Cíl je cesta a cesta je cíl ...

Foreman (biomare) dungeon

20.11.2019 18:31

Tento dungeon je pro level 50 – 100. Začínají sem chodit hráči už kolem levelu 50, ale protože předcházející dungeon „Temple“ je do level 60, bývá level 60 často „přestupní“, kdy se dělají elitní mise ve Foreman. Z gridu se teleportujete do 2Ho (1. poschodí). Zde projdete whom-pahem do longest Road. Je to oblast omni, takže clan postavy jsou zde napadány strážnými. Západně či severozápadně od whom-pahu leží vchod do Foreman.

 

Security Card mission

 

Tento quest je důležitý pro získání karty („průkazky“), která zajistí „volný“ přístup do laboratoře, aniž by na vás cestou něco zaútočilo. Nejdůležitější část questu je získání karty Alpha“, na kterou se pak vážou dvě další verze – Beta a Gamma. S touto kartou (Gamma) se pak dělají elitní mise ve Foreman velmi snadno.

Po vstupu do dungeonu uvidíte před sebou dlouhou chodbu. Projdete jí až k vratům. Zde stává chlapík v červeném plášti (pokud ho někdo před vámi nezabil) s levelem 42. Ten není nebezpečný pro hráče nad level 50, ale kolem něj bývají jeden nebo dva strážní s levelem 70 – 75. Pro někoho s levelem 55 to může být hodně náročný souboj. Po vstupu do vrat uvidíte hlavní sál s „křižovatkou“ uprostřed. Strážní, kteří zde postávají či se procházejí včetně těch v bočních chodbách mají mezi levelem 40 – 54. Pokud patříte k omni, zatočte od vrat vpravo, běžte podél stěn k dalším vratům. Pravděpodobně zde narazíte na strážné, s nimiž budete muset svést boj. Projdete vraty a krátkou chodbou s bednami a vstoupíte do dalších vrat. Za nimi se opět dáte vpravo, půjdete podél stěny k dalším vratům. Zde opět stávají vojáci. Za vraty je krátká chodba a za ní je místnost, kde stávají tři roboti (jeden je vzadu u zdi) s levelem 42. Napadají každého, takže je budete muset zabít. Poté přistoupíte k postavě Linda Osmos, u níž se zadává quest pro omni postavy a neutral.

Clan postavy po vstupu do hlavního sálu zahnou vlevo, půjdou podél stěn k dalším vratům, kde stávají vojáci. Poté projdou krátkou chodbou s bednami a vstoupí do dalších vrat. Za nimi se opět dáte vlevo, půjdete podél stěny k dalším vratům. Zde opět stávají vojáci. Za vraty je krátká chodba a za ní je místnost, kde stávají tři roboti, jako je tomu v místnosti s Lindou Osmos. Po zabití robotů přistoupíte k chlapíkovi Worker – Rodriguez, u měhož se zadává quest pro clan postavy a neutral (neutrálové si mohou vybrat).

Na velké mapě „P“ uvidíte pozice obou postav. Text v komunikačním okně s Rodriguezem by měl být stejný jako s Lindou Osmos, stejně jako zadané úkoly by měly být stejné pro všechny – clan i omni. Naposledy jsem dělal security card quest u Lindy Osmos.

V komunikačním okně s Lindou Osmos: „I´m here for my own reasons ...“, dále: „I´m a new assistant ...“, poté: „I guess I could ...“ - a dostanete misi „zakázat“ 6 bezpečnostních kamer pomocí scrambleru (obdržíte ho do inventáře). Máte na to jen 6 hodin.

Zde se mi dobře osvědčilo mít velkou rychlost - od Fixera. Požádejte nějakého hráče s Fixerem o buff na rychlost. Tento úkol se dělá nejsnadněji, když oběhnete chodby a likvidujete kamery, aniž byste bojovali se strážnými. Když už „natáhnete“ na sebe moc strážných, vyplatí se rychle vyběhnout z dungeonu ven (poz. hlavního vchodu: 207; 384), „nadechnout se“ a po chvíli opět proběhnout chodby s kamerami. Po otevření velké mapy uvidíte svou pozici uvnitř dungeonu, i pozici vchodu, pokud jste ji zadali, včetně pozic kamer! Kamery (koule se žlutým lemováním) jsou umístěné vysoko na stěnách. Postavte se pod kameru, vemte do myši camera scrambler a druhým tlačítkem myši „přiložte“ na kameru. Po zrušení 6 kamer se máte vrátit k Lindě Osmos (Worker – Rodriguez). Máte na to 9 hodin, abyste si s ní znovu promluvili. V okně s Lindou: „I have disabled ...“ - a předáte jí camera scrambler a dostanete novou misi. Musíte dolů do kanalizace a zabít tam 8 Toxic Floaters. Máte na to 9 hodin.

 

Od Lindy Osmos půjdete rovně chodbou (clan se musí dostat od Rodrigueze do téže chodby) až k místu s pozicí: 132; 217, kde je výklenek ve stěně vedoucí do kanálu či stoky. Seběhněte dolů, projděte vodou jižním směrem až k zadní stěně. Zde, za dalším vchodem, se pohupují toxic floater. Mají level 50 – 60. Po zabití 8 kusů máte 9 hodin na návrat k Lindě Osmos. Jděte na konec chodby, kde je v levé části kanalizace na stěně teleport (pozice: 81; 50).

 

Druhým tlačítkem myši klikněte na EXIT a ocitnete se zpátky u vchodu do Foreman. Vraťte se k Lindě Osmos (Rodriguez). V komunikačním okně: „I´ve dealt with floater problem“ - dostanete novou misi a 10 000 xp. Tentokrát máte zabít 8 Toxic Bloater. Máte na to tři dny (předpokládám, že u Worker - Rodrigueze je to stejná doba). Do tohoto úkolu je dobré dělat všechno na jeden zátah, nyní je možné si dát klidně den pauzu.

 

Toxic bloater začínají na konci chodby, kde jste likvidovali toxic floater, a pak za dalšími vraty je jich plný kanál. Po zabití 8 bloater máte 9 hodin na to, abyste se vrátili k Lindě Osmos. Použijte opět teleport na stěně. V komunikační okně s Lindou Osmos: „I´ve removed the toxic ...“ - a dostanete xp a novou misi. Máte najít doupě Tri Plumba a zabít ho. Plumbo je „boss“ s levelem 80. Na jeho zabití máte jenom 7 hodin! Nachází se v prostoru za stokami, kde jste zabíjeli toxic floater a bloater, na pozici 158; 121.

Pokud máte pod level 70, pravděpodobně budete muset někoho požádat o pomoc. Plumbo je těžký boss a jen málo hráčů jej zabije pod level 70. Viděl jsem kdysi hráče kolem levelu 62, že ho sám zabil, ale většina hráčů si na něj troufne mezi levelem 70 až 80. Pokud jste schopni si vyrobit peta (inženýr, byrokrat, metafyzik) s levelem 100, máte výhodu. Se svou postavou Shade jsem se pokusil zabít sám Plumba na levelu 72 nezávisle na questu. Měl jsem nejlepší fixerské uzdravování a Plumbo mou postavu poslal k zemi za 30 vteřin. Udělal jsem ale chybu: stáhl jsem se do obrany jen asi na 70 procent. Když jsem pak na levelu 74 dostal zadání od Lindy Osmos zabít Plumba, byl jsem rozhodnutý požádat o pomoc kolemjdoucího hráče. Och, och! Kde jsou ty doby, kdy v podvečerních hodinách chodily kanálem hordy hráčů! Vzpomínám si, tak někdy kolem roku 2011, že se stávaly fronty na Plumba. Nyní, na konci roku 2019, jsem čekal v podvečer na kolemjdoucího hráče skoro celou hodinu – a nic! Nakonec jsem požádal v chatu, zda by mi někdo nepřišel na pomoc, ale nikdo se neozval. A čas běžel. Tak jsem se pokusil znovu zabít Plumba sám – a povedlo se! Tentokrát jsem se stáhl do defenzívy na 100 procent, aby mi nedával tak velké rány. Měl jsem nejlepší fixerské uzdravování, uhýbání (evade-clsc) 590 a brnění 3000 AC. Možná bych ho dal už na levelu 72, ale bylo potřeba se úplně stáhnout do obrany.

Jakmile Plumbo bude zabit, změní se mise – máte 9 hodin času, abyste se vrátili k Lindě Osmos a promluvili si. V komunikačním okně: „Tri Plumbo should no longer ...“ - a dostanete novou misi: nalézt supervisora Johnssona a použít kartu, kterou jste dostali zároveň s misí, na jeho enkodér. Máte na to 12 hodin času, abyste našli Johnssona, zabili ho a „vybrali“ (looting). Teprve až „odstraníte“ jeho mrtvolu, objeví se na zemi enkodér – destička připomínající notebook.

Supervisora Johnssona najdete tak, že půjdete jižním směrem od doupěte Plumba a vystoupáte po rampě nahoru, projdete dveřmi vzadu a seskočíte rozběhem z plošiny směrem východním. Dopadnete do chodby a půjdete k severním dveřím. Za nimi jsou sudy, za kterými se prochází supervisor Johnssson (level 50). Může se stát, že ho někdo před vámi zabil, ale rodí se velmi rychle. Také se tam kolem něj procházejí roboti (jeden mne napadl, když jsem bojoval s Johnssonem). Můžete počkat, až dojde k sudům a zde na něj zaútočit. Zabít Johnssona není těžké, pokud máte aspoň level 60, není to „boss“. Po jeho „vybrání“ se objeví na zemi destička na 4 minuty. Vezměte do myši kartu a druhým tlačítkem myši ji „přiložte“ na enkodér. Mise je tím dokončena a vy už se nemusíte znovu vracet k Lindě Osmos. Dostanete xp a karta se změní na Security Clearance ID Card – Alpha Clearance. Musím ale upozornit, že se vám může stát, co mně – že se sice karta na zlomek sekundy změní na požadovanou „Alpha“ kartu, ale vzápětí se objeví ve vašem inventáři původní karta, kterou jste dostali při zadání mise. Nebylo to poprvé, co se mi to stalo. Stačilo se ale „odlognout“ ze hry a vzápětí se znovu přihlásit a v mém inventáři již byla požadovaná karta, která vám umožní po vložení na Hud1 pohybovat se v úvodních chodbách dungeonu nerušeně, aniž by na vás cokoli zaútočilo. Také vás již v kanalizaci nebudou napadat toxic floater, pouze toxic bloater. Zde působnost krty Alpha končí. V dalších částech dungeonu, které vedou až do laboratoře, budete napadáni monstry. Teprve po získání Beta a Gamma karty budou pro vás i tyto prostory bezpečné.

 

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode