Cíl je cesta a cesta je cíl ...

Elysium - Questy (úkoly)

Elysium garden Enel (clan, neutral) quest

Potřebujete získat alespoň 10 Insignia of Enel (padají ze všech možných monster). Půjdete do Jobe, prostředním portálem The Market se teleportujete, pak půjdete jihozápadně kolem teleportu do Harbor, půjdete dál jižně, až uvidíte chlápka v bílém brnění (Portal Technician). Promluvte s ním a až se objeví okénko pro předání kreditů, vložte tam 10 000 credits. Dostanete buff na 5 hodin, jenž vám umožní projít portálem (je před vámi na mostě). Počítá se jen doba vašeho „lognutí“.

Projdete portálem a seběhnete dolů po rampě a půjdete směrem na západ k oranžovému bodu (teleport) s názvem Whispervale (pozor na pavouky blízko teleportu, mají kolem levelu 80). Pomocí Insignie of Enel se teleportujete do zahrady (do myši a klik). Zde uvidíte na zemi „oko“. Když na něj vstoupíte, „uložíte si“ (pokud vás zabijí, teleportujete znovu sem do zahrady). Nyní se teleportujete kliknutím na teleport do Utopolis. Teleport je západně od „oka“ hned za kamennou stěnou (jen obejdete vnitřek zahrady).

Od portálu půjdete severovýchodně přes vodu (oranžový bod kompasu při zadané misi, „M“ na velké mapě). Přeskočíte zídku. V chrámu stojí venku ve „shromáždění“ Ecclesiast Enel Gil. Promluvte s ním: „What did you do to me“ … pak „What Journey?“ … až „Will they do … the same thing …“ Nakonec: „Yes, I am“ – a obdržíte do inventáře „dopis“ a novou misi (30 dní na splnění). Nejdříve promluvíte s Devoted Enel Thar – Ilad, stojí hned vedle Ecclesiase. Text hovoru: „I am ten a ten (vaše jméno)“ – předáte mu dopis. Mise ukončena. Pokračujete v hovoru s Devoted Enel Thar – Ilad: „I swear“ (opakujete 3x). Pak dostanete novou misi a dopis. Tentokrát máte promluvit s Diviner Enel Wei – Nuir. Taky se tam kolem „motá“. Text hovoru s ním: „Calm down“ …“Yes, I promise“ – a předáte mu dopis. Dostanete novou misi – promluvit se Sipius Enel Mara – Ilad.

Nyní půjdete do chrámu po bílé lávce nad vodou (stačí zprava vyskočit na lávku u vchodu ze stěny, máte-li dostatečnou rychlost). Před zadáním mise mě to nechtělo pustit dovnitř. Půjdete do zadního sálu, pak vyběhnete po točité lávce vzhůru, tam se dáte jihovýchodně ke vchodu do sálu, kde je Sipius Enel Mara - Ilad. Promluvte s ním: „Go ahead“ … pak dáte „Ecclesiast Enel Gil“ (na otázku, kdo napsal dopis), pak dáte „The Insignia of Enel“ – a předáte mu dopis. Dostanete novou misi.

Nyní do zahrady Enel a teleportem do Barter (pozice teleportu v zahradě je 337, 339. Hledaný Devoted Enel Cama – Lux (906, 1201) je severovýchodně od teleportu Barter („M“ na velké mapě). Promluvte s ním: „I was sent here …“ – a předáte mu dopis. Pokračujete v rozmluvě: „Yes, he did“ – a dostanete misi – promluvit s Diviner Enel Thar – Thar. Stojí opodál jihozápadním směrem. Promluvte s ním: „What can I do …“ – a předáte mu dopis. Dostanete misi promluvit s Watcher Enel Ulma – Thar.

Zpět do zahrady Enel, teleportem do Ripwell. V chrámu projdete tunelem do kopule, uvnitř stojí Watcher Enel Ulma –Thar. Promvuvte s ním: I have no right to inspect“, dále: „but“, poté: „Speaking of favors, …“ – a předáte mu dopis. Dostanete misi promluvit s Acolyte Enel Wei. Cestu zpět k teleportu Ripwell jsem nenašel. Je vysoko nad chrámem (odtud jsem sekočil). Musel jsem použít teleport, co má placená verze, do Tiru.

Nyní opět do zahrady Enel k teleportu The Fallen Forrest. Odtud na západ k Acolyte Enel Wei. Cestou napadají různé potvory kolem levelu 70-80. Snažil jsem se jim vyhnout, ale ne vždy to šlo. Dokonce přímo u Anděla Acolyte bylo jedno monstrum. Lze rychle odkliknout text s andělem: „but, I am here to show you this letter“ – a předáte mu dopis. Dostanete misi vrátit se s dopisem k Ecclesiast Enel Gil. Neustále mě napadalo malé monstrum u anděla Acolyte. Když jsem monstrum zabil, okamžitě se narodilo nové s vyšším levelem. Nakonec jsem se pokusil utéct, ale zabili mě cestou. Možná lze použít teleport do Tiru v okamžiku, kdy monstrum padne zabité, ale ještě se nestačilo zrodit nové.

Nyní do zahrady Enel a teleportem do Utopolis. Promluvte si s Ecclesiast Enel Gil: „I have talked …“ – a předáte mu dopis. Dostanete misi a Insignii of Enel, kterou použijete k portálu do zahrady Enel. Východně od středu zahrady je poblíž za sloupem Forrester Enel Aban. Promluvte s ním: I am honored …“ – a předáte mu dopis. Pak řeknete I am not sure, it may …“ Pokud zatrhnete spodní větu, musíte zopakovat celý hovor. Dále: „I am sorry, I did not …“ Pak: „Well, there was a glow …“ Poté: „What kind of task“ Nakonec: „I will help you“ – a dostanete misi a do inventáře věcičku Ancient Tracking Device.

Nyní půjdete zaměřit Fortuitous Jorr – Fes Shere. Použijete teleport do Remnans (je na konci řady severně od středu zahardy Enel). Kousek od teleportu je uvnitř chrámu démon Fortuitous Jorr – Fes Shere. Stačí ho zaměřit tabelátorem nebo na něj kliknout myší (zařízení Ancicent tracking device není třeba používat). Dostanete novou misi – zaměřit Hypnagogic Wox – Xum Shere. Stojí hned vedle. Pak zaměříte Follower Chi – Nar Shere (stojí s nimi v kruhu).

Nyní zpět do zahrady Enel a teleportem do Whispervale. V chrámu musíte nalézt a zaměřit Fortuitous Hes – Man Shere (je na horní plošině). Západně od něj stojí Hypnagogic Ixi – Bhotaar Shere. Zaměřit ho je vaším dalším úkolem. Poté vylezete na vysoký podstavec, tam zaměříte Visionist Dom – Xum Shere. Vedle stojí Follower Yutt – Ixi Shere. Zaměřte ho. Zatím mne žádný z démonů v chrámech nenapadl.

Nyní jděte opět do zahrady Enel a teleportem do Chronos Canyon. Odtud na sever. U chrámu mne napadaly monstra Rafter a Splintered Girder. Šel jsem rychle ve směru „M“ (na velké mapě) s monstry v zádech. Když jsem prošel bublinkovým teleportem u chrámu (poz. 589,1857 area Blackpeaks), ocitl jsem se uvnitř, kde mne už žádné monstrum nenapadlo. Půjdete severně, pak zahnete vlevo. V chrámu nejdříve zaměříte Fortuitous Pi – Zul Shere (je na podstavci) a poté půjdete po rampě nahoru, kde stojí Follower Man – Wox Shere. Až ho zaměříte, vrátíte se do zahardy Enel za Forrester Enel Aban. Dáte řeč: „I am here to return …“ – a předáte mu Ancient Tracking Device. Dostanete xp (udělal jsem si celý level) a klíč ke clan teleportům v Elyseum.

Elysium Sanctuary Enel (clan, neutral) garden quest

Půjdete do zahrady Enel a teleportem do Utopolis za Ecclesiast Enel Gil (anděl z předcházejícího questu). Promluvte s ním: „ I have the key to enels garden …“ - a předáte mu klíč k zahradám Enel, co jste získali v předcházejícím questu. Pokračujete v hovoru: „Yes, I did and he mentioned …“, dále: „What can I do to be received …“, pak: „What did she say to the Forrester?“ Pak: „Is she here?“, poté: „Aurea?“ Pak: „Of course what can I do for you…?“. Pak: „We can not accept…“ Nakonec: „Ecclesiast, please get some rest …“ - a dostanete misi (hovor byl možná zbytečně dlouhý, nevím, jestli jsem zvolil správné pořadí zatržených vět). Máte postupně zabít všechny démony, které jste předtím označili (zaměřili).

Nyní půjdete teleportem do Remnans zabít démona Fortuitous Jorr – Fes Shere (30 dní máte na misi). Měl jsem level 76 a po napadení démona u chrámu se do mě pustily další monstra kolem. Snažil jsem se démona co nejrychleji zabít a pak utéci k teleportu do zahrady Enel, což se podařilo. Po zabití se mise změní a vy dostanete za úkol zabít dalšího démona – Hypnagogic Wox – Xum Shere, který stojí hned vedle předcházejícího démona. Do třetice máte zabít Follower Chi – Nar Shere, který s nimi stojí v kruhu.

Po zabití třetího démona v Remnans půjdete ze zahrady Enel teleportem do Whispervale. U chrámu na vyvýšené plošině stojí Fortuitous Hes – Man Shere. Když jsem ho napadl, sesypaly se na mě jako vosy další monstra. Bylo to ještě náročnější než v Remnans. Zabil jsem ho, ale moc života mi už nezbylo. Pokud nemáte silné fixerské uzdravování a další buffy navíc od jiných profesí, nechoďte sem sami zabíjet zdejší monstra pod levelem 80.

Západně od démona „Fortuitous“ stojí u zdi Hypnagogic Ixi – Bhotaar Shere. Opět se na mne sesypala horda démonů, když jsem ho napadl. Pokusil jsem se tentokrát ze zabitého démona vzít kořit (prstýnek a druhá kapitola knihy), ale nepodařilo se mi v té skrumáži dostat věci do inventáře. Navíc jsem padl. Nicméně pro splnění mise stačí, když démona zabijete. Další, koho musíte zabít u tohoto chrámu, je Visionist Dom – Xum Shere. Nachází se vysoko na podstavci. Opět se na mně sesypala horda démonů (měl jsem level 80). Po zabití „Visionist“ jsem si ale úspěšně vzal kořist (brnění a zbraň na Ranged Ener). Nicméně mou postavu démoni zabili.

Poslední, koho musíte u chrámu zabít, je Follower Yutt – Ixi Shere (stojí hned vedle Visionist). Opět se mi podařilo vytáhnout z něj kořist, ale zaplatil jsem životem (měl prstýnek na Chemistry). Jedno z monster mi dalo ránu 1100, takže na levelu 80 lze jen těžko přežít delší boj.

Nyní jděte opět do zahrady Enel a teleportem do Chronos Canyon. Odtud na sever ke chrámu démonů. V chrámu nejdříve zabijete Fortuitous Pi – Zul Shere. Šel jsem tam na levelu 96 a sesypalo se na mne tolik démonů, že jsem do minuty padl. Nicméně „Fortuitouse“ jsem stačil pohodlně zabít. Jako posledního musíte skolit Follower Man – Wox Shere (po rampě nahoru).

Zde nastává hlavní problém: jak v té skrumáži stačit vybrat kořist ze zabitého monstra dřív, než vás démoni zabijí? Velmi šikovní hráči s dobrou zbraní si dovedou poradit. V okamžiku, kdy ho napadnete, vyběhnou po rampě všechna monstra, stojící dole na nádvoří (Prophet Nar Shere vás nenapadne). Pokud si moc nevěříte, raději požádejte o pomoc další hráče, aby vám monstra kolem pobili.

Já jsem nic neriskoval, a protože mám postavu na vysokém levelu, byť na stejném účtu jako byla postava v questu, „odlognul“ jsem se u Followera Man – Wox Shere a doběhl jsem s druhou postavou, která mi monstra na nádvoří pozabíjela. Pak jsem se bez otálení lognul s postavou z questu u stojícího Followera a pohodlně jsem ho zabil a vybral. Kořistí je zde Briefing (žlutá destička). S ní půjdete za Ecclesiast Enel Gil. Vrátíte se do zahrady Enel a odtud teleportem do Utopolis. Promluvíte s Ecclesiast Enel Gil: „I completed my assignment, but …“ Poté: „I found a detailed Briefing …“ – a předáte mu žlutou destičku. Dostanete klíč k zahradě Sanctuary a vysoký počet zkušeností.

Poznámka: Asi po čtrnácti dnech jsem nezávisle na questu šel zabít Followera Man – Wox Shere a měl u sebe Briefing (žlutou destičku). Zdá se, že z něj padá konečná kořist tohoto questu běžně, takže si nemusí člověk dělat starosti, když Followera zabije a nepodaří se mu získat kořist. Můžete ho zkusit zabít znovu, třeba několikrát (rodí se rychle), nebo můžete někoho požádat, aby vám ho zabil.

 

Místo Incarnator, kde se plodí ("vyvolávají") bossové (poz. 1101,974 area Monopolis Core)

Doja Chip v oblasti Elysium

Doja Chip mi v Elysium nejvíce padala z „šelem“ – predators, jejichž „doupě“ se nalézá severně od Barter (viz obr.). Bossové šelem jsou na pozici 733, 960 (Catnip Crest). Kolem nich na louce jsou davy. Teleport Barter v zahradě Enel je na poz. 335,338. V Nascence jsem Doja Chip nejvíce získával z Hiathlins a Malah (medúzy), zde nejvíce z predators. Půjdete od teleportu Barter na sever, přejdete kamenný most, půjdete dál po cestě (vpravo jsou stany s Morting monstry s levelem 70 – 90). Po chvíli uvidíte v dálce světlo na bráně. Je tam bublinkový teleport. Projdete jím a vydáte se vzhůru na kopec. Na kopci jsou různě „rozseté“ šelmy s levelem přibližně 70. V horní části u stromů stávají u sebe tři Bossové (jeden je malinkatý). Bossové mají kolem levelu 80. Kdykoli jsem šel na šelmy, vypadla z nich nejméně jedna Doja Chip během 30-40 minut (můžete vzít jen jednu). Za hodinu jsem navíc nasbíral dva baťůžky „masa“. Také padají z šelem části blueprint (level 80 a 90) na výrobu kapesních bossů (zejména „Black Fang“ a „Silver Fang“).

Poznámka k Morting monsters: některé z nich mají schopnost se postupně transformovat do bosse. Když jsem bosse zabil, vypadl z něj Mortings Heart (Nodrop). Myslím, že je to do nějakého questu.

Bone Dragon (šediví draci)

Nacházejí se v oblasti The Fallen Forrest. Mají kolem levelu 105. V tomto místě (viz mapa) je celé hnízdo (5-6 draků pohromadě) na poz. 1006; 1579. Dávají ochromující kouzla asi na 10 vteřin. Padají z nich "obaly" s implantáty (kliknout na ně druhým tlačítkem myši). Jsou obsazené různými clustery, často Jobe clustery. Když projdete severní bránou od dračích monster, v "temném" lese jsou další monstra (Remains Devourer of life), také kolem levelu 105 a také z nich padají obsazené implantáty "zabalené".

Odměna od Ergo Elysium bez questu

Ergo Elysium se nachází v nejsevernější části Elysia. Dostanete se tam nejlépe od teleportu Divide. Ergo vám může zadat misi, můžete se jí ale vyhnout a získat prstýnek k portálu do Sheol bez questu. Všechny Ergo Questy jsou náročné a je lepší je absolvovat s více hráči, pokud nemáte dostatečně vysoký level. Pokud se vám do questu nechce, v zdlouhavém hovoru s Ergo postupně zatrhněte tyto věty: (V závěru se vás Ergo zeptá v tom smyslu, jestli chcete nebo jste připraveni splnit jeho úkol, a vy odpovíte, že určitě, ale že byste se mu rádi vyhnuli, pokud je to možné.)

„Have a look …“

„Who are you …“

All right, Ergo …“

„Serve whom?“

„All right, let´s say …“

„Watch what?“

„Guard the shadows …“

„What do you mean …“

„Journey? Where?“

„You mean the journey …“

„Sure, but I really liked Eternal Light …“ (Pokud zatrhnete jinou větu, pravděpodobně dostanete zadanou misi.)

„This is getting interesting …“

Yes well, I feel as ready …“

I think I will just go …“ - a dostanete prstýnek bez questu.

Poznámka na závěr: Před vstupem do jeskyně, kde je Ergo, napadají tři nepříliš těžká monstra na levelu 90. I když je zabijete, může se vám stát, jako se to stalo mně, že probíhající hráči tyto „oživená“ monstra přitáhnou dovnitř a vy budete muset čelit jejich útokům, zatímco vedete klidný rozhovor s Ergem. Faktem ale je, že jsem si v rozhovoru s Ergem dělal poznámky, takže mi celý rozhovor trval déle, než bylo zdrávo. Měl jsem s sebou naštěstí robůtka, který se s monstry vypořádal, zatímco já jsem v pohodě dokončil dialog (měl jsem level 105).

 

Quest od Guard Elmo Fitz

Po průchodu portálem v Jobe (poté, co předáte 10 000 kreditů chlápkovi v bílém) sejdete po rampě dolů a hned pod ní stojí postava Elmo Fitze. Než si u něj zadáte úkol, měli byste vědět, že vás pošle zabít tři monstra nedaleko odsud a že tato monstra mají level 100 -103. To je absurdní, když máte na levelu 60 (nebo i dřív), kdy opustíte Nascence a začnete hrát v Elysium, zabít monstra s tak vysokým levelem. Lepší je tedy s tímto questem počkat tak do levelu 70, pokud nemáte tým, který vám pomůže. Nicméně se mi podařilo monstra porazit již na levelu 66, jenže jsem měl nejlepší fixerské uzdravování a ochranný štít od Adventurera. Také je třeba se úplně stáhnout do obrany, mít vysoké uhýbání (evade-cls) a vždy si vybrat jen jedno monstrum. Mimochodem za zabití Devourers level 100 jsem na levelu 66 dostal 20 000 xp.

V komunikačním okně s Elmo Fitzem zatrhnete: „What can you tell ...“, poté: „I think ...“, nakonec: „Sure, what should I do?“. Máte na to 7 dní. Mise není určena do konkrétního místa. Máte zabít 3 Devourers of Life. Nejbližší místo je nedaleko jižním směrem. Půjdete kolem stavby s plošinou k pozici 1018; 437. Zde jsem narazil na první monstrum.

Po zabití třetího monstra se vrátíte k Elmo Fitzovi pro odměnu (máte na to 9 hodin, abyste si ji vyzvedli). Po otevření komunikačního okna s Elmo dostanete ihned 50 000 xp a 50 000 credits. Když v okně zatrhnete větu: „Yes, I killed the 3 devourers“ a pokračujete v hovoru až zatrhnete: „No problem. Where should I go?“ - a dostanete novou misi. Máte na ni jen 12 (herních) hodin (den ve hře trvá probližně 18 hodin našeho času), tak si ji nenechávejte na příští den. Máte za úkol doručit věcičku Some Device, co se objeví ve vašem inventáři, „skřítkovi“ Yuttos. Na velké mapě se po obdržení mise objeví značka místa určení. Pro omni je nejbližší teleport u místa určení The Jagged Coast.

Nejbližším teleportem jsem se dostal do zahrady Thrak a odsud se teleportoval do Jagged Coast. Zde mne napadla potvora s levelem 81. Po zabití monstra jsem vystoupal jihozápadním směrem vzhůru a vstoupil do venkovního chrámu Yuttos. V chrámu se procházejí monstra Arcorash s levelem 80-82. Pokud se chcete vyhnout boji, rychle zamiřte k Yuttos One Who Wins Over Mind a otevřete s ním okno. Zatrhněte větu „Elmo Fitz a Port 7 ...“ a předáte mu věcičku, co jste obdrželi. Tím je mise hotová. Dostanete 20 000 xp a stejně tolik kreditů.

 

 

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode