466. Jsou zde další hnízda Spirits a jejich bossové. Nejdříve se dostaňte ke kamennému mostu, spojuje na velké mapě dvě pevniny (ale není tam zaznamenaný). Přejděte po něm a pak sestupujte jižně dolů k vodě, přeběhnete po kamenech a budete směřovat po kamenných plošinách (v jednom místě musíte s rozběhem přeskočit dělící propast) ke Clan Santuary teleportu Dead Ends.

Před teleportem vlevo je malý výběžek či výstupek skály. Opatrně tam seskočte a u samého kraje u skály (severovýchodním směrem) seskočte dolů, jak je popsáno v předcházejícím Questu. Až dorazíte na velkou plošinu, uvidíte hnízda Spirits. Prostřední boss se jmenuje Whispering Visitant (level 150). Je dost drsný sám o sobě, natož ve spojení se svými Spirits podřízenými (mají level 130). Od něj na východ je další boss (hnízdo) Wilted Visitant s levelem 150, na západ pak třetí boss Wobbly Visitant (level 150). Jeho podřízené Spirits mají level 135. Po půl hodině zabíjení jsem čtvrtou, poslední část skládanky nezískal. Měl jsem ale některé víckrát (za jednu dostanete v shopu kolem 40 000 credits). Přestalo mě to bavit, a vrátil jsem se do Rubi-ka. Zkusil jsem jít druhý den na to první místo u vody, a zde z bosse vypadla zbývající část blueprint. Je to hodně o „štěstí“.

Nyní jednotlivé části složíte: Vezmete do myši Bhotaar a přes „shift“ dáte na Aban. Vznikne Aban-Bhotaar. Pak vezmete do myši Chi a dáte na Aban-Bhotaar. Vznikne Aban-Bhotaar-Chi. Nakonec vezmete Dom a dáte na Aban-Bhotaar-Chi. Vznikne kompletní blueprint. Vráríte se do zahrady Dalja za Visionist Bhotaar-Hes Dal (stojí jihozápadně od centra zahrady). Promluvte si s ním: „I´m back with the blueprint“ – a předáte mu kompletní Blueprint Pattern Infernal Demon. Mise dokončena a dostanete novou, ale mluvte dál: „Okay“, „I´m certain I can“ – a vrátí vám kompletní blueprint (doporučí vám, abyste s démonem mluvili „důrazně“).

Nyní si zkompletujete „kapesního bosse“ Infernal Demon, nebo o to někoho požádáte (pokud nemáte Ancient Novictum Refiner). Do myši vezmete Crystal Filled by the Source (měl by mít stejný nebo vyšší level než blueprint). Já jsem koupil Crystal filled by the Source s levelem 175 v Marketu za 175 000. Hráči je tam nabízejí za rozumné ceny. Jak ho máte v myši, dáte přes „shift“ na Complete Blueprint Pattern Infernal demon (level 160). Vznikne Notum Crystal with Etched Infernal Demon.

Poté vezmete do myši Ancient Novictum Refiner (je na něj Quest v Sheolu) a dáte přes „shift“ na věc, která má více druhových názvů (například Vicious Novictum Continuity). Toto „Novictum“ by mělo mít stejný nebo vyšší level než Notum Crystal with Etched a lze ho získat ze zabitých monster, nebo koupit v Marketu (nad level 160 stojí kolem 3 miliónů). Vznikne Subdued Flow of Novictum. Poslední krok je, že vezmete do myši Subdued Flow of novictum a dáte na Notum Crystal with Etched Infernal Demon. Vznikne výsledný Novictalized Notum Crystal with Infernal Demon.

Poznámka: Než se vydáte k Incarnator vyvolat démona, je rozumné si vzít s sebou věci na vyrobení dalšího bosse, kterého v Questu musíte zabít, pokud k tomu máte všechny náležitosti a schopnosti: kromě Crystal Filled by the Source a Vicious Novictum Continuity (obé level 150 a vyšší) budete potřebovat 900 Nanoprogramming a 675 Quantum FT. Jinak budete muset požádat jiného hráče o pomoc s výrobou kapesního bosse (lze ho snad i koupit hotového, nevím přesně, ani kolik stojí).

Já jsem šel k Incarnatorovi s levelem 190. Je nedaleko od City North. Teleportujete se ze zahrady do City North. Popíši nejkratší cestu k Incarnator. Musíte se dostat k místu s poz. 1489,1254, a to takto: Od teleportu jděte k západním schodům, sestoupíte přibližně do poloviny schodiště. Otočte se jižním směrem a uvidíte pod sebou úzkou zeď či hráz směřující k jihu. Skočte na tu zídku ze schodů (měli byste být co nejpřesněji nad zídkou). Pak běžte po hrázi až na konec, kde „násep“ tvoří pravý úhel. Přeskočte přes ten roh (nad propastí) na další plochu. Vyběhněte na protější strmou zeď směrem na jih, pak zatočíte za roh (stavby) směrem na západ a vzápětí dorazíte k mostu, který jižním směrem vede k vystupujícímu světlemodrému světlu. Na začátku mostu po obou stranách je úzká zeď či násep, po níž se snadno dostanete na most. Zpátky, do zahrady Dalja, se snadno dostanete stejnou cestou - stačí vyskočit ze zídky na schodiště teleportu City North.

Když dorazíte k Incarnator, kliknete na něj dole u obrubníku, odkud vychází světlo, a druhým tlačítkem myši kliknete na Novictalized Notum Crystal Infernal Demon. Objeví se dost velká potvora (na obrázku to tak možná nevypadá). Uvádí se, že na rozhovor s démonem máte 6 minut, pak nevím co (asi zmizí). Otevřete s ním dialogové okno a budete postupně zatrhávat tyto odpovědi, jak je zaznamenali hráči přede mnou. Sedí to, ale už se nezmiňují o tom, že démon pochází, takže hrozí, že se přeruší hovor, a vy budete muset začít od začátku, což se mi stalo. Buďte na to připraveni, že minimálně jednou, spíš dvakrát změní místo, takže se držte stále u něj, ať se nepřeruší hovor. Takže postupně naklikáte tento text:

„Don't you threaten me, or you'll be sorry.“

„No?“

„Isn't that nice? A demon with an attitude.“

„No. I command you. You are but a slave. Know your place and obey, and I shall spare you.“

„You have something I need. Give it to me!“

„Information from the Redeemed Diviners. I hear you've been "collecting" their souls.“

„Get to it.“

Necháte démona domluvit do konce, pak zmizí. Rozhodně se musí ve vašem inventáři objevit Complete Blueprint Pattern of Diviner Gil Kald-Thar (level 150). Na netu kdesi uvádějí, že se změní i mise, ale mně se nezměnila z původního zadání od Visionist Bhotaar-Hes Dal.

Nyní si vyrobíte (nebo o to někoho požádáte) „kapesního bosse“ Diviner Gil Kald-Thar podle předcházejícího návodu. Až budete mít Novictalized Notum Crystal with Diviner Gil Kald-Thar, vyvoláte ho druhým tlačítkem myši. Bude to dost vysoký anděl, ne moc těžký na zabití (proti jiným bossům na jeho levelu). Až ho zabijete, zahraje vám vítězná hudba, mise se změní a jako kořist ze zabitého anděla získáte Record of Lost Diviner.

Nyní si půjdete do zahrady Dalja za Visionist Bhotaar-Hes Dal pro svou odměnu. V komunikaci s ním dáte „I have brought the information from the Diviner“ – předáte mu kořist z Diviner Gil Kald-Thar, a dostanete zkušenosti a klíč k Sanctuary Dalja (přidává 35 NCU a 30 všem iniciativám).

Quest civilizace xan

Je to zdlouhavý quest, v němž v první části získáte všechny 4 vydání Kanels Story ke třetí specializaci od profesor Dedlock. Hlavní odměnou je implantát pro vaši profesi. To musíte celý quest dokončit. Já ho přerušil, když jsem získal 4 edice Kanels Story. V další části jsem měl zabít dvě těžká monstra, jedno z nich, Muddy Driad (level 200), jsem si zkusil zabít mimo quest. Dokud mě jen shazoval do vody (stojí na podstavci uprostřed moře), byl to nerozhodný zápas, ale jak se objevila "chapadla", jeho síla vzrostla, a bylo jasné, kdo bude vítězem :-)

Yutto One Who Points The Way

Začínáme: Musíte se dostat k portálu, který vede z Sheolu, tedy na úplný začátek oblasti Adonis. Zde stojí yutto One Who Points The Way. Promluvte si s ním: "Who are you?", "Is there any work I can do here?" - a dostanete misi promluvit si s dalším skřítkem One Who Greets Wanderers. Půjdete přes most na sever a vstoupíte teleportem do chodby Chrámu. Zde stojí u zdi One Who Greets. Promluvte si s ním: "The yutto by the portal sent me ..." atd. "Sure, I´ll help. Where do I find fish?" - a dostanete misi zabít v akváriu 3 rybky stingers. Na splnění mise máte jen 10 hodin. Oblečete si "potápěčský" back Metawater Repellent Suit, přejdete v Chrámu (severně) chodbou do protějších vrat a dál teleportem se ocitnete na mostě pod vodou. 

Zde, v akváriu, naleznete bílé rybky stingers s levelem 130 (nejvíc jich bylo na konci mostu). Jsou zde také Disgusting Parasite s levelem 180. Ani se nepokoušejte to zabít. Mají spoustu života a plodí se v nová monstra s vyšším levelem. Až zabijete třetí rybku stinger, mise se změní na návrat k yutto Greets Wanderers a v inventáři se objeví Bundle of Fish. Na návrat a předání uzlíku s rybkami máte 11 hodin. V dialogovém okně s yutto Wanderers: "I got you some ..." - a předáte mu "uzlík" s rybami. Obdržíte zkušenosti a Insignii of Dalja a Insignii of Gilthar. Mluvte s ním dál: "...", "Please tell me more!", "(Listen to the story)" ...atd. "I´d like to know more about Adonis city.", "What do I do now?" - a dostanete misi promluvit si s dalším yutto Fourth Watch Down. Je za mostem v Adonis, stačí projít akváriem a teleportem na schodech. Poznámka: Protože tato mise (promluvit si s Fourth Watch) nemá časové omezení, mohli byste si nyní začít dělat quest na klíč k zahradám, a pak, po obdržení klíčů k teleportům, pokračovat.

Yutto Fourth Watch Down

Promluvte si se skřítkem Fourth Watch Down: "Whats with the spirits?" atd. "Hello? Are you listening?" - a dostanete misi nalézt různé druhy Spirits (mise není časově omezená). Jako první máte vyhledat Cascading Spirit. Najdete je hned kousek od skřítka západním směrem (také severně nějaké najdete). Mají level 135. Stačí jednu zaměřit, chvíli počkat, než se mise změní (nebo na "ducha" kliknout prvním tlačítkem myši). Jako druhé vyhledáte Voluminous Spirit. Zde jsem dlouho pátral, až jsem našel jedno velmi požehnané místo na pozici: 2466; 1304. Přibližně v této oblasti jsem našel procházet se osaměle všechny čtyři druhy spiritů. Jsou v malém množství, takže pokud máte nižší level, snadno jednolivé kusy také zabijete, pokud vás napadnou. Kousek na jih od tohoto místa jsem také potkal osaměle se procházející Voluminous a Magnanimous Spirits. Opět stačí každou z nich zaměřit. Slinking Spirit se ve velkém množství nacházejí v místě s poz. 1262,1198, kam se dostanete ze severu od pobřeží nebo přímo od omni teleportu City North. Poslední Magnanimous Spirit se ve velkém množství nacházejí u omni teleportu City South.

Až je všechny zaměříte, mise se změní na návrat k yutto Fourth Watch Down. V dialogovém okně s ním: "I think I´ve found ..." - a dostanete zkušenosti a First Edition Kanel´s Story za splněnou misi. Zde se quest dělí na omni a clan (dělal jsem to s omni i clan postavou, takže jsou tu popsány obě frakce). Pokračujte v hovoru s yutto: "It´s hard not to believe" atd. "Where the xan fighting at this point?", "They really do sound magnificent ...", "So Adonis City was like a big technology hub?", "Is there anyone else I can talk to about the Adonis history" - a dostanete novou misi, časově neomezenou, promluvit si s Operator Xum-Nar Dal. Clan dostane misi promluvit si s Conserver Gil Gala-Hume. Místo mise by se mělo objevit na velké mapě (P).

Conserver Gil Gala-Hume (pro Clan)

K tomuto andělovi se dostanete od clan teleportu The Outmost Yard. Poplavete přes vodu na sever, vystoupíte vpravo na břeh a po světlé stezce půjdete k oranžovému bodu kompasu. Až vystoupáte a dorazíte k Conserver Gil Gala-Hume, otevřete si dialogové okno: "Fourth Watch Down sent me ...", pak: "What can I do for you?", poté: "I dont mind hunting down ..." - a dostanete misi (časově neomezenou), jež nemá místo určení. Máte zabít 5 Boran-Kaar a poté 5 Cimi-El. Obě monstra se nacházejí přibližně na pozici: 1404; 2356. Mají level 160-174. Jsou zde rozesety společně. Po jejich zabití vám zahraje vítězná hudba a vy dostanete misi zlikvidovat Biran-Keir The Custodian (měl level 150). V inventáři se vám objeví klíč do dungeonu, jehož pozice bude na mapě (P).

Dungeon se nachází v blízkosti Incarnator. Od Yutto Fourth Watch Down půjdete rovně na sever, před samým koncem, kdy se cesta "propadá", zahnete vlevo, až dojdete k mostu. Před mostem zahnete vpravo a půjdete severozápadním směrem (budete směřovat k bílomodrému sloupu světla Incarnator). Oranžový bod kompasu vás dovede po mostě ke vchodu do dungeonu. V dungeonu se budou nacházet monstra přibližně vašeho levelu (žlutá barva "teploměru" života). Šel jsem stále rovně, až mě chodba a sály dovedly k bossovi. Jakmile bosse zabijete, mise se změní na návrat k Conserver Gil Gala-Hume. Jeho pozice je 2582; 1660. V dialogovém okně s ním: "It wasnt clean and tidy ..." - a dostanete xp a second edition Kanel´s Story. Pokračujte v hovoru: "Is there anything else I can do for you?" - a dostanete časově neomezenou misi promluvit si s Mr. Free. Zde se obě frakce, clan a omni, opět spojí a pokračují v questu se stejným zadáním.

Operator Xum-Nar Dal (pro Omni)

Půjdete do Lament Lagoon (pro omni), odtud severozápadně k zhroucenému mostu a po něm na hladinu. Dál půjdete severozápadně (kliknutím na "Upload to map" budete mít místo určení na mapě) k poz. 1324,2392, což je pozice Operator Xum-Nar Dal. Promluvte si s ním: "I am ..." atd. "I dont mind hunting ..." - a dostanete misi. Máte zabít nejdříve 5 Den-Losa. Půjdete severovýchodně od clan teleportu The Outmost Yard. Já šel nejdříve na jih k vodě a odtud plaval východně kolem Lament Lagoon až k další pevnině. Den-Losové stojí u Chrámu Redeemed na poz. 2506,1815 (přibližně) a mají level 158-175. Až skolíte 5 Den-Losa, zahraje vítězná hudba a mise se změní na "kill 5 El-Kael.

Andělé El-Kael se nacházejí na stejném místě jako Den-Losa. Mají kolem level 170 (jako kořist z nich vypadla edice Kanels Story). Až skolíte 5 El-Kael, mise se změní na zabít Cur-Mea the Custodian. Zároveň se objeví ve vašem inventáři klíč k objektu a na velké mapě bude místo určení mise. Dostal jsem (jako omni) misi blízko Incarnator, který je jižně od omni teleportu City North (cesta k Incarnator je popsána v questu klíč k Sanctuary zahradě Dalja). V objektu budou monstra přibližně na vašem levelu. Některý. Až najdete v objektu Cur-Mea the Custodian a zabijete ho (není to extra těžký boss), mise se změní na návrat k Operator Xum-Nar Dal.

Promluvte si s Operator: "I got rid of the target" - a dostanete zkušenosti a second edition Kanel´s Story. Zde se opět spojí obě frakce a quest dělají společně. Pokračujte v hovoru s Operator: "Is there anything else I can do for you?" - a dostanete misi "Talk to Mr. Free". Na velké mapě budete mít místo určení.

Scott Free

Od yutto Fourth Watch Down půjdete na západ, brzy dorazíte k mostu přes propast. Po přejití mostu vzápětí dorazíte ke Scott Free. V dialogovém okně s ním: "... Who are they?", "Well, I am really just traveling ...", "Sure ... what do you want me to do?", "Alright, sounds like a deal" - a dostanete misi donést tři Shards (Green, Peach, Purple) ze zabitých Scintillated Spirits. Máte na to 8 hodin (ideální je, když si tři Shards zajistíte dopředu, padají ze Spirits i mimo quest, po zadání mise zavřete dialogové okno a znovu otevřete a předáte mr. Free tři Shards). Půjdete od skřítka Fourth Watch Down na sever a na konci cesty (končí nad srázem) uhnete vlevo. Tam najdete Scintillated Spirits. Až získáte jako kořist všechny tři střepy, vrátíte se zpátky za Scott Free.

V dialogovém okně se Scottem: "Got your shards" - předáte mu střepy, a dostanete zkušenosti a third edition Kanel´s Story. Pokračujte v hovoru: "So you´re trying to ... hack xan info?" atd. "Didn´t the law enforcement ...?" atd. "Let me guess ..." atd. "Yeah, it´s amazing" - a dostanete novou misi (nalézt a skolit Amok Baraton). Máte na to 8 hodin. Mise nemá místo určení. Začněte plavat od omni teleportu City North na sever. Až u zříceného mostu vylezete na břeh, půjdete jihozápadně k místu s poz. 1121,1950. Je to přibližné místo, kde se ve větším okruhu prochází veliké monstrum Amok Baraton s levelem 167-170 (také jsem ho našel zde: 1156,2020). Napadá bez vyzvání bez ohledu na level.

Až ho zabijete, mise se změní na návrat za Scott Free. Na návrat máte 11 hodin. V komunikaci se Scott Free: "Ok, you were right ..." - a dostanete zkušenosti. Zároveň byste měli mít všechny 4 vydání Kanel´s Story. Když dáte v dialogovém okně "Thanks! Do you have anything else ...", dostanete misi hovořit s Dr. Aleksander Koumas. Zde jsem quest přerušil, protože tato mise nemá časové omezení.

Promluvte si s Aleksanderem Koumas: Jako omni jsem se teleportoval ze zahrady do City South, šel na sever a pak zahnul na západ, prošel bránou a došel podle oranžového bodu k Aleksander Koumas (poz: 1429; 627). V komunikačním okně s ním: „Too close to what?“, pak: „What happened?“, dále: „I´ll help you out“, nakonec: „Sure, up ...“ - a dostanete misi Clear the dig site entrance.

Severozápadně kousek od Alekse Koumase jsou ruiny s vchodem do skály. Tam stál Ruins Guardian (level 190), pozice: 1355; 697). Napadl jsem ho (mimochodem, jak se k němu přiblížíte, napadne každého bez ohledu na level). Nebyl těžký, jen na začátku ochromil mou postavu. Po zabití se zplodil Ruins Defender (level 200). Života měl hodně jako boss, ale nebyl těžký (jako běžné monstrum na jeho levelu). Po zabití se zplodil Ruins Protector (level 210). Trvalo mi asi 4 minuty, než jsem ho zabil na levelu 212. Přibližně po 2 minutách se začaly kolem sbíhat davy pomocníků (nejméně 20 kusů). Monstra měla level 170, ale nenapadly mne, měl jsem vysoký level (monstra byla „šedivá“). Pro někoho pod level 200 to může být velký problém, pokud je nedokáže svázat a poodstoupit s bossem dál. Nyní k bossovi Ruins Protector: Má opravdu hodně života, takže zabít ho do dvou minut, než se objeví davy, by byl zázrak. S jedním spoluhráčem by to ale neměl být problém. Ještě byste měli vědět, že boss Protector háže buff, který snižuje uhýbání evade-clsc o 2000 bodů. Trvá asi 20 vteřin, ale po skončení vám hodí okamžitě další. Ampulky free movement moc nepomohou. Měli byste se proto spolehnout na vysoké AC vašeho brnění (Engineer má buff, co přidává 5000 AC).

Po zabití Protectora jsem se měl vrátit k Aleks Koumas. Po oznámení, že jste vyčistili vchod, dostanete do inventáře „Embryo“. Pokračujete v hovoru: „So, what any you doing here …?“, pak: „Wait ...“ atd. „That sounds famailiar“, „democracy is good“ atd. „What kind of things happened ...“ - a dostanete misi promluvit si s Dr. Marko Steffensen.

Na cestě k Marko Steffensen jsem sekočil do vody ze City North a plaval na sever na pozici: 1922; 2590. V okně s ním: „Are you Dr. Steffensen?“, dále: „I am not an assistant ...“, pak: „Well, I could help you ...“ - a dostanete misi zabít 5 Sizzling Synaptid. Jako omni jsem se ze zahrady Dalja teleportoval do Lament Lagoon pro omni (pod vodou potřebujete back metawater!). Na východ kousek od teleportu jsem hned narazil na Sizzling (level 160-170). Některé dávaly i 1000 poškození a nebyla to kritická rána. Po zabití páté Sizzling Synaptid se mise změní na Locate a Lone Shark.

Chtěl jsem jít jihovýchodně směrem k Lament Lagoon teleportu pro clan, ale sotva jsem ušel několik kroků, zničehonic se přede mnou objevil Lone Shark level 173. V okamžiku, kdy jsem ho zaměřil (klikl na něj), se mise změnila a dostal jsem novou. Pak jsem ale žraloka napadl. Byl snadný, jenže po jeho zabití se ihned zrodili další tři žraloci, naštěstí jsem jim utekl. Není to dobrý nápad napadnout žraloka :-)

Po zaměření žraloka jsem dostal misi: Give 3 specimens to Dr. Steffenson. Musíte získat gelatinous bell substanci, tentacles a rhopalium od Aegis Blorrgs. Šel jsem na sever k ergo až na pozici: 1929; 3291. V těchto místech se začali objevovat Aegis Blorrgs (level 150). Měl jsem vysoký level, takže po napadení začali zdrhat. Musel jsem každou svazovat, abych je v klidu zabil. Asi po 10 minutách z nich vypadl Jellyfish Rhopalium, za dalších 5 minut Gelatinous Substance a za dalších 5 minut Jellyfish Tentacles. Ze City North jsem se s kořistí vrátil k Marko Steffensen. V okně s ním: „I am back“ - a předáte mu ty tři věci. Dostanete xp, 250 000 credits a tři specifické „Advent“ věci pro svou profesi. Pokračujete v hovoru: „Sure, I can help“ - a dostanete misi: Investigate mysterious creature.

Musíte zabít bosse Muddy Dryad (level 200). Stojí uprostřed vod na malém ostrůvku na pozici: 1680; 1853. Jako omni jsem ze City North seskočil do vody a doplaval k němu. Nedobrá zpráva je, že je to velmi těžký boss, i když nemá příliš mnoho života. Nedokázal jsem ho se svou postavou zabít ani na levelu 215. Dobrá zpráva je, že tato mise není časově omezená, takže si můžete počkat, až budete mít někoho (nebo celý tým), kdo vám ho pomůže zabít. Druhá dobrá zpráva je, že konečná odměna (Tissue Sample) se objeví ve vašem inventáři, jakmile ho zabijete, aniž byste museli vyrabovat jeho mrtvolu. Když se mi ho konečně podařilo zabít na levelu 217, málem jsem ho nestačil vybrat, protože mě vzápětí zabily „chapadla“, která zůstanou činná, i když je boss po smrti. To však nebylo nutné, stačí bosse pouze zabít. Je to rozhodně zajímavý souboj, takže stojí za to svést ho i mimo misi. Boss vás bude zpočátku shazovat do vody. Je třeba být na 100 procent v defenzívě a mít vysoké uhýbání, aby se to nedělo moc často. Než k němu znovu doplavete, doplní se mu o něco zdraví. Když ho nezabijete přibližně do dvou minut, vynoří se z moře útočící chapadla (tři nebo čtyři), takže vaše zdraví půjde nyní rychle dolů. Nakonec, když bude mít boss méně než 20 procent života, shodí vám zdraví i nano na minimum. V tu chvíli je dobré mít nachystanou k použití „ampulku“, co přidává zdraví i nano. Pak ho už snadno dorazíte.

Po zabití bosse máte donést „odměnu“ Dr. Steffensenovi. V okně s ním: „I got the tissue sample!“ - a předáte mu to. Pokračujete v hovoru: „“Could you tell me about the creatures ...?“ atd. „(Listen to the story)“, pak: „It sounds like you really love your job.“ - a dostanete misi: Talk to One Who Gives Warnings.

Ten, který dává varování, přebývá severovýchodně od City South (clan teleport) na pozici: 2541; 981. V zadání mise je možné si jeho polohu zadat. V komunikačním okně s One Who Gives Warnings: „What´s wrong?“ … atd. ...až: „Sure, I´ll do that.“ - a dostanete misi: Get mixture from Jackson Turnfloat. Máte mu donést uklidňující směs na bolest hlavy. Musíte si nejdříve promluvit s Jackson Turnfloat. Je na to jen 9 hodin, abyste ho kontaktovali, takže tuto „misi“ neodkládejte na příští den.

Jackson leží u schodů jihozápadním směrem na poz. 2284; 693 (jeho pozice je v zadání mise). Opatrně, kolem něj jsou Whirling Rocks level 190. V komunikačním okně s ním: „Hi, are you Jackson …?“, dále: „Well, One Who ...“, pak: „Drugs …?“, nakonec: „Fine, whatever ...“ - a dostanete misi: Mix up some Soothing Mixture a věcičku do inventáře. Když se ho zeptáte, kde naleznete věc molokh ambergris, řekne vám, že je jich pár na severu. Máte 11 hodin na to, abyste získali molokh ambergris (nodrop) z velrybího zvířete. Já tu věc již u sebe měl (jednoho velrybího molokha na souši jsem potkal cestou na pozici: 2337; 955). Až získáte Molokh Ambergris, vezmete do myši věc z inventáře (Leaves of Tanacetum) a přes „shift“ dáte na Molokh Ambergris. Zahraje vám vítězná hudba, získáte novou misi a výsledný produkt: Soothing Mixture.

Máte 11 hodin na to, abyste se vrátili k One Who Gives Warnings s výslednou směsí. V komunikačním okně s ním: „Here´s your herbal mixture.“ Jako odměnu obdržíte paměť do opasku (max NCU 80). Pokračujete v hovoru: „What do you do?“ … atd., až: „I gues, I could help.“ - a dostanete novou misi: najít tři typy hecklerů a jednoho golema. Máte na to 11 hodin. V inventáři se vám objeví scanner (zařízení) k označení hecklers. Na Hecklers of elements jsem narazil východně či severovýchodně (od Yutto) na poz: 2733; 1101. Nestačí na něj jen kliknout, musíte hecklers označit scannerem, takže vás nejspíš napadne (utekl jsem opodál a pak se vrátil). Mise se změní na Heckler of Harmony. Nacházejí se severněji na okraji „srázu“. O kousek dál jsou „Dreams“. Dormant Golem je na jih od Yutto na poz: 2543; 577. Když jsem ho označil, nenapadl mě, ostatní hecklers ano (Golema nelze atakovat). Mise se změní na návrat k One Who Gives Warnings (není časově omezená).

V komunikačním okně s ním: „I found all the hecklers ...“ - a předáte mu „skener“. Dostanete xp, 500 tisíc credits a 3 nodrop věci. Pokračujete v hovoru: „I´d love to hear ...“, pak: „(Listen to the story)“ atd. (je ukecaný) … až: „But why did they build …?“ - a dostanete novou misi. Pošle vás za Yutto One Who Remembers The Past.

Tento Yutto se nachází v Piercing Tundra – v zadání mise se objeví „M“ na velké mapě. Mise není časově omezená. Yutto One Who Remembers The Past stojí na vrcholku kopce na pozici: 1604; 2858. V komunikačním okně s ním: „What are you doing here?“ Pak: „That sounds very interesting ...“. Poté: „Sure, I´ll help ...“ - a dostanete misi zabít tři různé druhy monster. Máte na to jen 12 hodin!

Jako první máte zabít 4 Numb Eremites (mají kolem levelu 177). Všechny jsem našel (přibližně) v těchto místech: 1018; 2610. Pak přijdou na řadu 4 Brisk Dryads (mají kolem levele 172). Tyto monstra mi stále utíkala (byla „šedivá“), měl jsem moc vysoký level. Naštěstí jsem měl svazování v perk attack skills. Jako poslední zabijete 4 Malah-Dors (mají kolem levelu 178). Po jejich zabití se mise změní na návrat k Yutto One Who Remembers The Past. Mise není časově omezená, takže si můžete dát pauzu, chcete-li.

V komunikačním okně s Yutto: „I took care of it“ - a dostanete xp a 25 tisíc kreditů. Hovoříte dál: „Yes, please“ … atd. (je ukecaný). Nakonec: „Because of the cataclysm ...“ - a dostanete misi promluvit si s Mourning Calamity Five. Mise není časově omezená. V zadání mise se objeví „M“ na velké mapě (přesná pozice: 1923; 1106). Půjdete dolů na jih. Pozor, je tam vodní propast v blízkosti Mourning Calamity Five.

V komunikačním okně s Mourning Calamity Five: „Yes, how did you know?“ Pak: „I came here to get stuff.“ Poté: „Sure, what is it?“ Nakonec: „Ok, I´m ready“ - a dostanete misi zabít Tower Keeper. Objeví se portál, který vás dostane na most, na jehož konci stojí obrovský Keeper (moje postava mu nesahala ani po kolena :-). Buďte nachystaní (nabuffovaní … atd.) ještě před vstupem do portálu. Pak už nebudete mít čas. Keeper si vás na mostě hned stáhne k sobě. Má level 210, ale je snadnější než Dryad Boss na ostrůvku uprostřed moře. Má obrovské množství života (trvalo mi dobrých 10 minut, než jsem ho skolil na levelu 217). Budou se k vám postupně přibližovat ohně z druhého konce mostu, čím déle budete bojovat. Pro mne byl Tower Keeper lehký. Nevím ale, jestli bych si na něj troufl sám na levelu 160 – 170, což je level, kdy se hráči v Adonis běžně pohybují.

Po jeho zabití (skočte z mostu) se máte vrátit k Mourning Calamity Five. Mise není časově omezená. V komunikačním okně s Calamity Five: „Yes, that´s right“ - a dostanete xp a implantát (nodrop) pro svou profesi (head).

 

Quest na klíč k zahradě Gilthar (pro clan a neutral)

Nejdříve si zajistěte předmět - poznámku (Note) ve vesnici démonů. Dostanete se tam od Yutto Fourth Watch Down, když půjdete rovně na sever. Před koncem cesty, kde se prolamuje a padá do vody, zahnete vlevo, až se dostanete na kamenný most. Za ním je vlevo (poz. 1600; 892) a vpravo (poz. 1600; 925) teleport do Unredeemed vesnice. Hned za teleportem uvnitř je vysoký kamenný podstavec, na jehož vršku je Fortuitous Urga-Yutt Dal (level 140) a na druhé straně (druhý teleport) Hypnagogic Jorr-Thrak Dal (level 140). Padají z nich jako kořist bílé Note i mimo quest. S tímto "listem" půjdete za Ecclesiast Gil Jha.

Musíte do Redeemed vesnice (vchod je na pozici: 2625; 1424). Vpravo od vesnice leží ostrov s Chrámem (viz. obrázek). Po kamenných deskách přejděte na ostrov. Vchod do chrámu je na poz: 3017; 1799. Uvnitř projděte dvěma sály, pak po točité rampě vystoupáte vzhůru a vstoupíte do jihovýchodního křídla - sálu, kde stojí Ecclesiast Gil Jha. V dialogovém okně s ním: "Yes. I have come to help." Pak: "The Diviners?", poté: "Why are they ...?", nakonec: "But you must know ..." - a dostanete misi na 30 dní a "letter" do inventáře. Máte ukázat letter Sipius Gil Ilad-Ulma. Sipius stojí hned vedle Ecclesiast Gil (pokud ho někdo nezabil). V dialogovém okně s ním: "I was sent by the Ecclesiast ..." - a předáte mu "letter". Dostanete novou misi na 30 dní. Máte získat bílé "Note" ze zabitých monster. Pokud jste si tuto "poznámku" sehnali dopředu, otevřete si dialogové okno s Ecclesiast Gil Jha: "I have returned with some information." - a předáte mu "Note". Dostanete novou misi na 30 dní (a Insignii) - lokalizovat zařízení (Ark). První archa leží na pozici 2800; 2532. Cesta k ní je popsána výše v zahradním questu pro omni frakci. Obě frakce mají za úkol lokalizovat - zaměřit (1. tlačítkem myši) dvě Arks. Nebudu proto znovu popisovat cestu k oběma archám. Jakmile zaměříte první archu, zahraje vám hudba a dostanete novou misi na 30 dní - lokalizovat druhou archu. Ta leží na pozici 1669; 3020. Cesta k ní je popsána výše.

Jakmile kliknete na druhou archu, mise se změní na "ukázat Note Diviner Gil Yeol-Ulma". Diviner stojí v zahradě Gilthar na pozici 473; 270. V dialogovém okně s ním: "Thank you", pak: "I was told ...", poté: "I want to do ...", nakonec: "No. What problem?" - a předáte mu "Note". Dostanete xp a vytoužený klíč k zahradě Gilthar. Pokud pokračujete v hovoru, měli byste dostat misi, kterou začnete quest na klíč k sanctuary zahradě. Mně se nechtělo quest začínat, tak jsem v hovoru nepokračoval a vrátil jsem se k Diviner Gil Yeol-Ulma za pár dní.

 

Quest od Ergo v Adonis

Jde o quest na prstýnek k portálu vedoucího do oblasti Penumbra (a brýle). Jestliže má vaše postava nad level 160, nemusíte quest vůbec dělat. Toho jsem využil, takže jen popíši komunikaci s Ergo, jež vede k získání prstýnku a brýlí (bez brýlí nelze v Penumbře zvládat realitu). Nejdříve ale popíši cestu k Ergo ze zahrady Sanctuary. Musíte se teleportovat do Coral Raft. Ocitnete se pod vodou, takže nasadit Metawater. Celou cestu k Ergo včetně portálu budete pod hladinou. Půjdete od omni teleportu Coral Raft (clan teleport Coral Raft je nedaleko) severozápadně, pak severně. Za chvíli uvidíte směrem vzhůru něco, co připomíná otvor ve skále. Cestu k němu "lemují" Bloater Aegis Blorrg. Mají kolem level 150. Půjdete dál po dně na sever. Nakonec uvidíte před sebou stavbu či chrám s úzkým vchodem uprostřed - poz. 1903,3750.

Tam naleznete Ergo. V dialogovém okně s Ergo, pokud máte nad level 160 a nechcete dělat quest: "Regarding the journey ..." Poté: "I think I will skip this trial and continue my journey in Penumbra." Dále: "Yes, I am sure" - a dostanete prstýnek. Pak: "No, I do not have the gear to survive in Penumbra" - a dostanete brýle proti záření. Nyní můžete projít portálem do Penumbry, ale nasaďte si předtím brýle. Když půjdete od portálu na sever, vystoupáte po zasněžené rampě a poté zahnete na západ, projdete bublinkovým teleportem. Na prostranství najdete mnoho monster k získání Insignií. Mají level 160-170. Stále potřebujete brýle. 

 

 

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode