Cíl je cesta a cesta je cíl ...

Scheol - cesta k Chrámům (dungeons)

Redeemed (andělský) dungeon v Mirador (poz. 896; 1533)
 
Šipka na mapě ukazuje cestu k Redeemed vesnici a dungeonu v Mirador: K vesnici a dungeonu se dostanete zespodu zleva. V závěru přejdete po kamenném mostě nad propastí, vlevo od vás bude stát postava Kira Quinn. Venkovní prostor v Mirador obývají monstra (andělé) mezi levelem 100 - 130. Jako kořist z nich padají části blueprint Empath Min-Ji Liu, brnění Control Unit Vest, Supply Unit Helmet, Infantry Chest Cover či Boreks Finger. Uvnitř dungeonu jsou monstra mezi levelem 100 - 115. Boss má level 125. V zavřených válečcích jsem našel brnění Green Force level 110 pro Enforcera a Adventurera (melee).
Cesta k šéfovi dungeonu: Vstoupíte do levých vrat a půjdete rovně na konec chodby. Vstoupíte do vrat (co jsou před vámi na konci chodby). Projdete sálem, pak dalším sálem. V následujícím sále či místnosti na konci zahnete vlevo do dalšího sálu či místnosti, kde zahnete vpravo. Na konci v malé místnosti je teleport.
Od teleportu se dáte jižní bránou, pak v sále zahnete doprava, dalšími dveřmi projdete sálem, dostanete se k dalším dveřím. Ve velkém sále se čtyřmi východy půjdete šikmo k severozápadním dveřím. Pak projdete (rovně) dalším sálem k vratům a zahnutou chodbou přijdete k dalšímu teleportu.
Od teleportu půjdete k východním vratům. Dostanete se k "horské dráze". Dáte se cestou vpravo po točité dráze, až dorazíte k východním vratům. V sále je další teleport, ten vede k Šéfovi dungeonu. V sále s bossem vystoupáte po schodech. Tam naleznete Bosse Scorchid s levelem 125. Je to strom, nepohybuje se, ale dává na dálku poškození 200-300, další poškození háže do vašeho NCU. Není těžký, pokud máte vyšší level. Jako kořist z něj padá Arbiter Gem, Grey Glyph, Fragment of the Source (ten potřebujete v questu v Penumbra oblasti).
Z Redeemed vesnice v Mirador vede cesta ke čtyřem bossům. Zde (poz. 945; 1632) vystoupáte severovýchodně na plošiny, tvořící čtverec. V každém rohu čtverce je jeden boss. Mají level 130 a spolupracují s pomocnými monstry Arcorash a Ercorach (level 110 - 120). Padají z nich (stejně jako z bossů) Ravins Multi-Gyro Component (nodrop) - věc potřebná do Questu. Po plošinách se navíc procházejí monstra Chimeran Canine (level 110 - 120). Všechno vás nemilosrdně napadá, pokud nemáte nad level 150.
Boss Madanda Vishudr vypadá jako strom (viz obrázek). Tentýž boss je i v dungeonu v Mirador. Další boss na čtvercové plošině se jmenuje Harijay Durjand, třetí je Saunik Ray, poslední Gir Bhavina. Jako kořist z nich někdy padá nodrop brnění (level 100 - 130) Sanguisugent pro Enforcera a Adventurera (melee). Sanguisugent Body Armor uzdravuje, musíte mít ale hodně zvednutou Melee Init. Z bosse Gir Bhavina vypadla jednou zbraň pro Tradera Fine Smith Shattergun. Bossové se znovurodí přibližně za 30 - 45 minut.
 
Redeemed dungeon blízko The Approach (poz. 1341; 1470)
Tento dungeon se nachází blízko teleportu clan The Approach, omni se k němu dostanou z Halls of Scheol. Vchod je ve skále, kolem se pasou stáda Girder monster (level 110 - 120). Dungeon se označuje jako andělský (Redeemed), ale andělé obývají jen poslední místnost s bossem. Uvnitř dungeonu jsem narazil na monstra s levelem 114 - 128. Nic zajímavého z nich nepadalo jako kořist. Ve válečcích jsem ale našel řadu (nano)crystals level 100 - 140 pro různé profese. Boss má level 135.
Cesta k šéfovi dungeonu: Vstoupíte do levých vrat a půjdete (rovně) na konec chodby, pak zahnete vlevo, dojdete opět na konec chodby a vstoupíte do dveří před vámi. Projdete místností k dalším vratům. Ve velkém sále se čtyřmi východy půjdete šikmo k severovýchodním dveřím. Za vraty zahnete vlevo na kamennou lávku, po lávce dojdete k teleportu.
Od teleportu půjdete k západním vratům, projdete místností k dalším vratům, poté další místností. Následně vystoupáte vpravo po schodech, nahoře zahnete vlevo, pak vpravo a sejdete po schodech dolů. Jižní bránou vstoupíte do sálu, půjdete jihozápadním směrem k západním vratům. V sále půjdete k jižním vratům, v další místnosti zahnete vpravo k západním vratům. Ve velkém sále najdete vzadu za sloupy další teleport.
Od teleportu půjdete západním směrem a zahnete vlevo do jižních vrat. Projdete místností, pak další, pak vystoupáte vpravo po schodech, nahoře zahnete vlevo, pak vpravo a sejdete po schodech dolů a vstoupíte do východních vrat. Projdete místností, pak vystoupáte vlevo po schodech, nahoře zahnete vpravo, pak vlevo a sejdete po schodech dolů. Vstoupíte do jižních vrat. V sále půjdete k jihovýchodnímu křídlu, kde je teleport k šéfovi dungeonu.
V posledním sále byli tři andělé (level 115 - 125) a boss Scorchid (strom) s levelem 135. Z jednoho anděla vypadla jako kořist část Kanel´s Story (ke třetí specializaci). Boss měl jako obvykle jen 2 Arbiter Gem a 2 Grey Glyph. Čekal jsem přibližně hodinu, až se boss znovunarodí. Nedočkal jsem se.
 
Redeemed Chrám v The Court (poz. 594; 419)
Chrám je uprostřed redeemed vesnice, blízko clan teleportu The Court. Po vstupu do chrámu projdete sálem, v dalším vystoupáte po točité rampě až nahoru. Když půjdete severním směrem po lávce, dostanete se do sálu, kde stojí v západním rohu Venerable Ecclesiast Ocra Lum (level 130) s dalšími anděly s levelem 105 - 125. Andělé vás nenapadnou, pokud je sami nenapadnete. Z pomocných andělů padají jako kořist části blueprint Empath Min-Ji Liu. Měl jsem postavu s levelem nad 150 a napadl jsem bosse Venerable Ecclesiast Ocra Lum. Pomocní andělé se na mne sesypali jako vosy a společně s bossem mou postavu asi za dvě minuty poslali k zemi. Když jsem se vrátil do chrámu, postupně jsem si vytahal z kruhu ke vchodu pomocná andělská monstra, kde jsem je pobil. Teprve pak jsem víceméně osamělého bosse úspěšně napadl. Venerable Ecclesiast háže nepříjemné kouzlo do vašeho NCU, které shodí všechny vaše iniciativy, takže se uzdravujete a střílíte nebo bodáte jako na úrovni 1. Nepomohly mi ani ampulky Free Movement (level 200). Musíte se hlavně spolehnout na speciál ataky (Burst, Fling Shot, Brawling, fast Attack) a perk ataky. Jako kořist vypadly z bosse postupně tyto věci: Exterminator Unit Helmet (level 143), Wondrous Silver Ring of Ocra Lux, Wondrous Gold Ring of Ocra Lux, Wondrous Bronze Ring of Ocra Lux, Infantry Chest Cover (level 112), Gun of Ilin-Atantos (level 112).

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode