Cíl je cesta a cesta je cíl ...

Engineer

26.08.2012 15:44

 

 

Základní výbava Engineera na ostrově: jedna Solar-Powered Pistol, uzdravující prostředky Startup Treatment Laboratory a Startup First-Aid Kid, „krunýř“ Engineer Automaton Shell, crystal Swift Weapon a Feeble Automaton. Solar-Powered Pistol nemá žádný attack speciál, ale necháte-li si ji na ostrově vylepšit u Adri Afeliho, získáte speciál FlingShot (spouští se klávesou „L“). FlingShot je možné použít v boji každých 15 sekund. I když se jeho „načasování“ vypisuje v okně chatu, je lepší si jeho symbol dát na lištu. V levém dolním rohu klikněte na nabídku Actions, poté na Attack Actions. V další nabídce uchopte FlingShot „stlačením“ prvního tlačítka myši a vytáhněte jej do prvního prázdného políčka horní lišty (za políčko Follow). Samozřejmě, že si jeho pozici na liště můžete kdykoliv změnit, jak vám to bude vyhovovat. Jestliže je „destička“ (symbol) FlingShotu na liště rozsvícená, znamená to, že je FlingShot připraven k použití. FlingShotem můžete místo klávesy „Q“ spouštět útok. Kupte si u Antonia Stacklunda ještě dvě Solar-Powered Pistol a nechte si jednu z nich také vylepšit. Můžete obě pistole používat současně (v levé i pravé ruce). Z druhé si můžete na pevnině vyrobit „inženýrskou“ pistol, jejíž level lze postupně zvedat („upgradeovat“). Z vylepšené Solar-Powered Pistole to nelze.

Nyní k uzdravujícím prostředkům: na prostřední označené liště ve druhém políčku (viz obrázek) je hnědá ampulka Simple First-Aid Kit, kterou jste získali od Brandona Thorna za monster parts ze zabitých zvířat. Ampule by měla splňovat kritéria (Requirements) pro First Aid, aby byla funkční. Například ampulka Simple First-Aid Kid s levelem 4 vyžaduje First Aid 21. Koukněte do okna s dovednostmi (klávesa „U“), kolik máte First Aid v nabídce Nano Aiding. Informace o ampulce zjistíte tak, že na ni najedete myší, stisknete shift (modré oko) a kliknete prvním tlačítkem myši. Tato ampule se používá během boje, když vám začne ubývat život. Kliknete na sebe (nebo stisknete F1) a stisknete horní 2, což je pozice ampulky na liště. Zároveň s ní můžete uzdravovat druhé hráče, pokud jsou ve vaší bezprostřední blízkosti. Kliknete na hráče a stisknete horní 2. Na třetí pozici prostřední lišty je ampule Startup First-Aid Kid. Tou se také uzdravujete během boje. Přidává ale méně života, zato přidává i nano (modrý „rtuťoměr“). Spouští se klávesou horní 3. Na čtvrtém místě označené lišty je Startup Treatment Laboratory. Touto „destičkou“ se uzdravujete vsedě, přidává zdraví i nano, když nebojujete. Kliknete na sebe (lze i bez toho), sednete si (klávesa „X“) a stisknete horní 4. Na nejspodnější (neoznačené) liště je na třetí pozici Simple Nano Kid. Touto ampulkou si doplňujete pouze množství nano. Opět je možné ji použít v boji na sebe i na druhé hráče. Spouští se kliknutím myši na symbol v liště, protože jde o neoznačenou lištu. Na čtvrté pozici nejspodnější lišty je uzdravující destička Treatment Laboratory. Musíte být vsedě a mít sebe označené (F1), abyste ji mohli použít. Přidává zdraví. Její výhodou je, že se s ní můžete uzdravit i během boje v týmu, ale nesmí na vás nic útočit. To znamená, že útočníka převezme na sebe jiný hráč, a vy si můžete na okamžik sednout a uzdravit se kliknutím myši na její symbol na liště. Totéž platí i o modré destičce Basic Nano recharger, jejíž symbol leží na pátém místě nejspodnější lišty. Už podle názvu je jasné, že přidává pouze hodnotu nano. Musíte si sednout a nesmí na vás nic útočit.

Jak „zprovoznit“ vašeho peta (robotka): klikněte druhým tlačítkem myši ve svém inventáři na „destičku“ Engineer Automaton Shell. Vznikne a přicupitá k vám váš první robotek. Nyní v levém dolním rohu obrazovky klikněte na nabídku Actions, poté na Pets. „Rozbalí“ se vám nabídka různých příkazů, jimiž ovládáte svého peta. Nejprve klikněte na horní Pet info. Objeví se pet lišta s nejpoužívanějšími příkazy. Najeďte myší na lištu v horní části tak, aby z šipky vznikla „čtyřsměrovka“. Stisknutím prvního tlačítka myši lištu uchopíte a stáhnete si ji vlevo dolů (viz obrázek) mezi nabídku a okno chatu. Samozřejmě, že si její pozici můžete změnit, jak vám to bude vyhovovat. Červený pruh pet lišty zobrazuje množství života vašeho robota. Kliknete-li myší do tohoto pruhu, označíte (zaměříte) tím svého peta. Vedle červeného pruhu života jsou nejpoužívanější příkazy. Kliknutím na ně se robotek ovládá. V okně chatu se zároveň vypisuje, že byl příkaz splněn (nebo proč nemohl být splněn). Pod pet lištou jsou pak na obrázku vidět malá okénka, kde se zobrazují všechna kouzla, která jste zakouzlili na svého peta. Pokud nejsou tato okénka vidět, znamená to, že robotek nemá žádné kouzlo ve svém NCU. V nabídce pet příkazů je také Report. Tímto příkazem se mimo jiné objeví v chatu informace, kolik má robotek volných NCU z celkového množství. Pokud robotka zrušíte (což je pokaždé, když se ze hry odhlásíte, nebo když kliknete na nabídku pet příkazů Terminate), zmizí nejen pet příkazy v nabídce Actions, ale i příkazy z pet lišty (zůstane jen „kostra“ lišty). Svého robotka si znovu vytvoříte tím, že „zprovozníte“ kliknutím druhým tlačítkem myši krystal Feeble Automaton. Musíte mít ale nejméne 4 credits (čtěte vždy „návod“ každého krystalu, zejména Requirements). Stačí, když zabijete jedno monstrum a „vyberete“ jej (kliknete na něj druhým tlačítkem myši). Jakmile krystal na sebe zakouzlíte, objeví se vám v inventáři nová destička („krunýř“) Engineer Automaton Shell. Kliknutím myši na ni (druhé tlačítko) si vytvoříte nového peta. Nyní k příkazům umístěným na lištách: na první pozici označené prostřední lišty je nejpoužívanější příkaz Attack. Kliknete na protivníka (nebo zaměříte tabelátorem) a stisknete horní 1. Váš pet jej napadne. Příkaz Attack (a další příkazy) umístíte na lištu tak, že z nabídky Pets uchopíte příkaz (Attack) levým tlačítkem myši a vytáhnete jej nahoru a kliknutím „usadíte“ do okna. Jste-li v týmu, pak musíte počítat s tím, že váš pet bude útočit i na ty protivníky, kteří napadnou vaše spoluhráče (tedy nejen vás), pokud ho neodvoláte příkazem Wait, Folow nebo Behind. Na prvním místě nejspodnější lišty je příkaz Guard. Používá se v případě, že nechcete nikoho napadnout, ale potřebujete, aby vás pet strážil. Pokud vás něco napadne, robotek vás začne automaticky bránit. Spouští se kliknutím myši na Guard (jde o neoznačenou lištu). Vedle něj je příkaz Behind. Ten se používá například tehdy, když sledujete boj svého peta zpovzdálí a hrozí, že jej protivník zabije. Včasným kliknutím na příkaz se robotek vrátí k vám („schová“ se za vás) a vám se „otevře“ prostor k napadení a zabití protivníka. Vašemu petovi se automaticky doplňuje život, jakmile přestane být napadán.

Nyní ke krystalům (kouzlům): Krystaly se „zprovozňují“ kliknutím druhým tlačítkem myši. Poté se objeví symbol krystalu na liště a v okně Programms (zavřete jej nebo otevřete vlevo dole v nabídce Nano). Na pátém místě označené prostřední lišty (viz obrázek) je u Engineera symbol krystalu Swift Weapon, jenž na 30 minut zvýší Ranged Iniciativu o 12 bodů. Spouští se klávesou horní 5. Lze jej „buffovat“ (zakouzlit) i na druhé hráče, pokud o to stojí. Na šestém místě označené prostřední lišty je symbol krystalu Greater Armor Megaboost, jenž přidává na 45 minut 23 bodů všem AC položkám (zvyšuje „sílu“ vašeho brnění proti všem druhům útoku). Lze jej buffovat i na jiné hráče. Rozhodně jej kouzlete na svého peta, což zvedne jeho obranu proti všem druhům útoku. Klikněte na něj (nebo na červený „pruh“ života na pet liště) a stiskněte horní 6. Na sedmém místě označené prostřední lišty je symbol krystalu Spike Shield, jenž odráží na dvacet minut 1 bod z každého druhu poškození od útočníka a zachytí prvních 40 bodů poškození Melee útoku. Spouští se klávesou horní 7. Kouzlete jej také na svého peta. Na posledním desátém místě označené prostřední lišty je symbol krystalu Feeble Automaton, jímž zakouzlíte do inventáře „destičku“ Engineer Automaton Shell, která je podkladem pro vznik nového robotka. Ve svém inventáři můžete mít nejvíce jednu destičku („krunýř“) Engineer Automaton Shell. Je rozumné mít vždy jednu nachystanou, pokud chcete rychle obnovit svého peta (například když o něj nečekaně přijdete během boje). Kouzlo Feeble Automaton se v našem případě spouští klávesou horní 0. Je jasné, že si pozice symbolů krystalů na lištách budete různě měnit, jak budou přibývat nová a lepší kouzla.

Krystaly, zakouzlené na sebe, uvidíte ve vašem NCU okně (otevírá se a zavírá v pravém dolním rohu nabídkou NCU). V okně NCU vidíte, kolik vám kouzla zabírají volných míst z celkového množství NCU. Abyste měli co nejvíce NCU, budete si postupně zvedat množství a hodnotu jednotlivých pamětí (NCU Memory) na vašem opasku. Opasky se také postupně mění za lepší, jež obsahují větší počet volných slotů.

 

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode