Cíl je cesta a cesta je cíl ...

IMPLANTÁTY

18.07.2016 01:04

IMPLANTÁTY

Požadavky na nasazení implantátu

Každý implantát má požadavek na jednu určitou ABILITY (Strenght, Stamnima, Inteligence, Sense, Psychic, Agility atd ..) a na Treatment

Požadavek na ABILITY

Liší se podle typu imlantátu a každý implantát má požadavek pouze na jedinou abilitu, který je dán druhem Clusterů které imlantát obsahuje.

Hodnota Ability = ((Quality Level implantátu) x 2) + 4

Tedy pro implantát QL 100 je to: 100 x 2 + 4 = 204

Požadavek na Treatment

Hodnota Treatment = (Quality Level implantátu) x 4,7

Tedy pro implantát QL 100 je to: 100 x 4,7 = 470

Jak nasadit implantát

Implantáty lze nasadit pouze po kliknutí na Surgery Clinic, která je v hlavní místnosti každého větššího shopu (obchodu) a v shop sekci kde se kupují profesní implantáty. Po kliknutí se Váš treatment zvýší na 5 min o 100 a budete uzdraveni a doplní se Vám nano energy. Zároveň budete mít 5 min na výměnu implantátu. Surgery clinic není pro výměnu implantátů bezpodmínečně nutný, lze použít i Portable surgery clinic, ale příjdete o bonus +100 treatment a o uzdravení a doplnění nano energy.

Okno s Wear aktivujete současným stiskem kláves Ctrl 1

Implantáty nasazujete a sundáváte v okně Wear záložka Impl. Toto okno otevřete současným stiskem kláves Ctrl 1

Každý implantát zde má svou jedinou unikátní pozici a na tu je ho nutné z inventáře přetáhnout. Další možnost je kliknout na implantát v inventáři a ten se sám vymění, jde vlastně o zrychlený proces sundat a nasadit implantát.

Před nasazením implantátů se nejprve nezapomeňte nabufovat. Implantát je nejpve potřeba sundat a pak nasadit nový, takže zkontrolujte, zda po sundání implantátu budete mít potřebné ability treatment na nasazení implantátu nového (toto neobejdete ani při kliku druhým tlačítkem myši na implantát kterým chcete ten stávajíci nahradit). Vlastnosti a požadavky nového a starého implantátu zjistíte tak že podržíte klávesu Shift a kliknete na zkoumaný implantát. Na výměnu všech implantátů máte asi 5 minut, pokud to nestačí, znovu klikněte na Surgery clinic a získáte dalších 5 minut

 

Jak implantát získat

Vhodný implantát můžete nalézt například na misi nebo může vypadnout z příšerky. Ovšem šance, že Vám bude vyhovovat není příliš velká vzhledem k množství kombinací clusterů.

Jistější možnost je vylosovat si požadovaný implantát jako odměnu za misi, ale to zabere dost času.

Koupit v obchodě - v Basic Shopech je sekce Profesních implantátů, kde můžete pro svou postavu koupit "implantát podle profese". Shopy nabízí implantáty tuším do levelu 120. Nevýhodou je že občas se může nabídka lišit u některého implantátu od Vaší představy, a že pro nováčka je to finančně celkem náročné. I přes tyto nevýhody nákup doporučuji.

 

Vlastní výroba implantátů

 

IMPLANTÁTY VYRÁBĚJTE VÝHRADNĚ PŘES TRADESKILL OKNO (SHIFT T),

jedině tehdy máte možnost modifikovat výsledný QL implantátu podle svých potřeb. Při "ruční výrobě" jsou výsledkem pouze tabulkové hodnoty bez možnosti snížit QL implantátu (viz tabulky dole)

 

 

 

Možnost osazení implantátu standardními clustery

 

Potřebný nanoprograming =  Multiplier x (Quality level (QL) clusteru)

 

Cluster Name Multiplier Shiny (x2) Bright (x1.5) Faded (x1)
1h Blunt 1,8 Right Arm Right Wrist Right Hand
1h Edged 1,9 Right Arm Right Wrist Right Hand
2h Blunt 1,8 Right Arm Left Arm Chest
2h Edged 1,9 Right Arm Left Arm Waist
Adventuring 1,5 Leg Waist Chest
Agility 2,25 Leg Feet Waist
Aimed Shot 2,1 Eye Right Wrist Right Hand
Assault Rif 2,25 Right Arm Right Hand Eye
Bio.Metamor 2,4 Head Chest Waist
Body Dev 2 Chest Waist Leg
Bow 2 Right Arm Left Arm Eye
Bow Spc Att 2 Head Right Hand Right Wrist
Brawling 1,65 Left Arm Right Arm Waist
Break & Entry 2 Right Arm Left Arm Chest
Burst 2,1 Right Arm Right Wrist Right Hand
Chemical AC 2 Waist Right Arm Left Arm
Chemistry 2 Head Eye Right Hand
Cold AC 2 Waist Right Hand Left Hand
Comp Lit 2 Head Eye Right Hand
Concealment 1,8 Feet Ear Eye
Dimach 2,25 Chest Head Waist
Disease AC 1,75 Head Leg Chest
Dodge-Rng 2 Leg Feet Waist
Duck-Exp 2 Leg Waist Feet
Elec Engi 2 Eye Head Right Hand
Energy AC 2,25 Chest Leg Waist
Evade-ClsC 2 Feet Leg Waist
Fast Attack 1,9 Left Hand Right Hand Right Arm
Fire AC 2 Waist Left Hand Right Hand
First Aid 1,8 Head Right Hand Left Hand
Fling Shot 1,8 Right Arm Right Hand Right Wrist
Full Auto 2,25 Right Arm Right Wrist Waist
Grenade 1,9 Right Arm Eye Right Hand
Heavy Weapons 1 Right Arm Eye Right Hand
Imp/Proj AC 2,25 Leg Chest Waist
Intelligence 2,25 Head Eye Ear
Map Nav 1,25 Eye Head Ear
Martial Arts 2,5 Right Hand Feet Left Hand
Matter Crea 2,4 Head Right Hand Eye
Matt Metam 2,4 Head Chest Left Arm 
Max Health 2,5 Chest Waist Leg
Max Nano 2,5 Head Waist Chest
Mech Engi 2 Head Eye Right Arm
Melee Energy 2 Head Left Wrist Right Wrist
Melee Init 2 Feet Leg Waist
Melee AC 2,25 Chest Waist Leg
MG/SMG 2 Right Arm Right Hand Chest
Multi Melee 2,25 Left Wrist Eye Right Wrist
Multi Ranged 2 Left Wrist Right Wrist Eye
NanoC Init 2 Head Eye Chest
Nano Pool 3 Chest Head Waist
Nano Progra 2 Head Eye Right Hand
Nano Resist 2 Head Right Wrist Left Wrist
Parry 2,1 Right Wrist Left Wrist Right Arm
Perception 2 Ear Eye Head
Pharma Tech 2 Head Eye Right Hand
Physic Init 2 Feet Right Arm Left Arm
Piercing 1,6 Right Arm Left Arm Waist
Pistol 2 Right Wrist Right Hand Eye
Psychic 2,25 Head Chest Ear
Psycho Modi 2,4 Head Eye Ear
Psychology 2 Head Ear Eye
Quantum FT 2 Head Eye Right Hand
Radiation AC 2 Waist Left Arm Right Arm
Ranged Energy 2 Head Eye Left Hand
Ranged Init 2 Right Wrist Head Right Hand
Rifle 2,25 Eye Right Wrist Left Wrist
Riposte 2,5 Right Wrist Left Wrist Right Arm
Run Speed 2 Right Wrist Left Wrist Leg
Sense 2,25 Chest Waist Head
Sensory Imp 2,2 Head Eye Chest
Sharp Object 1,25 Right Wrist Right Hand Eye
Shotgun 1,7 Right Arm Right Hand Waist
Sneak Attack 2,5 Feet Right Wrist Eye
Stamina 2,25 Chest Leg Waist
Strength 2,25 Right Arm Left Arm Chest
Swimming 1,25 Leg Right Arm Left Arm
Time & Space 2,4 Head Right Hand Eye
Trap Disarm 1,8 Right Hand Left Hand Head
Treatment 2,15 Head Eye Right Hand
Tutoring 1,3 Eye Ear Head
Vehicle Air 1 Eye Ear Head
Vehicle Ground 1,5 Head Eye Ear
Vehicle Water 1,2 Head Eye Ear
Weaponsmithing 2 Right Hand Head Eye

 

 

Bumping

Jde o možnost zvýšit QL implantátu. Možnost zvýšení QL implantátu je přímo úměrná hodnotě Nanoprogramming skillu a je nepřímo úměrně limitovaná QL implantátu.
Zvýšení QL o jednu jednotku (pro víc než jednu je nutné nanoprograming vynásobit 2, 3 atd):
 • Faded RK clusters, každých 100 Nanoprogramming nad požadavek nanoprogramingu na výrobu implantátu zvýší výsledný QL implantátu o 1. Faded Jobe clusters, každých 200 Nanoprogramming nad požadavek nanoprogramingu na výrobu implantátu zvýší výsledný QL implantátu o 1.
 • Bright RK clusters, každých 200 Nanoprogramming nad požadavek nanoprogramingu na výrobu implantátu zvýší výsledný QL implantátu o 1. QL. For Bright Jobe clusters, každých 300 Nanoprogramming nad požadavek nanoprogramingu na výrobu implantátu zvýší výsledný QL implantátu o 1.
 • Shiny RK clusters, každých 300 Nanoprogramming nad požadavek nanoprogramingu na výrobu implantátu zvýší výsledný QL implantátu o 1. For Shiny Jobe clusters, každých 400 Nanoprogramming nad požadavek nanoprogramingu na výrobu implantátu zvýší výsledný QL implantátu o 1.
 
Například: Shiny 1h Blunt cluster QL 100 implant (360 Nanoprogramming požadavek), potřebujete tedy minimálně  660 Nanoprogramming na bump the implantátu o 1 QL (360 + 300 = 660), a nejméně  960 Nanoprogramming na bump implantátu o 2 QLs (360 + 300 + 300 = 960).
 
Limity QL implantátů :
 • QL 1 až 49 implantáty nejdou bumpovat
 • QL 50 až 99 implantátu: bump je maximumálně 1 QL na cluster
 • QL 100 až 149 implantátu: bump je maximumálně 2 QL na cluster
 • QL 150 až 199 implantátu: bump je maximumálně 3 QL na cluster
 • QL 201 až 249 implantátu: bump je maximumálně 4 QL na cluster
 • QL 250 až 299 implantátu: bump je maximumálně 5 QL na cluster
 
Poznámka
Pokud Bumpnutý implantát vyčistíte (odstraníte z něj Clustery), bude mít QL stejný jako nevyčištěný implantát, limitní je zde QL 200. Přes levné Faded clustery se tedy opakováním (Bump a vyčištěním implantátu) dá level implantátu (QL) zvyšovat až do levelu implantátu (QL )200.
 
 

Možnost osazení implantátu Jobe Clustery

Potřebný nanoprograming: Multiplier x (Quality level (QL) clusteru)

Jobe clustery jsou speciální clustery které mohou froob hráči najít na misích a mohou je také použít. Oproti standardním clusterům vyžadují navíc při výrobě další výrobní skill, viz tabulka.

 1. Shiny clusters požaduje x 6.25 skill z QL implantátu pro výrobu tohoto implantátu.
 2. Bright clusters požaduje x 4.75 skill z QL implantátu pro výrobu tohoto implantátu.
 3. Faded clusters požaduje x 3.25 skill z QL implantátu pro výrobu tohoto implantátu.
 
Cluster Name Skill Shiny (x6.25) Bright (x4.75) Faded (x3.25)
% Add All Def* Psychology Left Arm Right Arm Feet
% Add All Off* Psychology Left Arm Right Arm Feet
% Add Damage** Quantum FT Right Hand Left Wrist Right Wrist
% Add XP Psychology Ear Feet Leg
Heal Delta Pharma Tech Left Arm Feet Leg
Max NCU Computer Literacy Ear Right Wrist Leg
Nano Delta*** Pharma Tech Right Wrist Right Arm Feet
Nano Point Cost Quantum FT Waist Ear Left Arm
NF Interrupt Psychology Leg Left Hand Chest
RangeInc NF Nanoprogramming Left Arm Left Hand Right Arm
RangeInc Weapon Weaponsmithing Eye Feet Right Arm
Shield Chem/Cold/Melee/Poison AC Quantum FT Left Hand Feet Left Wrist
Shield Energy/Fire/Proj/Rad AC Quantum FT Left Wrist Left Hand Leg
Skill Time Lock Modifier Psychology Leg Left Hand Chest

 

 

Refined Implants
 
Implantáty nad QL 200 se jmenují "Refined" implants. Tyto implantáty nad QL 200, vyžadují mnoham větší  ability a treatment na to, aby se daly nasadit. Mohou je používat i froob hráči, a platí zde stejná pravidla:
 • Refined Implants mohou být osazeny pouze refined clusters (clusters nad QL 200).
 • Vyžadují title level  TL5 od 201 to 250 a TL6 pro 251-300.
 • Nemohou být vyčištěny (nelze z nich odebrat již osazené clustery).
Basic Refined implants a refined non-Jobe clustery mohou být nalezeny na misích, nebo z  Primus camp mobů. Refined Jobe clusters mohou být nalezeny vzácně na misích (s vyjímkou Nano Delta, kterou je možné vylosovat jako odměnu za misi). Plně osazené Refined implantáty bývají občas v truhlách u vysokých QL misí.
 

Cleaning Implants (čištění implantátů)

 
Implantáty mohou být vyčištěny pomocí Implant Disassembly Clinic.
Požadavek: x 4.75 in Breaking and Entering a x 1 in Nanoprogramming skills na 1 QL implantátu.
Tedy vyčištění QL 100 implantátu vyžaduje 470 Breaking and Entering a 100 in Nanoprogramming skillu. 
Vyčištěním implantátu zničíte všechny clustery, kterými je implantát osazen a jako výsledný produkt získáte prázdný implantát se stejným QL jako byl implantát před vyčištěním.
Refined a Jobe-cluster osazené implantáty nelze vyčistit.
 
IamI

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode