Cíl je cesta a cesta je cíl ...

Nascence - Cesta k chrámovým bossům (dungeons)

 

Papageno´s Paradise (653; 1323)

Tento dungeon naleznete poté, co přejdete po můstku (Frontier Bridge), jenž vede ven z města Jobe Research, a vydáte se sverozápadně k levé straně skalní stěny, jež lemuje palouk s Chimeras a Silvertails. Půjdete podél skalní stěny na sever, až se spolu se stěnou začnete stáčet k severozápadu a poté k západu. Dostanete se na volné prostranství v mírné kotlině se skalnatými ostrými výstupky skal. Ve stěně skály najdete vchod do dungeonu. Nalézají se v něm monstra kolem levelu 20. Po vstupu do Chrámu se dáte vysokými dveřmi vlevo, půjdete na konec chodby do vrat, pak rovně přes sál do dalších dveří, přes další sál rovně do dveří, kde uvidíte teleport. Z teleportu se vydáte přes členitou místnost k vratům naproti (jsou na východ). Půjdete chodbou rovně až do dveří na konci, pak další chodbou rovně, před koncem chodby zahnete vlevo, pak vpravo, chodbou půjdete rovně, na konci vpravo, pak chodbou na konec a zahnete vlevo. Ve dveřích najdete další teleport. Z teleportu vedou v sále schody nahoru, kde naleznete bosse Havarise s levelem 50.

 

Old Frontier (888; 1405)

Tento dungeon naleznete poté, co přejdete po můstku (Frontier Bridge), jenž vede ven z města Jobe Research, přejdete kolem Chimeras a Silvertails, jež se promenádují hned za mostem ve volné přírodě, a po přímé cestě na sever po chvíli sestoupíte do údolí se dvěma Chrámy. Tenhle dungeon (Chrám) se nachází v údolí dole ve stráni přímo před vámi (druhý dungeon je víc vlevo v horní části údolí). V tomto spodnějším Chrámu ležícím proti přístupové cestě z Jobe se nacházejí různá monstra (mobs) kolem levelu 20, přičemž boss Havaris má level 45.

Když vstoupíte do Chrámu a projdete branou (vysokými dveřmi) vlevo (za těmi vpravo je jen malá místnost), uvidíte před sebou delší chodbu. Půjdete po ní dozadu a na třetí odbočce se dáte vpravo, projdete přes sál (větší místnost) a na druhém konci vstoupíte do dalších vrat. Dáte se vpravo po schodech nahoru, pak vlevo, vpravo, pak zase vlevo po schodech dolů, tam uvidíte první teleport do dalšího patra. Z teleportu se vydáte k levým dveřím na konci místnosti. Vstoupíte do obrovského sálu, kterým prochází „horská dráha“ (točitá a vlnitá skluzavka). Dáte se po ní vpravo dolů, postupně vystoupáte do chodby s dveřmi u výstupu ze „skluzavky“. Vstoupíte dovnitř, dáte se nahoru po schodech, pak rovně - dolů po schodech, vpravo uvidíte další teleport do dalšího patra. Z teleportu se dáte vpravo nahoru po schodech, pak opět vpravo (můžete i vlevo, ale ocitnete se po výstupu velmi blízko Bosse) a nahoře v chodbě zahnete vlevo a uvidíte před sebou v dálce bosse Havarise (pokud ho někdo před vámi nezabil). Zabít bosse je celkem náročné, pokud máte nižší level, než má on (level 45).

 

Old Frontier (834; 1414)

Tento dungeon se nachází hned vedle předešlého, vlevo ve stráni (viděno ze směru od Jobe). Nacházejí se v něm různá monstra (mobs) kolem levelu 20-25. Před Chrámem stojí dva bossové, Lord a Lady, s levelem 20, kteří napadají každého, kdo nemá potřebný vyšší level. Po vstupu do chrámu se dáte vraty (dveřmi) vlevo, půjdete delší chodbou rovně, na konci chodby zahnete vlevo, projdete chodbou na konec, kde vstoupíte do vrat před vámi. V místnosti se dáte doprava, projdete vraty a uvidíte teleport do dalšího patra. Až vystoupíte z teleportu v dalším patře, půjdete k vratům po levé ruce. Ocitnete se ve velkém sále, kterým prochází „horská dráha“ (točitá a vlnitá skluzavka). Dáte se rovně po „skluzavce“, postupně vystoupáte až k rampě a vstoupíte do vrat vlevo. Projdete přes členitý sál směrem k vratům napravo. Přejdete napříč větším sálem do dalších vrat a následně přes místnost se světlem uprostřed. Vraty vstoupíte do další členité místnosti a vydáte se přes ní k pravým vratům. Za dveřmi uvidíte další teleport do poschodí. Po výstupu z teleportu se ocitnete v sále s bossem Havarisem s levelem 50.

 

Papagena´s Paradise (Redeemed Dungeon, 950; 1180)

Dungeon, náležící ke Clanu (Aban), naleznete poté, co přejdete most Frontier Bridge, jenž vede ven z města Jobe Research, a vydáte se cestou na sever kolem Chimeras a Silvertails. Před sestupem do údolí zahnete vpravo a půjdete podél skalní stěny, až minete Aban Statue teleport. Za ním se začnete stáčet víc a víc vpravo podél skalní stěny a půjdete směrem k jihu a k jihovýchodu kolem jezírka (jezírko bude po vaší levé ruce), až narazíte vzadu na vchod do skály. V dungeonu jsou monstra kolem levelu 20. Po vstupu do Chrámu vstoupíte pravými vraty (vysokými dveřmi) do chodby. Na konci chodby zahnete vpravo, hned pak na první odbočce vlevo, na konci vpravo a vstoupíte do levých vrat. Vydáte se přes lávku a dorazíte k prvnímu teleportu. Po výstupu s teleportu půjdete pře sál k protější stěně ležící na sever a před ní zahnete vpravo do pravých vrat. Přejdete sál napříč do dalších vrat, z nich vystoupáte po rampě nahoru, na konci zahnete vpravo, až dojdete k další rampě vpravo. Opět po ní vystoupáte nahoru, pak zahnete vpravo a na konci uvidíte vpravo teleport. Ten vede do sálu s bossem Havarisem s levelem 45. Po výstupu z teleportu naleznete bosse vzadu mezi sloupy.

 

 Under the rock (1860; 896 The Core)

Dungeon v jihovýchodním cípu The Core. Monstra mezi levelem 55-61. Vstoupíte do prvních vrat, pak rovně a do první chodby vlevo. Na konci vpravo, chodbou rovně, pak zahnete vpravo a na konci vlevo a vstoupíte do vrat. Pak rovně a do vrat. Poté půjdete napříč sálem do místnosti vpravo s teleportem. Od teleportu do pravých vrat. Přes sál do dalších vrat. Vstoupíte na můstek "horské dráhy" a přijdete k dalšímu teleportu. Od teleportu zahnete vlevo do vrat. Vstoupíte do velkého sálu, uprostřed zahnete vlevo, pak vlevo po rampě nahoru. Tam je teleport k bossovi. Vystoupáte po schodech, pak obejdete chodbu - v protilehlém koutě sálu stojí boss Havaris s levelem 70. Poznámka: Nejvíce padala z monster jako kořist Small Patch of Hard (Soft) Novictum Spangled Hide (na výrobu Crepuscule Leather Armor).

 

An Entrance (1506; 995 The Core)

Dungeon v jihozápadní oblasti The Core. Monstra jsou mezi levelem 54-61. Vstoupíte do levých vrat, půjdete stále rovně, na konci chodby vejdete do vrat před vámi, pak stále rovně přes sály, až dorazíte k prvnímu teleportu. Od teleportu se dáte vlevo (na jih) a vstoupíte do vrat, po schodech nahoru a hned dolů, následně vstoupíte (rovně) na "horskou dráhu", přejdete ji (různě se točí), ocitnete se na plošině a vejdete do vrat vlevo. Přijdete k dalšímu teleportu. Od teleportu půjdete západním směrem k vratům. Vstoupíte do velkého sálu. Vzadu najdete teleport k bossovi. Vstoupíte do sálu, v jeho levé části je boss Havaris s levelem 50. Poznámka: V tomto dungeonu padaly z monster Insignie pro Elysium teleporty, kapitoly knihy pro 2. specializaci (quest od Dedlock).

 

A door: Unredeemed dungeon (158; 854 Brawl)

Oblast Brawl obývají omni "démoni". Venkovní démoni nenapadají, ale spolupracují, jakmile na jednoho z nich zaútočíte. Dungeon se nachází blízko omni teleportu (Thrak), clan pohodlně dorazí z Two Mountains (Aban teleport). Jsou zde monstra mezi levelem 45-51. Vstoupíte do levých vrat, půjdete stále rovně na konec chodby, vejdete do vrat, ve velkém sálu zahnete vlevo a dáte se rampou nahoru, až dojdete k 1. teleportu. Od teleportu půjdete severně k vratům, projdete sálem k dalším vratům, dál rovně, až přijdete k dalšímu teleportu. Od teleportu přes sál severovýchodně do protějších vrat, napříč sálem do dalších vrat, pak rovně na konec chodby, tam zahnete vlevo k teleportu k bossovi. Od teleportu po schodech nahoru. Pozor! Boss Havaris stojí hned za sloupem u zábradlí. Má level 60. 

Unredeemed dungeon ve Swamps (1746; 1637)

Dungeon se nachází na ostrově uprostřed močálu. V močálu jsou draci - bossové level 30 - 40, padají z nich, mimo jiné, jako kořist brnění Pernicious pro Soldiera včetně pláště. V katakombách jsou monstra level 46-51, ve vyšších patrech také monstra náležící k omni (démoni). Z monster padají Insignie pro oblast Elysium.

Po vstupu do vrat uvnitř dungeonu jsem zahnul vpravo, na konci chodby pak vlevo, na dalším konci chodby vlevo a hned zahnul do prvních vrat vpravo. V sále byl teleport. Po výstupu z teleportu jsem šel k jihovýchodním vratům, prošel sálem rovně do dalších vrat, v dalším sále opět rovně. V dalším sále je teleport.

Od teleportu jsem šel k západním vratům, pak stále rovně, až jsem došel chodbou k teleportu, který vede k bossovi. V nejhornějším sále byl boss Havaris s levelem 60. Zkusil jsem ho dát na levelu 41, ale poslal mou postavu rychle k zemi.

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode