Cíl je cesta a cesta je cíl ...

Elysium - Questy (úkoly)

Do Elysium vedou z Jobe dva portály. K prvnímu se dostanete teleportem do The Market (prostřední teleport). V Market půjdete jihozápadně a pak jižně, až dorazíte k chlapíkovi v bílém - Portal Technician. Promluvíte s ním ("I´m geared ...", "Let´s close ...) a předáte mu 10 000 credits. Dostanete buff na pět hodin (počítá se doba "lognutí"), jenž vám umožní vejít do Elysium portálem (je vzadu za postavou Portal Technician) na jihovýchodní pobřeží (The Outer Isles).

Ke druhému se dostanete teleportem do The Plaza (levý teleport). V Plaza půjdete na východ, brzy narazíte na osobu Portal Technician. Tentokrát mu předáte 50 000 credits. Buff vám umožní dostat se portálem do severní oblasti Elysium (The Divide).

Elysium garden Enel (clan, neutral) quest - klíč ke clan teleportům

Potřebujete získat alespoň 10 Insignia of Enel (padají ze všech možných monster). Půjdete do Jobe, prostředním portálem The Market se teleportujete, pak půjdete jihozápadně kolem teleportu do Harbor, půjdete dál jižně, až uvidíte chlápka v bílém brnění (Portal Technician). Promluvte s ním a až se objeví okénko pro předání kreditů, vložte tam 10 000 credits. Dostanete buff na 5 hodin, jenž vám umožní projít portálem (je před vámi na mostě). Počítá se jen doba vašeho „lognutí“.

Projdete portálem a seběhnete dolů po rampě a půjdete směrem na západ k oranžovému bodu (teleport) s názvem Whispervale (pozor na pavouky blízko teleportu, mají kolem levelu 80). Pomocí Insignie of Enel se teleportujete do zahrady (do myši a klik). Zde uvidíte na zemi „oko“. Když na něj vstoupíte, „uložíte si“ (pokud vás zabijí, teleportujete znovu sem do zahrady). Nyní se teleportujete kliknutím na teleport do Utopolis. Teleport je západně od „oka“ hned za kamennou stěnou (jen obejdete vnitřek zahrady).

Od portálu půjdete severovýchodně přes vodu. Přeskočíte zídku. V chrámu stojí venku ve „shromáždění“ Ecclesiast Enel Gil. Promluvte s ním: „What did you do to me“ … pak „What Journey?“ … až „Will they do … the same thing …“ Nakonec: „Yes, I am“ – a obdržíte do inventáře „dopis“ a novou misi (30 dní na splnění). Nejdříve promluvíte s Devoted Enel Thar – Ilad, stojí hned vedle Ecclesiase. Text hovoru: „I am ten a ten (vaše jméno)“ – předáte mu dopis. Mise ukončena. Pokračujete v hovoru s Devoted Enel Thar – Ilad: „I swear“ (opakujete 3x). Pak dostanete novou misi a dopis. Tentokrát máte promluvit s Diviner Enel Wei – Nuir. Taky se tam kolem „motá“. Text hovoru s ním: „Calm down“ …“Yes, I promise“ – a předáte mu dopis. Dostanete novou misi – promluvit se Sipius Enel Mara – Ilad.

Sipius Enel Mara - Ilad (pozice: 916; 853) stojí vysoko nad spodním prostranstvím chrámu u bílé lávky. Chrám lze obejít zprava (od teleportu Utopolis), ale mezi skalisky je hodně pavouků s levelem 100. Chcete-li se vyhnout boji, teleportujte se ze zahrady do Enclave. Sestoupíte západně do potoka, podél skalní stěny zahnete vpravo a půjdete severně, až uvidíte u skalní stěny cestičku stoupající vzhůru. Vystoupáte po ní, přejdete dřevěný most a půjdete dál jižně až k bílé lávce. Tam stojí Sipius Enel Mara - Ilad. Promluvte s ním: "Yes, I am (jméno) and I was ...", poté: „Go ahead“ …, pak: „Ecclesiast Enel Gil“ (na otázku, kdo napsal dopis), nakonec: „Yes, The Insignia of Enel“ – a předáte mu dopis. Dostanete novou misi.

Nyní do zahrady Enel a teleportem do Barter (pozice teleportu v zahradě je 337, 339. Hledaný Devoted Enel Cama – Lux (906, 1201) je severovýchodně od teleportu Barter („M“ na velké mapě). Promluvte s ním: „I was sent here …“ – a předáte mu dopis. Pokračujete v rozmluvě: „Yes, he did“ – a dostanete misi – promluvit s Diviner Enel Thar – Thar. Stojí opodál jihozápadním směrem. Promluvte s ním: „What can I do …“ – a předáte mu dopis. Dostanete misi promluvit s Watcher Enel Ulma – Thar.

Zpět do zahrady Enel, teleportem do Ripwell. V chrámu projdete tunelem do kopule, uvnitř stojí Watcher Enel Ulma –Thar. Promvuvte s ním: I have no right to inspect“, dále: „but“, poté: „Speaking of favors, …“ – a předáte mu dopis. Dostanete misi promluvit s Acolyte Enel Wei. Cestu zpět k teleportu Ripwell jsem nenašel. Je vysoko nad chrámem (odtud jsem sekočil). Musel jsem použít teleport, co má placená verze, do Tiru.

Nyní opět do zahrady Enel k teleportu The Fallen Forrest. Odtud na západ k Acolyte Enel Wei. Cestou napadají různé potvory kolem levelu 70-80. Snažil jsem se jim vyhnout, ale ne vždy to šlo. Dokonce přímo u Anděla Acolyte bylo jedno monstrum. Acolyte Enel nemusí stát na místě, může se procházet. Lze rychle odkliknout text s andělem: „but, I am here to show you this letter“ – a předáte mu dopis. Dostanete misi vrátit se s dopisem k Ecclesiast Enel Gil. Neustále mě napadalo malé monstrum u anděla Acolyte. Když jsem monstrum zabil, okamžitě se narodilo nové s vyšším levelem. Nakonec jsem se pokusil utéct, ale zabili mě cestou. Možná lze použít teleport do Tiru v okamžiku, kdy monstrum padne zabité, ale ještě se nestačilo zrodit nové.

Nyní do zahrady Enel a teleportem do Utopolis. Promluvte si s Ecclesiast Enel Gil: „I have talked …“ – a předáte mu dopis. Dostanete misi a Insignii of Enel, kterou použijete k portálu do zahrady Enel. Od středu zahrady je hned poblíž za sloupem Forrester Enel Aban. Promluvte s ním: I am honored …“ – a předáte mu dopis. Pak řeknete I am not sure, it may …“ Pokud zatrhnete spodní větu, musíte zopakovat celý hovor. Dále: „I am sorry, I did not …“ Pak: „Well, there was a glow …“ Poté: „What kind of task“ Nakonec: „I will help you“ – a dostanete misi a do inventáře věcičku Ancient Tracking Device.

Nyní půjdete zaměřit Fortuitous Jorr – Fes Shere. Použijete teleport do Remnans (je na konci řady severně od středu zahardy Enel). Kousek od teleportu je uvnitř chrámu démon Fortuitous Jorr – Fes Shere. Stačí ho zaměřit tabelátorem nebo na něj kliknout myší (zařízení Ancicent tracking device není třeba používat). Dostanete novou misi – zaměřit Hypnagogic Wox – Xum Shere. Stojí hned vedle. Pak zaměříte Follower Chi – Nar Shere (stojí s nimi v kruhu).

Nyní zpět do zahrady Enel a teleportem do Whispervale. V chrámu musíte nalézt a zaměřit Fortuitous Hes – Man Shere (je na horní plošině). Západně od něj stojí Hypnagogic Ixi – Bhotaar Shere. Zaměřit ho je vaším dalším úkolem. Poté vylezete na vysoký podstavec, tam zaměříte Visionist Dom – Xum Shere. Vedle stojí Follower Yutt – Ixi Shere. Zaměřte ho. Zatím mne žádný z démonů v chrámech nenapadl.

Nyní jděte opět do zahrady Enel a teleportem do Chronos Canyon. Odtud na sever. U chrámu mne napadaly monstra Rafter a Splintered Girder. Šel jsem rychle ve směru „M“ (na velké mapě) s monstry v zádech. Když jsem prošel bublinkovým teleportem u chrámu (poz. 589,1857 area Blackpeaks), ocitl jsem se uvnitř, kde mne už žádné monstrum nenapadlo. Půjdete severně, pak zahnete vlevo. V chrámu nejdříve zaměříte Fortuitous Pi – Zul Shere (je na podstavci) a poté půjdete po rampě nahoru, kde stojí Follower Man – Wox Shere. Až ho zaměříte, vrátíte se do zahardy Enel za Forrester Enel Aban. Nejbezpečnější návrat je zřejmě přes teleport The Sink. Dáte řeč: „I am here to return …“ – a předáte mu Ancient Tracking Device. Dostanete xp (udělal jsem si celý level) a klíč ke clan teleportům v Elyseum.

Elysium Sanctuary Enel (clan, neutral) garden quest

Půjdete do zahrady Enel a teleportem do Utopolis za Ecclesiast Enel Gil (anděl z předcházejícího questu). Promluvte s ním: „ I have the key to enels garden …“ - a předáte mu klíč k zahradám Enel, co jste získali v předcházejícím questu. Pokračujete v hovoru: „Yes, I did and he mentioned …“, dále: „What can I do to be received …“, pak: „What did she say to the Forrester?“ Pak: „Is she here?“, poté: „Aurea?“ Pak: „Of course what can I do for you…?“. Pak: „We can not accept…“ Nakonec: „Ecclesiast, please get some rest …“ - a dostanete misi (hovor byl možná zbytečně dlouhý, nevím, jestli jsem zvolil správné pořadí zatržených vět). Máte postupně zabít všechny démony, které jste předtím označili (zaměřili).

Nyní půjdete teleportem do Remnans zabít démona Fortuitous Jorr – Fes Shere (30 dní máte na misi). Měl jsem level 76 a po napadení démona u chrámu se do mě pustily další monstra kolem. Snažil jsem se démona co nejrychleji zabít a pak utéci k teleportu do zahrady Enel, což se podařilo. Po zabití se mise změní a vy dostanete za úkol zabít dalšího démona – Hypnagogic Wox – Xum Shere, který stojí hned vedle předcházejícího démona. Do třetice máte zabít Follower Chi – Nar Shere, který s nimi stojí v kruhu.

Po zabití třetího démona v Remnans půjdete ze zahrady Enel teleportem do Whispervale. U chrámu na vyvýšené plošině stojí Fortuitous Hes – Man Shere. Když jsem ho napadl, sesypaly se na mě jako vosy další monstra. Bylo to ještě náročnější než v Remnans. Zabil jsem ho, ale moc života mi už nezbylo. Pokud nemáte silné fixerské uzdravování a další buffy navíc od jiných profesí, nechoďte sem sami zabíjet zdejší monstra pod levelem 80.

Západně od démona „Fortuitous“ stojí u zdi Hypnagogic Ixi – Bhotaar Shere. Opět se na mne sesypala horda démonů, když jsem ho napadl. Pokusil jsem se tentokrát ze zabitého démona vzít kořit (prstýnek a druhá kapitola knihy), ale nepodařilo se mi v té skrumáži dostat věci do inventáře. Navíc jsem padl. Nicméně pro splnění mise stačí, když démona zabijete. Další, koho musíte zabít u tohoto chrámu, je Visionist Dom – Xum Shere. Nachází se vysoko na podstavci. Opět se na mně sesypala horda démonů (měl jsem level 80). Po zabití „Visionist“ jsem si ale úspěšně vzal kořist (brnění a zbraň na Ranged Ener). Nicméně mou postavu démoni zabili.

Poslední, koho musíte u chrámu zabít, je Follower Yutt – Ixi Shere (stojí hned vedle Visionist). Opět se mi podařilo vytáhnout z něj kořist, ale zaplatil jsem životem (měl prstýnek na Chemistry). Jedno z monster mi dalo ránu 1100, takže na levelu 80 lze jen těžko přežít delší boj.

Nyní jděte opět do zahrady Enel a teleportem do Chronos Canyon. Odtud na sever ke chrámu démonů. V chrámu nejdříve zabijete Fortuitous Pi – Zul Shere. Šel jsem tam na levelu 96 a sesypalo se na mne tolik démonů, že jsem do minuty padl. Nicméně „Fortuitouse“ jsem stačil pohodlně zabít. Jako posledního musíte skolit Follower Man – Wox Shere (po rampě nahoru).

Zde nastává hlavní problém: jak v té skrumáži stačit vybrat kořist ze zabitého monstra dřív, než vás démoni zabijí? Velmi šikovní hráči s dobrou zbraní si dovedou poradit. V okamžiku, kdy ho napadnete, vyběhnou po rampě všechna monstra, stojící dole na nádvoří (Prophet Nar Shere vás nenapadne). Pokud si moc nevěříte, raději požádejte o pomoc další hráče, aby vám monstra kolem pobili.

Já jsem nic neriskoval, a protože mám postavu na vysokém levelu, byť na stejném účtu jako byla postava v questu, „odlognul“ jsem se u Followera Man – Wox Shere a doběhl jsem s druhou postavou, která mi monstra na nádvoří pozabíjela. Pak jsem se bez otálení lognul s postavou z questu u stojícího Followera a pohodlně jsem ho zabil a vybral. Kořistí je zde Briefing (žlutá destička). S ní půjdete za Ecclesiast Enel Gil. Vrátíte se do zahrady Enel a odtud teleportem do Utopolis. Promluvíte s Ecclesiast Enel Gil: „I completed my assignment, but …“ Poté: „I found a detailed Briefing …“ – a předáte mu žlutou destičku. Dostanete klíč k zahradě Sanctuary a vysoký počet zkušeností.

 

 

Místo Incarnator, kde se plodí ("vyvolávají") bossové (poz. 1101,974 area Monopolis Core)

Doja Chip v oblasti Elysium

 

Doja Chip mi v Elysium nejvíce padala z „šelem“ – predators, jejichž „doupě“ se nalézá severně od Barter (viz obr.). Bossové šelem jsou na pozici 733, 960 (Catnip Crest). Kolem nich na louce jsou davy. Teleport Barter v zahradě Enel je na poz. 335,338. V Nascence jsem Doja Chip nejvíce získával z Hiathlins a Malah (medúzy), zde nejvíce z predators. Půjdete od teleportu Barter na sever, přejdete kamenný most, půjdete dál po cestě (vpravo jsou stany s Mortiig monstry s levelem 70 – 90). Po chvíli uvidíte v dálce světlo na bráně. Je tam bublinkový teleport. Projdete jím a vydáte se vzhůru na kopec. Na kopci jsou různě „rozseté“ šelmy s levelem přibližně 70. V horní části u stromů stávají u sebe čtyři Bossové (jeden je malinkatý). Bossové mají kolem levelu 80. Kdykoli jsem šel na šelmy, vypadla z nich nejméně jedna Doja Chip během 30-40 minut (můžete vzít jen jednu). Za hodinu jsem navíc nasbíral dva baťůžky „masa“. Také padají z šelem části blueprint (level 80) na výrobu kapesních bossů („Black Fang“ a „Silver Fang“).

Poznámka k Mortiig monsters: některé z nich (Lost Mortiig) mají schopnost se postupně transformovat do bosse. Když jsem bosse zabil, vypadl z něj Mortiigs Heart (Nodrop). Myslím, že je to do nějakého questu.

Bone Dragon (šediví draci)

Nacházejí se v oblasti The Fallen Forrest. Mají kolem levelu 105. V tomto místě (viz mapa) je celé hnízdo (5-6 draků pohromadě) na poz. 1006; 1579. Dávají ochromující kouzla asi na 10 vteřin. Padají z nich "obaly" s implantáty (kliknout na ně druhým tlačítkem myši). Jsou obsazené různými clustery, často Jobe clustery. Když projdete severní bránou od dračích monster, v "temném" lese jsou další monstra (Remains Devourer of life), také kolem levelu 105 a také z nich padají obsazené implantáty "zabalené".

Odměna od Ergo Elysium bez questu

Ergo Elysium se nachází v nejsevernější části Elysia. Dostanete se tam nejlépe od teleportu Divide. Ergo vám může zadat misi, můžete se jí ale vyhnout a získat prstýnek k portálu do Scheol bez questu. Všechny Ergo Questy jsou náročné a je lepší je absolvovat s více hráči, pokud nemáte dostatečně vysoký level. Pokud se vám do questu nechce, v zdlouhavém hovoru s Ergo postupně zatrhněte tyto věty: (V závěru se vás Ergo zeptá v tom smyslu, jestli chcete nebo jste připraveni splnit jeho úkol, a vy odpovíte, že určitě, ale že byste se mu rádi vyhnuli, pokud je to možné.)

„Have a look …“

„Who are you …“

All right, Ergo …“

„Serve whom?“

„All right, let´s say …“

„Watch what?“

„Guard the shadows …“

„What do you mean …“

„Journey? Where?“

„You mean the journey …“

„Sure, but I really liked Eternal Light …“ (Pokud zatrhnete jinou větu, pravděpodobně dostanete zadanou misi.)

„This is getting interesting …“

Yes well, I feel as ready …“

I think I will just go …“ - a dostanete prstýnek bez questu.

Poznámka na závěr: Před vstupem do jeskyně, kde je Ergo, napadají tři nepříliš těžká monstra na levelu 100. I když je zabijete, může se vám stát, jako se to stalo mně, že probíhající hráči tyto „oživená“ monstra přitáhnou dovnitř a vy budete muset čelit jejich útokům, zatímco vedete klidný rozhovor s Ergem. Faktem ale je, že jsem si v rozhovoru s Ergem dělal poznámky, takže mi celý rozhovor trval déle, než bylo zdrávo. Měl jsem s sebou naštěstí robota, který se s monstry vypořádal, zatímco já jsem v pohodě dokončil dialog (měl jsem level 105).

 

Quest od Guard Elmo Fitz

Po průchodu portálem v Jobe (poté, co předáte 10 000 kreditů chlápkovi v bílém) sejdete po rampě dolů a hned pod ní stojí postava Elmo Fitze. Než si u něj zadáte úkol, měli byste vědět, že vás pošle zabít tři monstra nedaleko odsud a že tato monstra mají level 100 -103. To je absurdní, když máte na levelu 60 (nebo i dřív), kdy opustíte Nascence a začnete hrát v Elysium, zabít monstra s tak vysokým levelem. Lepší je tedy s tímto questem počkat tak do levelu 70, pokud nemáte tým, který vám pomůže. Nicméně se mi podařilo monstra porazit již na levelu 66, jenže jsem měl nejlepší fixerské uzdravování a ochranný štít od Adventurera. Také je třeba se úplně stáhnout do obrany, mít vysoké uhýbání (evade-cls) a vždy si vybrat jen jedno monstrum. Mimochodem za zabití Devourers level 100 jsem na levelu 66 dostal 20 000 xp.

V komunikačním okně s Elmo Fitzem zatrhnete: „What can you tell ...“, poté: „I think ...“, nakonec: „Sure, what should I do?“. Máte na to 7 dní. Mise není určena do konkrétního místa. Máte zabít 3 Devourers of Life. Nejbližší místo je nedaleko jižním směrem. Půjdete kolem stavby s plošinou k pozici 1018; 437. Zde jsem narazil na první monstrum.

Po zabití třetího monstra se vrátíte k Elmo Fitzovi pro odměnu (máte na to 9 hodin, abyste si ji vyzvedli). Po otevření komunikačního okna s Elmo dostanete ihned 50 000 xp a 50 000 credits. Když v okně zatrhnete větu: „Yes, I killed the 3 devourers“ a pokračujete v hovoru až zatrhnete: „No problem. Where should I go?“ - a dostanete novou misi. Máte na ni jen 12 (herních) hodin (den ve hře trvá probližně 18 hodin našeho času), tak si ji nenechávejte na příští den. Máte za úkol doručit věcičku Some Device, co se objeví ve vašem inventáři, postavě (Yutto) One Who Wins Over Mind. Na velké mapě se po obdržení mise objeví značka místa určení. Pro omni je nejbližší teleport u místa určení The Jagged Coast.

Nejbližším teleportem jsem se dostal do zahrady Thrak a odsud se teleportoval do Jagged Coast. Zde mne napadla potvora s levelem 81. Po zabití monstra jsem vystoupal jihozápadním směrem vzhůru a vstoupil do venkovního chrámu Yuttos. V táboře se procházejí monstra Arcorash s levelem 80-82. Pokud se chcete vyhnout boji, rychle zamiřte k Yutto One Who Wins Over Mind a otevřete s ním okno. Zatrhněte větu „Elmo Fitz a Port 7 ...“ a předáte mu věcičku, co jste obdrželi. Tím je mise hotová. Dostanete 20 000 xp a stejně tolik kreditů.

 

Shere Garden Key Quest (pro Omni a Neutral) - klíč k omni teleportům

Pro úspěšné a pohodové splnění questu, na jehož konci je klíč k omni teleportům v oblasi Elysium, budete potřebovat 10 insignií Shere. Pomocí insignie se teleportujte do zahrady Shere a odtud se teleportujte do Nero.

V Nero jděte jihozápadně podél chrámu k pozici: 924; 394, kde stojí Prophet Nar Shere. Vystoupáte k němu po rampě. V komunikačním okně s ním: "I seek guidance", poté: "Suppose the Gifted One ..." - a dostanete novou misi. Ptotože hledáte nové vedení, Prophet vás pošle získat souhlas od různých následovníků. V inventáři se vám objeví Sealed Letter.

Jako první, se kterým si musíte promluvit (a získat jeho souhlas), je Follower Man-Wox Shere. Máte na to 30 dní :-) Follower Man-Wox Shere stojí hned vedle proroka. V dialogovém okně s ním: "Yes, of course" - a předáte mu dopis. Tím je mise ukončena, ale pokračujete v hovoru: "I swear", poté ještě jednou "I swear". Pak: "I am ready, this I swear to you" - a dostanete novou misi promluvit si s Visionist Jorr-Dom Shere (opět na to máte 30 dní).

Sestoupíte po rampě dolů, kde Visionist stojí. V komunikačním okně s ním: "I am honored ...", pak: "Oh, I´ll make sure it, lasts" (je hodně ukecaný) - a předáte mu "letter". Dostanete novou misi pohovořit s Hypnagogic Xum-Ixi Shere. Vyběhnete po rampě vzhůru a vpravo vysoko na podstavci stojí Hypnagogic. Na internetu píší, že je třeba správně zatrhnout odpovědi, jinak démon konverzaci ukončí. V komunikačním okně s ním postupně zatrhnete text: "I apologize for disturbing ...", poté: "May I speak with you?", poté: "I am (jméno)", pak: "Prophet Nar Shere sent me", pak: "You know what I need ...", pak: "There is still ...", pak: "... to make sure we do ...", nakonec: "Divinity" - a předáte mu letter. Dostanete novou misi pohovořit s Follower Yutt-Ixi Shere (opět máte na to 30 dní).

Vraťte se nyní do zahrady Shere (teleport Nero je na pozici 1026; 578) a odtud se teleportujte do Stormshelter. Follower Yutt-Ixi Shere stojí vysoko na kamenném podstavci na pozici: 696; 560. V dialogovém okně s ním: "As you already know ...", pak: "Yes, of course" - a předáte mu dopis a pokračujete v hovoru: "Yes, he did" - a dostanete novou misi promluvit si s Visionist Dom-Xum Shere. Ten stojí v blízkosti Followera Yutt-Ixi Shere na plošině pod vrcholem. V dialogovém okně s Visionist Dom-Xum Shere: "I am here to give ..." - a předáte mu dopis. Zároveň dostanete novou misi promluvit si s Fortuitous Jorr-Fes Shere.

Fortuitous Jorr-Fes Shere se nachází v Remnans, kam se teleportujete ze zahrady Shere. Stojí ve skupince monster hned u omni teleportu. V dialogovém okně s Fortuitous Jorr-Fes Shere: "I have no right ...", poté: "But I haven´t", pak: "Actually, I´m here ..." - a předáte mu dopis. Zároveň dostanete novou misi promluvit si s Ardent Pi Shere. Vraťte se do zahrady a odtud se teleportujte do The Fallen Forrest. Ardent je na pozici: 930; 1480, v blízkosti clan teleportu. V komunikačním okně s Ardent Pi Shere: "But I´m here to show you ..." - a předáte mu dopis a pokračujete v hovoru: "No, of course not" - a dostanete novou misi. 

Zde malé upozornění: V blízkosti tohoto démona se prochází dragon - šedivý drak s levelem 100. Přichází z větší dálky, takže si ho nemusíte hned všimnout. Stalo se mi, zatímco jsem hovořil s démonem a předal mu dopis, že na mne drak zaútočil plošným kouzlem, takže vydráždil i démona. V ten moment se přerušila kmunikace a já jsem už nedostal zadanou novou misi. Toto přerušení, kdy mu předáte dopis a nestačíte dokončit hovor je fatální, protože démon se s vámi už nebude bavit. Napsal jsem přes chat game masterovi, aby mi misi aktualizoval, ale nikdo se mi neozval ani za 14 dní. Správci serveru zřejmě již nemají placeného gm. Je to smutný jev, protože před pár lety se vám game master ozval do několika hodin a pomohl vyřešit váš problém. Nyní nezbývá, než si celý zahradní quest koupit za bonusové body, pokud ho nedokončíte. Proto rychle dokončete hovor s démonem, ať si klíč k zahradě Shere nemusíte zbytečně kupovat. 

Nyní, kdy jste úspěšně dokončili hovor s Ardent Pi Shere, se musíte vrátit s dopisem do Nero k Prophet Nar Shere, který vás jako první úkoloval. V dialogovém okně s Prophet Nar Shere: "I´ve talked to my brethren and wish ..." - a předáte mu dopis. Dostanete novou misi - vyhledat kohosi v zahradě Shere. Bude označen na velké mapě i kompasu. V keřích tam stojí na pozici: 445; 520 Garboil Chi Shere. V dialogovém okně s ním: "I am just following orders ..." - a předáte mu dopis a pokračujete v hovoru: "of course, revered Garboil" - a dostanete novou misi a sledovací zařízení do inventáře. Máte opět 30 dní na splnění každé mise. 

Budete označovat Enel monstra. Ze zahrady se teleportujte do The Jagged Coast. Jděte severozápadním směrem k chrámu andělů. Zde vyhledáte a označíte (stačí ho zaměřit tabelátorem) Watcher Enel Ulma-Thar. Je na pozici: 544; 1775 v přístřešku kopule. Rodí se rychle, pokud by ho před vámi někdo zabil. Ve stejné místnosti stojí naproti Sipius Enel Lux-Mara. Jako třetího označíte anděla Devoted Enel Ilad-Ulma, nachází se tamtéž. 

Nyní zpět do zahrady Shere a odtud do Spade. Od teleportu Spade půjdete na severozápad, zleva obejdete clan teleport Barter, až se dostanete k chrámu andělů k Watcher Enel Hume-Yeol. Je na pozici: 882; 1227. Až ho označíte, vyhledáte Sipius Enel Gil-Gil, stojí jižně kousek od Watcher Enel Hume-Yeol. Další je Diviner Enel Thar-Thar. Stojí západněji kousek od Sipius Enel Gil-Gil. Východním směrem stojí za rohem další anděl - Devoted Enel Cama-Lux

Po jeho označení se vrátíte zpět do zahrady Shere a odtud se teleportujete do Shunpike. Na pozici: 792; 912 se prochází po mostě Watcher Enel Mara-Cama. Po jeho označení půjdete za Devoted Enel Thar-Ilad, který stojí v hloučku andělů na pozici: 823; 821. Nyní se vraťte do zahrady Shere za Garboil Chi Shere. V dialogovém okně s ním: "I have completed my assignment ..." - a předáte mu sledovací zařízení. Dostanete xp a klíč k zahradě Shere. Myslím, že je na něm vyznačeno level from 75. Lze ho tedy užívat až od tohoto levelu. 

 

Shere sanctuary garden key quest - klíč k omni sanctuary teleportům

 

Půjdete do zahrady Shere a odtud se teleportujete do Nero. Opět navštívíte démona Prophet Nar Shere. V Nero jděte jihozápadně podél chrámu k pozici: 924; 394, kde Prophet stojí. V dialogovém okně s ním: "I spoke to Garboil ...", pak: "What can I do ...", poté: "Is she here?", dále: "Yuan Chi?", pak: "Of course. What can I do ...", nakonec: "This can not be accepted ..." - a dostanete misi Lead the way to Victory. Máte postupně zabít Enel monstra. Jako první je Watcher Enel Ulma-Thar. Doba na splnění mise je 30 dní. Nyní zpět do zahrady a odtud do The Jagged Coast. Od teleportu vás povede oranžový bod kompasu, pokud se vám mise nahrála do mapy. Severozápadním směrem je v chrámu v kopuli Watcher Enel Ulma-Thar. Je na pozici: 544; 1775 a má level 70. Zabít jej je snadné, ale má kolem sebe strážce, takže pokud máte pod level 100 (přibližně), budete se muset vypořádat také se strážnými anděly. 

Další na řadě je Sipius Enel Lux-Mara - stojí naproti ve stejné kopuli a má také level 70. Vedle stojící Devoted Enel Ilad-Ulma je další. Je to poslední anděl v tomto prostoru, kterého budete muset zabít. Čtvrtým je Watcher Enel Hume-Yeol. Ze zahrady Shere se teleportujte do Spade. Půjdete severozápadním směrem, zleva obejdete clan teleport Barter, až dojdete k místu určení. Watcher Enel Hume-Yeol je na pozici: 881; 1227 a má také level 70, stejně jako strážci kolem něho. 

Dalším je Sipius Enel Gil-Gil. Stojí jižně kousek od předcházejícího anděla. Následuje Diviner Enel Thar-Thar. Sojí jihozápadně kousek od Sipius Enel Gil-Gil. Dalším je Devoted Enel Cama-Lux. Stojí východním směrem za rohem. Ten je poslední v tomto prostoru. Nyní zpět do zahrady Shere a odtud se teleportujte do Shunpike. Na mostě se prochází Watcher Enel Mara-Cama (přibližně na pozici: 780; 921). Poslední anděl, kterého zabijete, je Devoted Enel Thar-Ilad. Stojí opodál jižně v hloučku andělů. Poté, co jej zabijete, potřebujete získat kořist z tohoto anděla - žlutou destičku Briefing

Venkovní anděl Devoted Enel Thar-Ilad nemůže být dvakrát atakován v tomto questu. Zkoušel jsem ho zabít znovu, když se za několik minut opět objevil na místě. Pokud by se vám nepodařilo získat z něj napoprvé kořist, máte ještě šanci zabít stejného anděla uvnitř chrámu. Vchod do chrámu (poz: 800; 907) je z mostu, kde jste zabili jednoho z andělů. Uvnitř půjdete rovně sálem, až dorazíte k točité rampě. Vystoupáte po ní nahoru a půjdete k severní bráně či vchodu. Za ním je sál, kde stojí Devoted Enel Thar-Ilad - anděl stejného jména. Úspěšně jsem ho zabil - a měl u sebe žlutou destičku, která je nutná k dokončení questu. Je kolem něj ale vícero strážců. Tohle je druhá možnost, jak získat konečnou kořist z posledního anděla. 

Nyní se vrátíte do Nero za Prophet Nar Shere. V dialogovém okně s ním: "I completed my assignment ...", poté: "But I found a detailed briefing ..." - a předáte mu žlutou destičku. Dostanete xp a klíč k Sanctuary zahradě. Klíč přidává 10 NCU a 15 bodů všem iniciativám.


 

Quest od Guard Ulf Reinhart (získáte druhou kapitolu knihy ke druhé specializaci)

Ze zahrady se teleportujte do The Divide. Půjdete k místu s pozicí 1467; 1319.

Guard Ulf Reinhart stojí pod mostem. V dialogovém okně s ním: "How can I help the Jobe scientists?", poté: "Yes!" - a dostanete misi Predator scanning společně se skenovacím zařízením. Na splnění máte 7 dní. Když pokračujete v hovoru a zatrhnete "I guess I could visit the Yuttos!", dostanete další misi Urgent Letter delivery společně s dopisem. Na její splnění máte jen 8 hodin.

Nejdříve k misi Urgent Letter, na kterou máte jen 8 hodin. Půjdete na východ Elysium do Yuttos tábora, kde stojí One Who Wins Over Mind. Takže nyní do zahrady.

Nejbližší teleport k Yuttos je The Jagged Coast (omni) nebo vzdálenější Ripwell (clan). Před Yuttos táborem napadají monstra Flagging Arcorash level 80 (uvnitř jsou též, ale jen na vnějším okruhu). Yutto One Who Wins Over Mind stojí kousek od vchodu hned za One Who Gives Light. V dialogovém okně s Yutto Wins Over Mind: Ulf Reinhart at Port Five asked me to bring ..." - a předáte mu dopis. Tím je mise hotová, dostanete xp a 20 000 credits.

Nyní k misi Predator scanning. Máte postupně označit scan zařízením (vzít do myši a kliknout na monstrum) 4 různé šéfy šelem.

 

 

 

Všichni 4 bossové (level 75) stojí nebo se procházejí kolem velkého stromu (743; 962) uprostřed louky plné jejich „poskoků“ (bossové nejsou odlišní od ostatních predators). Strom se nachází severně od teleportu Barter (clan) nebo jižně od omni teleportu Sabre´s Cradle. Jako prvního máte označit Wounded Predator, poslední je (vzrůstem) malinkatý boss Howling Predator, ale stejně nebezpečný jako ostatní. Může se stát, že tam bossové nejsou, hráči na ně často chodí, padají z nich skvělá brnění. Rodí se ale rychle, asi po 10 minutách. Pokud máte pod level 70, může to být hodně obtížné (chce to velkou rychlost). Predators reagují na vaši přítomnost z velké dálky. Nezbývá než rychle označit zařízením jednoho nebo dva šéfy a nechat se zabít nebo utéct na jih k bublinkovém teleportu (tak jsem to dělal já). Když označíte všechny čtyři, mise se změní na návrat k Ulf Reinhart. Na návrat máte 9 hodin. Takže zpět do The Divide. V dialogovém okně s Ulf reinhart: „I have scanned ...“ - a předáte mu skenovací zařízení. Dostanete xp, 50 000 credits a druhou kapitolu knihy The Girl that Saw.

 

Quest od Yutto One Wins Over Mind (získáte první kapitolu knihy ke druhé specializaci)

Ze zahrady se teleportujete do The Jagged Coast (omni) nebo Ripwell (clan). Yutto One Who Wins Over Mind (je to tentýž jako z questu od Guard Elmo Fitz) se nachází v yuttos táboře na pozici: 716; 1555. V dialogovém okně s ním: "Bluetooth harvest?", pak: "Yes." - a dostanete misi Bluetooth Fungi harvest. Pokud pokračujete v hovoru s Yutto: "Yes, you do look a bit ...", dostanete další misi Get urgently needed mixture. Budete obíhat Yuttos v Elysium. Ke každému se musíte dostat za 13 minut. První dva jsem našel včas, když jsem se měl ale vrátit k předcházejícímu, nebyla v misi už zadaná jeho poloha. Protože jsem si nepamatoval, kde přesně stojí, zabloudil jsem a mise mi propadla (čas vypršel). Pokud si dopředu nejste jistí, jak se rychle dostat k Yuttos, tak si misi nezadávejte.

Nyní zpět k misi Bluetooth Fungi harvest. Na její splnění máte 7 dní. Zvládnete to ale během 15-20 minut, i když jste pomalejší. V inventáři byste měli mít Fungus Bag. Máte nasbírat 5 namodralých hub. Naleznete je severovýchodně od teleportu Ripwell přibližně na pozici 702; 2029. Vezmete do myši Fungus Bag a kliknete na houbu (Hydnum Cerulean). Houbička se objeví ve vašem inventáři. Některé houby jsou "jedovaté" - vezmou vám 500 zdraví. Až nasbíráte 5 hub, vraťte se k Yutto One Who Wins Over Mind. V dialogovém okně s ním: "I found the Bluetooth ..." - a předáte mu 5 houbiček a Sample Bag. Dostanete xp, 25 000 credits a první kapitolu knihy The Girl That Saw.

Poznámka: Hned pod teleportem Ripwell je vchod (497; 1738) do clan dungeonu (jsou v něm andělé a monstra kolem levelu 90).

 

Quest od Yutto One With A Graceful Neck (získáte třetí kapitolu knihy ke druhé specializaci)

Yutto One With A Graceful Neck stojí v The Outer Isles na pozici: 1003; 1052. Z clan teleportu The Outer Isles však vede k němu dosti nebezpečná cesta, hemží se to tam zejména Hecklers s vysokým levelem. Z omni teleportu je to snadnější přístup k místu určení, nicméně kousek od Yutto, když jsem se přiblížil ke kraji skalního srázu, na mne zaútočil jeden Heckler. Nejpohodlnější cesta je přes portál v Jobe v Market. V dialogovém okně s Yutto: "I´m sorry you feel ...", pak: "What should I do?", nakonec: "Yes." - a dostanete misi Searching for truth. Na splnění mise máte 9 hodin. V inventáři byste měli mít Gamma knife. Půjdete nasbírat načervenalé rostliny či květiny (Adenium rutilus). Jsou na pozici: 923; 689. Vezmete do myši nůž a kliknete s ním na rostlinu. Po nasbírání 5 kusů se vraťte k Yutto One With A Graceful Neck. V dialogovém okně s ním: "I have found some ..." - a předáte mu nasbírané rostliny a Gamma nůž. Dostanete xp, 50 000 credits a třetí kapitolu knihy The Girl that Saw. Poznámka: Quest na čtvrtou kapitolu knihy v Elysium není, na fóru Anarchy Online to hráči hodně kritizovali. Nezbývá, než zajít do dungeonu v chrámu a pokusit se kapitolu získat ze zabitých monster nebo ze zamčených bedýnek. Já jsem nakonec získal čtvrtou kapitolu v Redeemed dungeonu v Cold Rock (2178; 905). Je zde chrám vysoko položený nad pobřežím, hezké místo k rozjímání :) V bludišti jsou monstra level 96-108, kapitoly knih k první a druhé specializaci byly častou odměnou ze zabitých andělů (Or-Mada a podobně).

 

Quest od Yutto One Who Has Taken Vow Of Truth 

Mise Persuade Shades of Grey - získáte Ring of Divine Teardrops (přidává Sense 21 a Agility 11)

Tento Yutto se nachází v Yuttos táboře na pozici: 720; 1552 (stojí hned vedle One Who Wins Over Mind z předcházejících questů. Dostanete se k němu od teleportu Ripwell (clan) nebo od The Jagged Coast (omni). V dialogovém okně s One Who Has Taken Vow Of Truth: "I can help you ...", poté: "Deliver an ancient text.", pak: "Yes." - a dostanete misi Persuade Shades of Grey. Na splnění mise máte 11 hodin. V inventáři se vám objeví Ancient text, který nakonec předáte Yutto Shades of Grey. Musíte mu ale napřed donést věci na jeho lék. 

Yutto Shades of Grey stojí v Godstrand Cliffs - úplně na jihu na pozici: 1672; 621. Nejbližší teleporty jsou Cold Rock (omni) nebo The Scoop (clan). V dialogovém okně s Yutto: "Yes!", poté: "Shakes and sweats? ...", pak: "So, where do I find ..." - a dostanete misi Help Shades of Grey. Máte zabít 5 šelem Stalking Slagers. Mají kolem levelu 60. Naleznete je severně kousek od Yutto. Po zabití pěti kusů se objeví ve vašem inventáři kůže z šelem. Návrat k Yutto: "I got ..." - a předáte mu kůži. Mise je tím hotová, zároveň ale dostanete novou. Máte za úkol nalézt monstrum Shore Rafters. Seskočíte z útesu hned za Yutto - na pobřeží se tam procházejí Rafters. Rafters nikoho nenapadnou, pokud na ně nezaútočíte. Mají kolem levelu 80. Hned po zabití prvního z něj vypadla Tear Gland - věc, kterou donesete Yutto Shades of Grey. V dialogovém okně s ním: "I got a tear ..." - a předáte mu žlázu. Dostanete xp a prstýnek Ring of Divine Teardrops (není nodrop). Pokračujete v hovoru: "Yes, and then just ..." - a předáte mu starověký text. Tím je mise od Yutto One Who Has Taken Vow of Truth splněná. 

Mise Searching for your roots (získáte zbraň na piercing a dimach level 120 - Staff of Pelias) 

Otevřete si dialogové okno s Yutto One Who Has Taken Vow of Truth: "I can help you ...", pak: "Find the rafter root samples", poté: "Yes, I´ll help you!", nakonec: "I´ll help you find all 4 samples at once" - a dostanete 4 mise najednou. Mohli jste si jednotlivé mise zadat zvlášť, ale takhle máte všechny naráz. Je na to 7 dní, abyste je dokončili, ale zvládnete to tak za hodinu a půl, pokud vás nic nezabije. Vyhledáte v Elysium 4 různé druhy rafters a z každého stáda 4 skolíte. 

Jako první jsou Mire Rafters. Od teleportu Remnans půjdete k bublinkovému teleportu (na pozici 1504; 459). Když jím projdete, vydáte se k místu 755; 1797. Cestou vás budou napadat Predators (kolem levelu 65), případně Wanning Soul (level 80). Přibližně na určeném místě se procházeli 3 Mire Rafters (level 80-84), také nedaleko jeden Crystal Rafter (toho jsem také zabil). Po odlognutí jsem se přihlásil do hry asi za 15 minut. Na místě se už procházeli 2 Mire Rafters. Po zabití 4 Mire Rafters se ve vašem inventáři objeví Mire Rafter Root Sample. 

Další jsou Coral Rafters. Šel jsem přes portál z Jobe v Market přibližně na pozici 920; 554. Seskočil jsem se skály na dno soutěsky. Zde jsem našel 2 Coral Rafter (level 60) a zabil. Musel jsem je "nahánět", měl jsem už vysoký level. Další dva jsem nalezl procházet se nahoře kolem útesu. Po zabití 4 Coral Rafters se objeví ve vašem inventáři Coral Rafter Root Sample. 

Třetí jsou Crystal Rafters. Nejbližší teleport k místu, kde se procházejí, je The Outer Isles (clan) nebo The Jagged Coast (omni). Na pozici 735; 1337 najdete větší množství Crystal Rafters (level 75-80). Po zabití 4 Crystal Rafters se objeví ve vašem inventáři Crystal Rafter Root Sample. 

Poslední jsou Flux Rafters. Půjdete na jih (od Crystal Rafters) přibližně na pozici 800; 1140. V blízkosti Flux Rafters (level 75) útočili Icy Shadows (level 75). Po zabití 4 Flux Rafters se objeví ve vašem inventáři Flux Rafter Root Sample. Se všemi 4 vzorky kořenů se vraťte k Yutto One Who Has Taken Vow of Truth. V dialogovém okně s ním: "I have the rafter root ..." - a předáte mu 4 vzorky kořenů. Obdržíte xp, 200 000 credits a nodrop zbraň na piercing Staff of Pelias.

Mise Find the frozen artifact - získáte brnění na paži Sable Sleeves of Fantasies 

V komunikačním okně s Yutto One Who has Taken Vow of Truth: "I can help you ...", poté: "Find the frozen artifacts" - a dostanete misi stejného názvu. Na její splnění máte 7 dní, ale lze ji do hodiny zvládnout, pokud vás něco nezabije. 

Nejdříve půjdete zabít 5 pavouků Shiver Spider. Nacházejí se na louce v blízkosti teleportu clan Whispervale a omni teleportu Stormshelter přibližně na pozici: 479; 672. Pavouci mají level 80-84. Po zabití 5 spiderů se objeví ve vašem inventáři Frozen Shiver Spider Bone. Pak půjdete za Icy Shadows. Tato monstra mají kolem levelu 75 a nalézají se ve východním Elysiu. Nejbližší teleporty k místu určení jsou Whispervale (pro omni) a The Outer Isles (pro clan). Přibližně na pozici: 710; 1130 jsem jich pár zabil, ale jsou všude kolem potoka, jenž protéká východním Elysiem. Po zabití 5 monster se objeví ve vašem inventáři Frozen Goblet of Frost Breath. Nyní se vraťte s artefakty k Yutto One Who has Taken Vow of Truth. V dialogovém okně s ním: "I have the frozen artifact!" - a předáte mu je. Dostanete xp, 250 000 credits a Sable Sleeves of Fantasies level 120. Přidává Imp/Proj 120 a Melee/ma 120 a 4 bodíky Matter Crea. Opravdu nevím, kdo by se radoval z tak mizerného kusu brnění :-)

Mise Soul Feeding - získáte nodrop zbraň Wrath of Zeus level 120 na Assault Rif a Burst 

V komunikačním okně s Yutto One Who has Taken Vow of Truth: "I can help you", pak: "Get hold of the hiathlin artifact" - a dostanete misi Soul Feeding. Na její splnění máte 7 dní. Postupně zabijete devět druhů monster typu Hoathlans či Hiathlins. 

První na řadě jsou Cagey Hoathlans. Hned u jižního výstupu z yutto tábora se rodí na kamenném podstavci 2-3 Cagey Hoathlans. Mají kolem levelu 77. Rodí se rychle, do 10 minut. Asi za 35 minut jsem jich 10 zabil. Druhé na řadě jsou Fissure Hiathlins. Nacházejí se západně od yutto tábora přibližně na pozici: 511; 1542. Mají level 67-71. Stojí tam ovšem čtyři hiathlins bossové. Osuzz má level 80, Tdecin má level 85, Athlar level 80 a Zias level 85. Pravděpodobně se nevyhnete boji s některým z bossů. Bossové nejsou těžcí, ale pokud máte pod level 90, snadno se na vás sesype celé stádo poskoků, a pak to může být opravdu tuhý boj. Po zabití 10 Fissure dostanete xp. Třetí jsou Malah-Behns. Nacházejí se v jeskynní oblasti jižně od omni teleportu Sabre´s Cradle. Musíte projít bublinkovým průchodem v v bráně, která je na pozici: 1277; 1577. Za ní vás pravděpodobně začnou napadat Kolaana-Behns (jsou součástí jiného questu). Kousek dál už narazíte na Malah-Behns. Tato monstra (Kolaana a Malah) mají kolem levelu 80. Máte zabít pět z nich.

 

Jako čtvrtí jsou Hoathlans. Mají level 65. Jsou na kamenném návrší na pozici: 770; 741. Snadno se tam dostanete z Jobe Market. V tomto místě (viz mapa) najdete také všechna ostatní monstra nutná k dokončení questu. Zabijete 3 Hoathlans. Pátí jsou Brisk Hoathlans. Mají level 70. Promenádují se dole pod kamenným návrším, na němž stály Hoathlans. Zabijete 3 Brisk Hoathlans. Šestí jsou Malah-Anas. Mají level 70. Nacházejí se níže (severně) na kamenném návrší blízko břehu. Máte zabít 2 Malah-Anas. Sedmé monstrum je Malah. Stojí na kraji kamenného návrší v blízkosti břehu. Máte zabít 1 Malah. Osmá je Malah-Dren. Má level 80. Narazil jsem na ni u západního cípu hiathlin chrámu na pozici: 680; 751. Po zabití Malah-Dren jsem dostal xp. Poslední je šéfka chrámu Hiathlin Lookout. Má level 95. Stála na vršku chrámu přibližně na této pozici: 700; 718. Po zabití Hiathlin Lookout se objeví ve vašem inventáři Hiathlin Soulcatcher. S tímto artefaktem se vraťte zpět k Yutto One Who has Taken Vow of Truth. V dialogovém okně s Yutto: "I have the Hiathlin artifact ..." - a předáte mu ukořistěnou věcičku. Dostanete xp, 1 000 000 credits a zbraň Wrath of Zeus level 120. 

Mise Find Excalibur´s End 

V dialogovém okně s Yutto One Who Has Taken Vow of Truth: "I can help you ...", pak: "Excalibur´s End?", poté: "I can help you ..." - a dostanete misi Find Excalibur´s End. Na její dokončení máte 11 hodin. 

Půjdete na sever či severovýchod podél pobřeží k místu: 881; 1968. Zde se nachází jakýsi přírodní chrám, kde trčí ze země meč. Pozor, cestou můžete narazit na Hecklers s vysokým levelem. K místu určení se nejlépe dostanete od severu, ne z jihu, odkud přicházíte. Obejděte to místo a dorazte tam ze severu, protože z jihu musíte šplhat přes skaliska plná ptáků Cripplers s levelem 100-110. Jakmile uvidíte trčet ze země meč, jednou či dvakrát na něj poklikněte a zahraje vám vítězná hudba. Mise se změní na návrat k Yutto. Boji s ptáky se pravděpodobně nevyhnete, ledaže byste hned utíkali nazpět pro odměnu. Otevřete si komunuikační okno s Yutto a okamžitě dostanete zkušenosti. Pokud v dialogovém okně zatrhnete: "I found the sword ...". můžete si přečíst moudrost o minulosti. 

Quest od Yutto One Who Achieved Glory 

 

Nejbližší cesta k němu je od teleportu Barter (clan) nebo Sabre´s Cradle (omni). Yutto One Who Has Achieved Glory stojí na pozici: 440; 990, v těsné blízkosti Sanctuary clan teleportu Archbile (oranžový trojúhelník na velké mapě). V dialogovém okně s Yutto: "I´m only wondering if ...", poté: "an etermination trip to the swamps", pak: "yes." - a dostanete dvě mise Extermination trip to the swamps. Na každou z nich máte 7 dní. 

Jako první půjdete zabít 3 Bony Spinetooths. Tito šediví draci mají level 78-80. Půjdete na sever přibližně k místu: 355; 1600. Na prvního draka jsem ale narazil velmi brzy, kousek nad Yutto. V oblasti se prochází monstrum Lost Imp, myslím, že je lépe se mu vyhnout. Matně si vzpomínám, když na mě kdysi zaútočilo, že se neustále přerozuje do vyššího a vyššího levelu. Po zabití 3 Bony Spinetooths se ve vašem inventáři objeví Bony Spinetooth Claw. Druhým úkolem je zabít 3 Kolaana-Behns. Mohli jste na ně narazit v předcházejícím questu. Musíte projít "bublinkami" v kamenné bráně, která stojí na pozici: 1277; 1577. Hned za ní jsem narazil na několik Kolaana-Behns. Mají level 78-83. Po zabití 3 Kolaana-Behns se objeví ve vašem inventáři Patch of Kolaana-Behn Fur. Nyní zpět k Yutto One Who Has Achieved Glory. V dialogovém okně s ním: "I´ve been to the swamps, and I return with ..." - a předáte mu obě věcičky. Získáte xp, 250 000 credits a prstýnek Eye of the Evening Star. Přidává agility 12, Sense 6 bodů. Není nodrop. 

 

Regulérní Ergo quest (Progression quest) 

Ergo se nachází, jak už bylo (výše) řečeno, v nejsevernější části Elysia. Na velké mapě je to místo hned pod žlutým bodem (portál do Scheolu). Ergo je na pozici: 1122; 1609. Před vstupem do jeskyně, kde je Ergo, jsou monstra kolem levelu 100, buďte tedy ohleduplní a netahejte je dovnitř, pokud tam vede jiný hráč rozhovor s Ergem. 

Nutno dodat, že si regulérní quest od Ergo můžete zadat kdykoli, i když ještě nechcete opustit oblast Elysium, protože v prvním zadání dostanete pouze kartu se seznamem věcí, které musíte získat ze zabitých monster. Tedy žádná mise s časovým omezením dokdy máte věci ukázat Ergo. Teprve když tyto čtyři věcičky předáte Ergo, dostanete dvě časově omezené mise. Do té doby se můžete prohánět po Elysium a jen tak mimochodem shánět: Mortiig´s Heart, Imp´s Wing, Hiathlin´s Spine a Eremites Vibrassa

Navíc možnost, že získáte odměnu (Caliginous ring) bez questu, je tu stále, i když byste quest úspěšně nedokončili a nezabili na závěr monstrum Challenger of Elysium. Stačí začít rozhovor s Ergem větou: "Have a look ..." a pokračovat až k větě: "Sure, but I really liked the Eternal ...", jak je popsáno výše. Pokud tedy máte chuť quest absolvovat, začněte dlouhý rozhovor s Ergo a zatrhávejte tyto věty: 

"Have a look ..." 

"Who are you?" 

"All right Ergo ..." 

"Serve Whom?" 

"All right, lets ..." 

"Watch what?" 

"Guard the shadows? ..." 

"What do you mean by Conserver ..." 

"Journey? Where? ..." 

"Yes. What need I do?" 

"This is getting interesting ..." 

"Yes well, I feel ..." 

"Nah. I am in no hurry ..." 

"I guess ..." - a dostanete do inventáře kartu se seznamem 4 věcí a monster včetně jejich výskytu (jih, východ, sever a západ Elysium). 

Ještě byste měli vědět, že k úspěšnému dokončení questu budete potřebovat Insipid ring od Ergo z Nascence. Pokud jej nemáte, zaběhněte si do Nascence a promluvte si s Ergo – můžete prstýnek dostat bez questu. 

Abyste získali 4 věci ze zabitých monster, budete muset svést boj s jejich "znovuzrozenými" šéfy. Každé monstrum se totiž přerodí - poté, co je zabito - v mocnější verzi. Z levelu 80 se přerodí na level 87, z levelu 87 na level 95, teprve ale čtvrtý boss s levelem 100 má u sebe hledanou kořist. Tento konečný boss zplodí navíc 4 poskoky. Tyto "pomocná" monstra snadno zabijete, mají velmi malé množství zdraví. Těch se zbavte nejdřív. Pokud dokážete sami porazit tohoto šéfa s levelem 100, nebude pro vás problém zabít ani Challenger of Elysium v samém závěru questu. Tento boss má jen level 90 a není těžší než předešlí šéfové, má jen více zdraví. 

Jako první jsem šel vyhledat monstrum Lost Mortiig. Věděl jsem, kde se jeden exemplář vyskytuje - severně od teleportu Barter v Mortiig táboře. Lost Mortiig se tam procházel přibližně na pozici: 845; 1453. Když jsem zabil jeho čtvrtou "verzi", získal jsem jako kořist Mortiig´s Heart. 

Jako druhé monstrum jsem vyhledal Lost Imp v západním Elysiu. Na tohoto maličkého démona jsem narazil poblíž Imp "temple" přibližně na pozici: 723; 1564. Prochází touto oblastí zřejmě ve více exemplářích. Po zabití jeho čtvrté verze z něj vypadla kořist Imp´s Wing. 

Na třetí monstrum - Lost Hiathlin - jsem vícekrát narazil poblíž Yutto tábora ve východním Elysiu přibližně na pozici: 694; 1720. Uháněla velkou rychlostí od pobřeží směrem k chrámu Fissure Hiathlins. Po zabití její čtvrté verze jsem ukořistil Hiathlin´s Spine. 

Čtvrté monstrum - Lost Eremite - se vyskytuje v severním Elysiu jižně od Shell Beach teleportu (clan). Na jeden exemplář jsem narazil přibližně na pozici: 816; 1178. Tito podzemní tvorové znepříjemňují souboj tím, že vám "začerní" prostor. Po zabití jeho čtvrté verze jsem získal jako kořist Eremites Vibrissa. Zde musím poznamenat jednu zkušenost. Když jsem zkusil zabít Lost Eremite po skončení questu, už se neproměňoval ve vyšší verze, takže z něj nebylo možné získat Eremites Vibrissa. U ostatních monster (Lost Mortiig, Lost Imp a Lost Hiathlin) to šlo - získat z nich konečnou kořist mimo quest. Zaměřil jsem proto jinou Eremite ve stejném prostoru s názvem Eremite out of nowhere - a hle! - proměňovala se ve vyšší verze do levelu 100, přičemž čtvrtý šéf měl u sebe Eremites Vibrissa. Pokud byste chtěli mít všechny čtyři věcičky ještě před zahájením questu a z Lost Eremite hledaná kořist nevypadla, zkuste zaměřit Eremite out of nowhere. 

Nyní se vrátíte k Ergo, abyste mu ukázali 4 věcičky, které jste ukořistili. V dialogovém okně s ním: "Greetings once more ...", pak: "I have something for you!", nakonec: "I have all four items here ..." - a předáte mu je. Dostanete do inventáře Mark of the challenger, pokračujete v hovoru: "I wish to undergo the trial ..." - a předáte mu Mark of the challenger. Dostanete zadané dvě mise. Úkolem první - Explore the Trial of Elysium - je zabití Challenger of Elysium. Máte na to 3 dny. Tento boss má level 90 a je umístěný v dungeonu, kam se dostanete podle oranžového bodu kompasu z místa kousek nad Ergem. Je to jakási kruhová kamenná stavba, v jejímž středu vznikne teleport do dungeonu s bossem. Boss je zřejmě schovaný v kryptě pokaždé jinde, nevím, já jsem šel levou chodbou až na konec, vstoupil do dveří, pak po schodech nahoru, pak vlevo, pak hned vpravo dolů, kde pod schody stál z balvanů postavený boss. Po jeho zabití z něj vypadla kořist Challengers Tooth

Tím byla první mise úspěšně realizovaná a zůstala mi zadaná druhá mise - Return the Challenger Tooth. Tato mise je na 30 dní a je ukončena tím, že předáte Ergo Challenger Tooth, Insipid ring a Mark of the challenger. Pokud v dialogovém okně s Ergo zatrhnete větu: "Greetings once more Ergo ..." a pokračujete v hovoru, zřejmě se vám otevře okno k předání všech tří věcí. Já jsem se spletl a zatrhl jsem větu: "Have a look ...", takže Ergo se mnou začal zdlouhavý rozhovor jako na počátku questu, což mne přestalo bavit, tak jsem kliknul na ikonku dole Give Items a předal jsem mu ty tři věci bez kecání. Tím byla mise splněna a já jsem obdržel xp a prstýnek Caliginous Ring, který jsem použil u portálu za Ergem k přenesení do oblasti Scheol. Prstýnek Insipid ring mi ale Ergo nevrátil. Ne že bych ho potřeboval, ale je to dost podivné jednání :-) 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode