Cíl je cesta a cesta je cíl ...

Quest na shoulderpad

19.07.2012 15:50

 

Zde je podrobný návod, jak si opatřit vylepšenou „výplň“ na ramena. Quest na shoulderpad se doporučuje od levelu 40. Poslední část questu stejně sami nezvládnete, protože vyžaduje pomoc hráče s vysokým levelem. Nejprve se vydáte do prostoru sbírat tyto věci (dohromady osm různých věciček):

 

Suspicious Looking Parts of Biotechnology

Liquid Based Conductors

Scrap of Notum

Large and partly fused lump of strange tetrahedral CPU bundles

Microscopic Pulsating Nano Crystals

Ancient Looking Lamp Relay

Bundle of Nano-Tubes

Highly plastic mother-circuit array

Všechny jsou Nodrop, nedají se předávat

Můžete se vydat severozápadně od Newland City na místo zvané Crash Site. Procházejí se tam Buckethead Techno scavangers. Z nich tyto věci padají. Naleznete je všude v okolí, ale není jich nijak velký počet (nejvíce jich je asi u skalní stěny v nejzápadnější části Crash Site). Dalším místem, kde lze tyto věci získat, jsou nejbližší ruiny na východ od Old Athen. Je to území clanu. Opět zde pobijete Buckethead Techno scavanger - zavalité „nemotorné“ chlapíky, dokud nezískáte všech 8 kousků. Pro omni je nejvýhodnější místo ležící nedaleko podzemky (subway) u Rome Blue. Na návrší v místě označeném na mapě jako Junkyard se nacházejí Mech Dogové – tmavošedí psi. Když budete mít velké štěstí, za půl hodiny získáte všechny věci. Spíše ale počítejte s delší dobou. Jakmile je budete mít pohormadě, poskládáte je „přes sebe“ druhým tlačítkem myši přes shift v tomto pořadí:

Scrap of Notum + Suspicious Looking Parts of Biotechnology. Výsledný kousek se jmenuje Notum infected biotochnology.

Microscopic Pulsating Nano Crystals + Notum infected biotechnology. Výsledný kousek se jmenuje Nano enhanced notum infected biotechnology

Bundle of Nano-Tubes + Nano enhanced notum infected biotechnology. Výsledný kousek se jmenuje Notum fed nano-enhanced biotechnology.

Liquid Based Conductors + Notum fed nano-enhanced biotechnology. Výsledný kousek se jmenuje Notum fed nano-enhanced biotechnology with some loose ends.

Large and partly fused lump of strange... + Notum fed nano-enhanced biotechnology with... Výsledný kousek je Pulsating chunk of bio-matter surrounding a core of weird logics.

Atd...

Ancient Looking Lamp Relay (předposlední).

Highly plastic mother-circuit array (poslední).

 

Výsledný kousek se jmenuje Suspicious looking polyhedral casing - emitting strange souds.

Patříte-li ke clanu, vydáte se za Dodga Demercelem. Tento chlapík se nachází pod jihovýchodním cípem Old Athen na pahorku. Projdete východní bránou Old Athen a půjdete na jih. U Wartorn Valley projdete bublinkovým teleportem a stočíte se k vršku v cípu skal. Tam najdete Dodga Demercel v přístřešku.

Patříte-li k omni, vydáte se za Alvin Odelederem. Dostanete se k němu gridem do Lush Hills, odkud půjdete na sever po cestě, která vás zavede do pevnosti (outpost). Alvin stojí uvniř mírně vpravo. Otevřete komunikační okno a promluvíte s Dodga Demercelem (omni s Alvin Odelederem). Nejdříve rozhovor nevedl k ničemu. Když jsem otevřel dialogové okno podruhé, dal jsem: "How are you?" Poté: "What is your job here?" (tahle věta je zásadní, poprvé se neobjevila) Pak: "You cant apply for more people?" Poté: "How can I help you?" Dále: "Yes, I am trustworthy." Dále: "I understand." Pak: "I will be vigilant" (nebo také: "I will stay vigilant!") Konečně: "I am ready" (nebo také: "Yes!") - a dostanete misi (nasbírat a poskládat těch 8 věcí). Poté znovu otveřete komunikační okno a řeknete, že pro něj něco máte. Předáte mu výsledný produkt, který jste předtím sestavili. Dostanete do inventáře shoulderpad a Dodgas Card I. Mluvte dál, že chcete vědět víc a že pro něj něco máte. Předáte mu Dodgas Card I, kterou jste obdrželi společně s misí, a obdržíte misi novou. Ta spočívá v tom, že máte vyhledat a lokalizovat jednoho „robota“ a 8 „skřítků“ v pláštích (v inventáři se vám objeví Transmission Bug a TK III Decoder). Na nalezení každého z nich máte přibližně 6 dní. Než začnete skřítky s robotem "označovat", je ideální, když se domluvíte s jiným hráčem, který má postavu na vysokém levelu, aby vám skřítky i robota poté, co je označíte, zabil. Získanou kořist z nich si ponecháte a využijete k dokončení celé mise. Zejména robot Trash King je těžký na zabití. Má level 145, ale nedokázal jsem ho zabít pod levelem 200.

Vysoký robot Trash King se nachází v místě ležícím západně od West Athen v místě označeném na mapě jako ruiny. Kliknete na něj a poté ještě jednou, jakmile uchopíte do myši Transmission Bug - věcičku, kterou jste obdrželi společně s misí. Zahraje vám dvakrát „vítězná“ hudba. Hned vedle robota stojí první skřítek v plášti - Trash King Lackey. Opět ho odklikáte i s Transmission Bug. Nyní půjdete označovat další "skřítky" podle pořadí v zadání mise. Důležité je vědět, že se skřítkové procházejí ve větším okruhu a jejich označení na mapě je přibližné. Zaznamenal jsem je v tom místě, kudy právě procházeli. Chodí ale ve větším okruhu, takže je někdy nutné oblast "prozkoumat". Skřítci rozhodně neútočí, pokud je sami nenapadnete.

Jako druhý je na řadě Electro Unique. Ten se prochází v campu ve Wailing Wastes. Camp leží v kráteru západně od Outpost Whom-pahu.

Třetí je na řadě Nuts Bolts. Ten se prochází východně od Old Athen v okolí nejblížších ruin (na mapě označení Ruins).

Čtvrtý se prochází severozápadně od Newland City na náhorní plošině nad místem označeném na mapě jako Crash Site. Jmenuje se Greasy Joints.

Pátý se jmenuje Live Metal a prochází se na území clanu v Greater Tir County. Najdete ho západně od Guardpost ve skalách nalevo od místa označeného na mapě jako Mine - tam, kde končí „šedá“ zóna skal (v pravém dolním rohu obrázku je Tir).

Šestý se jmenuje Best in Brass. Prochází se nedaleko od vchodu do podzemky (subway) u Rome Blue. Naleznete ho v blízkosti přístupové cesty k městu. Pro clan je to však nebezpečné místo. Proto se doporučuje clanu tuto část mise absolvovat ve vznášedle (Jetpack, Yalmaha). Do Rome Blue se z clanu nejsnadněji dostanete Whom-pahem ze 4 Holes (grid do 4 Holes vyžaduje 180 computer literacy) do Broken Shores, a odtud do Rome. V Rome Red se rychle vzneste nad střechy budov severně k východní bráně. Projděte bublinkami východní brány vysoko nad střechami budov. Leťte na východ, na konci se stočte k jihu a další východní bránou projdětě z města ven. I před branami jsou stážní kolem levelu 160, takže se přeneste na východ od města vysoko u skalního převisu. V místě, označeném na mapě, už žádný strážní nebyli. Zde snadno skřítka Best in Brass označíte.

Sedmý „boss“ se jmenuje Metalomania. Naleznete jej uprostřed osady Harry´s, kam se dostanete gridem z 1. poschodí. Metalomania se prochází v blízkosti ohrady s „brontíky“.

Jako osmého (posledního) lokalizujete Galvana, jenž se prochází v zalesněném prostoru Greater Omni Forest jižně od místa označeného na mapě jako Mystic Swamp Cyrcle. Pro clan je nesnadnější cesta k němu z 2OK, kam se dostanete Whom-pahem ze 4 Holes (prostřední vchod). Jakmile „odklikáte“ posledního skřítka, vrátíte se zpět na pahorek promluvit si s Dodga Demercelem (omni do pevnosti s Alvin Odelederem). Zatrhnete v dialogovém okně, že pro něj něco máte, a odevzdáte mu TK III Decoder, a získáte ampulku a novou kartu Dodgas Card II. Ampulku použijete druhým tlačítkem myši přes shift na shoulderpad, který jste obdrželi po splnění prvního úkolu na začátku questu. Získáte vylepšenou „výplň“ na rameno. Pokračujte v hovoru s Demercelem (Odelederem), pokud chcete dostat novou misi (na ještě lepší výplň na rameno) - zejména, pokud vám někdo pomohl zabít skřítky a robota a vy máte u sebe všechna zařízení. V hovoru zatrhnete: "Lets talk about ...". Poté: "I have something for you" ("I have the thing you wanted") - a předáte mu Dodgas Card II. Dostanete novou misi. Máte na ni přibližně 30 dní (abyste získali zařízení z robota a 8 skřítků). Pokud je již máte u sebe, začnete zařízení kompletovat v tomto pořadí:

Vezmete do myši zařízení z prvního skřítka s označením ID=TKL a přes shift dáte na zařízení z robota (Communication Processing Unit Rack ...). Poté vezmete do myši další s označením ID=EU a opět dáte na zařízení z robota. A tak dál v tomto pořadí:

ID=NB

ID=GJ

ID=LM

ID=BiB

ID=MM

ID=GV

Získáte "komplexní" zařízení. Otevřete si okno s Demercelem (Odelederem): "I have something for you" - a předáte mu zkompletované zařízení. Obdržíte ampulku, kterou opět použijete na výplň na rameno. Získáte vylepšenou výplň. Omni si mohou výplň ještě o něco vylepšit použitím omnifieru (do myši omnifier přes shift na výplň). Na internetu se uvádí, že lze získat na druhé rameno výplň z "protistrany". Když se změníte z omni na clan (a obráceně), můžete získat pomocí questu další výplň, kterou lze údajně nasadit na postavu. Nemám to ověřené. Otázkou zůstává, zda se vyplatí změnit si protistranu kvůli výplni na rameno, když přitom přijdete o bonusy z tokenů. Je to ale důležitá informace pro neutrály, pokud by chtěli dělat quest ještě jednou u opačné strany.

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode